18 augustus Martelaren van de ‘Pontons’ +1794

“Ces hommes étaient rayés du livre de la République, on m’avait dit de les faire mourir sans bruit… “

– Capitaine Laly, du ponton les Deux-Associés.

“Deze mannen waren reeds geschrapt uit het boek van de Republiek, men zei me hen in alle stilte te doen sterven…”

– Kapitein Laly, ponton les Deux-Associés.

De “pontons van Rochefort” waren drie schepen, oorspronkelijk dienstdoend om slaven te vervoeren, die gebruikt werden als drijvende gevangenissen ten tijde van de Franse Revolutie in de baai van Rochefort (Charente Maritime, Fr.). Honderden katholieke priesters en monniken die weigerden hun geloof te verzaken en trouw te zweren aan de nieuwe antiklerikale Civiele Grondwet, werden er gevangen gehouden in afwachting van deportatie naar Frans Guyana, waar hen dwangarbeid wachtte. De pontons – de Deux-Associés, de Washington en de Bonhomme Richard – zouden echter niet meer uitvaren, deels door de Britse Blokkade. Zeker 550 onder deze religieuzen, zo’n ⅔ van alle gevangenen, zouden de schepen niet levend verlaten.
De meeste van deze priesters en monniken stierven er aan scheurbuik en tyfus door extreme honger, mishandelingen, ziekte door hitte en regen, en de totale afwezigheid van hygiëne. Lichamen van overledenen verdwenen in een massagraf op het Eiland Madame of op het Eiland d’Aix in de baai van Rochefort.

 

Op 1 oktober 1995 werden 64 van deze priesters en religieuzen zalig verklaard door paus Johannes Paulus II.
Onder hen drie Ongeschoeide Karmelieten:

1. Jean-Baptiste Duverneuil (“père Léonard”), geboren in 1737 te Limoges, priester en Ongeschoeid Karmeliet te Angoulême. Overlevenden omschreven hem als zeer ijverig in het gebed en zijn medegevangenen steeds aanmoedigend om in alle omstandigheden het geloof te blijven verdedigen tegenover de ongelovigen. Een van hen getuigde later over hem: “Geen bedreiging, geen enkel gevaar kon hem de mond snoeren of hem beletten de godslasteraars te weerstaan, met welke autoriteit of macht om hem te straffen ze ook bekleed waren. Gebrek aan voedsel werd uiteindelijk zijn dood”
Hij overleed op 1 juli 1794.

2. Jacques Gagnot (“père Hubert de Saint-Claude”), Ongeschoeid Karmeliet te Nancy, geboren te Frolais (Meurthe-et-Moselle, Fr.) op 9 februari 1753, overleden op 10 september 1794.

3. Michel-Louis Brulard, Ongeschoeid Karmeliet te Charenton, geboren op 11 juni 1758 te Chartres. Hij overleed op 25 juli 1794 aan longontsteking op de Deux-Associés.

Deze drie Ongeschoeide Karmelieten gaven samen met hun collega-martelaren door hun dood de grootste christelijke getuigenis van geloof en liefde, die vandaag nog steeds plechtig erkend wordt door de Kerk.

In de Karmel worden zij herdacht op 18 augustus.

 

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven