Mgr Aloysius Benziger OCD en pater Adeodatus OCD : “Dienaren Gods”

Mgr Aloysius Maria Benziger OCD werd geboren op 31 januari 1864 in Einsiedeln (Zwitserland). Hij trad binnen bij de Vlaamse Karmelprovincie en trok in 1895 als jonge ijverige priester-missionaris naar Kerala (India). Hij leerde er de taal en maakte kennis met de plaatselijke bevolking. Onder zijn leiding werden scholen en ziekenhuizen gebouwd, en kloosters gesticht. Minzaam mens zijnde, was hij alom geliefd. In 1900 werd hij daar tot bisschop gewijd. Hij was bisschop van Quilon van 1905 tot hij in 1931 op 67-jarige leeftijd vrijwillig met pensioen ging. Sindsdien leefde hij als gewoon religieus in het Carmel-Hill klooster te Trivandrum, waar hij op 17 augustus 1942 overleed. Reeds tijdens zijn leven werd hij als een heilige beschouwd. Omwille van het toenemende aantal mensen dat regelmatig bij zijn graf kwam bidden, werden zijn stoffelijke resten in 1983 opgegraven en overgebracht naar een nieuw graf in de kerk zelf. Op 12 oktober 2018 werd aartsbisschop Aloysius Maria Benziger uitgeroepen tot Dienaar Gods in het aartsbisschoppelijk huis van Trivandrum.
 
Met hem werd ook aan onze medebroeder pater Adeodatus van Sint-Petrus OCD het statuut van ‘Dienaar Gods’ toegekend. Hij werd te Kieldrecht  geboren als Julianus Buyck  op 27 januari 1896. Op 31 juli 1927 tot priester gewijd, vertrok hij een paar weken later eveneens naar India. Hij kwam op 1 november 1927 naar het Carmel Hill-klooster in Trivandrum. Als gepassioneerd priester hielp hij de gemeenschap bij de vorming van de eerste groepen inheemse karmelieten, was econoom van de gemeenschap, en betrokken bij verschillende pastorale en spirituele bedieningen. Later koos hij ervoor om deel te nemen aan missionaire activiteiten en vanaf 1946 was hij de pastoor van de Muthiyavila Parish die een groot geografisch gebied omvatte dat toen onder het Trivandrum-bisdom viel, en momenteel deel uitmaakt van het Neyyattinkara-bisdom. Hij wordt “Muthiyavila Valyachan” genoemd, wat eerbiedwaardige hogepriester uit Muthiyavila betekent. Hij werd een malayali door het leren van de Malayalam taal en het eten van Kerala voedsel. Hij werd een pastor naar het model van de Goddelijke Pastor, met de geur van de schapen.
 
Men zag hem vaak te voet lange tochten ondernemen van parochie tot parochie, wandelstaf in de hand. Hij stierf als een ijverige missionaris op 20 oktober 1968, Missiezondag, terwijl hij naar de kerk van Kuruthamkodu fietste om er de Heilige Mis op te dragen. Nu nog is hij een door de plaatselijke bevolking geliefde figuur. Hij werd op 13 oktober 2018 uitgeroepen tot Dienaar van God. Zijn stoffelijk overschot werd opgegraven en op 19 oktober 2018 overgebracht naar een graf naast dat van aartsbisschop Benziger in de kerk van Trivandrum.
 
Op 20 oktober 2018 had in de kloosterkerk van Trivandrum de officiële declaratie plaats van deze ‘Dienaren Gods’. De aartsbisschop ging voor in de plechtige eucharistieviering in concelebratie met pater Sebastian Koodappattu OCD, provinciaal van Malabar en pater Paul De Bois OCD, provinciaal van Vlaanderen. Verder waren er 8 bisschoppen, 110 priesters en meer dan 6000 gelovigen aanwezig.
 
Hier kan u de toespraak lezen van P. Paul De Bois op deze viering:
 
http://karmel.be/news/academische-zitting-benziger-spiritual-centre-trivandrum-20-oktober-2018-toespraak-pprovinciaal

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven