uit de Karmelvlam

Uit de Karmelvlam van juli-augustus 2019

Tegelijk actief en passief

Het is Gods wil dat je werkt en je inspant om de wereld voor de komst van zijn koninkrijk gereed te maken. Maar Hij wil dat je zonder bekommernis te werk gaat, zonder gejaagdheid en krampachtigheid.
Natuurlijk moet je alles doen wat je kunt. Maar vergeet niet dat je Gods medewerker bent, dat Hij aan je kant staat en de eindverantwoordelijkheid draagt. Je mag er ten volle op vertrouwen dat alles goed wordt, indien je er God maar voor laat zorgen. In principe heeft Christus al het kwaad overwonnen, en eens wordt deze zege duidelijk voor allen. Daarom kun je in een diepe vrede je werk en dienst verrichten. Je staat er niet alleen voor. God werkt en strijdt samen met jou. Je zult ook ondervinden dat je veel meer verricht, wanneer je bezield wordt door deze vrede en dit vertrouwen. Het is niet onmogelijk in een ontspannen en veilige overgave te leven en tevens intensief te werken. Wanneer je in volmaakt vertrouwen je voor God openstelt, kan zijn eigen leven in je binnenstromen. En dat leven is liefde, actieve, zelfopofferende liefde.
Overgave, althans echte overgave, kan ons nooit futloos maken. God zelf zet zich immers met heel zijn wezen voor de mensheid en de wereld in. Daarom zul je, indien je jezelf aan Hem overgeeft, aan zijn inzet deelnemen en met heel je hart leven om zijn liefde uit te dragen.

uit ‘Elke dag is de dag van God’ – W. Stinissen

 

Mededelingen

Op zondag 21 juli vieren wij het feest van O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel.
Iedereen is verwacht!
Wij komen samen vanaf 14.00 uur.
Om 14.30 uur geleid inwendig gebed.
Om 15.00 uur grasduinen we verder in de brieven van Thérèse en Maurice.
Gelieve het boekje uit te lezen!
De vraag is: ‘Wat heeft de briefwisseling tussen Thérèse en Maurice jullie geleerd?’
Om 16.00 uur verrassen wij jullie met koffie-ijs
Om 17.00 uur Mariaprocessie in de tuin, samen met de paters van de andere gemeenschappen, daarna vespers en lof.

Op zondag 18 augustus nemen we vakantie omwille van de onvoorspelbare hittegolven. Wel zijn er om 17.00 uur Mariaprocessie, vespers en lof. Wie kan gaan, mag dit zeker niet voorbij laten gaan.

Op zaterdag 29 september is de jaarlijkse familiedag van de Vlaamse seculiere Karmel. Aanvang 10.00 uur. P. Paul Delmé, zal spreken over de praktische kant van de seculiere Karmeliet. Meer info in september.

In augustus is er geen Karmelvlam.
We zijn er weer in september.

De raad wenst iedereen een weldoende rust– en bezinningsperiode.
 
Ps. De activiteit in augustus vervalt (zie vorige mededelingen). 

 

Onze derde orde vlag.