uit de Karmelvlam

Juni 2019

Teresa van Avila – Nederigheid

Eens dacht ik er over na, waarom de Heer zo gesteld is op de deugd van de nederigheid. En, ineens zonder dat ik er – dunkt mij – op was ingegaan, wist ik het: Het is omdat Hij de hoogste Waarheid is en de nederigheid een beleven van de waarheid. En het is iets groots het goede nooit aan zichzelf toe te schrijven, maar enkel de ellende en de nietigheid. En wie dat niet doet, leeft van de leugen. Hoe beter men dat begrijpt, hoe meer men aan de hoogste Waarheid behaagt, want dan leeft men van Haar.

(Innerlijke burcht VI, 10, nr. 7)

 

Mededelingen

Goede vrienden, wij komen opnieuw samen op de derde zondag van de maand, 16 juni vanaf 14.00 uur in de ‘oude’ refter.

Om 14.30 uur houden we het stil gebed.

Om 15.00 uur zal onze br. Herman de conferentie leiden over de brieven tussen Thérèse van Lisieux en Maurice Bellière.

Om 16.00 uur is er koffie met cake.

Om 17.00 uur zijn er de Mariaprocessie, vespers en lof.
We bereiden de brieven 7 t.e.m. 13 voor (blz. 80-123)

We melden met droefheid het overlijden van onze medebroeder Luc Goossens. Br. Luc overleed vrij onverwacht op 19 mei 2019. Een gedachtenisdienst werd gehouden op maandag 27 mei in de kapel van Toevlucht van Maria. Br. Luc stond zijn lichaam af in dienst van de wetenschap.
Laten we hem niet vergeten in ons gebed.

Op 7 en 8 juni vieren de zusters Karmelietessen van de Rosier het feest van hun Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs.
We wensen hen een heel mooi en ingetogen feest.

Ga vertrouwelijk om met de Heer.
God is goed en zijn omgang
is zacht en eenvoudig.

Zalige Anna, brief 311

 

In juli is er het feest van O.-L.-Vrouw van de berg Karmel.

In augustus is er een vrije activiteit, wie wil kan komen. We trekken de stad in.

Op zaterdag 28 september is er de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse seculiere Orde in Gent.
 
 

 

Onze derde orde vlag.