uit de Karmelvlam

Uit de Karmelvlam van april 2019

De grootste daad van Jezus.

Zolang men Jezus niet gezien heeft op het kruis, zolang men Hem niet heeft zien sterven en weer opstaan, weet men niets over Hem dat echt belangrijk is. Alles wat Jezus gedaan heeft, al zijn wonderwerken, blijven dubbelzinnig en kunnen gemakkelijk verkeerd worden opgevat 
zolang men Hem niet zijn kruisweg heeft zien volbrengen. Juist op het kruis verricht Hij zijn voornaamste werk. Hoe nauwkeurig en historisch juist men ook wonderwerken van Jezus beschrijft, alles blijft toch onvolledig en misleidend, indien het niet zijn ware proporties krijgt in het licht van het kruis.

Laten we niet gemakkelijk denken dat we Jezus begrijpen. We kunnen zijn mysterie alleen maar leren kennen door Hem te volgen naar het kruis. Velen dwepen in onze tijd met Jezus, maar indien men niet bereid is met Hem mee te gaan op zijn kruisweg, bewijst men dat men helemaal niet weet wie Hij is.

Velen willen in Jezus een grote bevrijder zien, een geëngageerd revolutionair, de grondlegger van een aards paradijs. 

Onder de ‘vrome’ christenen zijn er sommigen die menen dat Jezus’ wonderbare genezingen bewijzen dat God geen ziekte wil en dat het volstaat met vertrouwen te bidden om genezen te worden, en nog erger – dat het een teken is van tekort aan geloof wanneer men niet genezen wordt.

Wat het evangelie ons over Jezus leert is iets anders. Hij is de weldoener van de mensheid, niet in de eerste plaats door zijn wonderen, wel door zijn dood op het kruis. En voor de leerling is er geen andere weg dan die de Meester zelf gegaan is.

Wilfried Stinissen in ‘Elke dag is de dag van God’ p. 63

 

Mededelingen

Op zondag 14 april, Palmzondag, komen we samen zoals de laatste tijd vanaf 14.00 uur in de refter, om 14.30 uur na een korte bezinning gaan we naar de kapel van de paters op de eerste verdieping waar we in de kruisweg, het lijden en de dood van onze Heer overwegen.

Het wordt weer een beklijvende ervaring.

Omstreeks 16.00 uur, koffie met cake.
* Géén Mariaprocessie met gezongen vespers en stille aanbidding, wél op Paaszondag.

Op 19 mei alternatieve bedevaart. We beginnen op het gewone uur.

Het concrete programma volgt in de KV van mei.

Iedereen wordt uitgenodigd een persoonlijke getuigenis af te leggen over Maria. Wat betekent Maria voor jullie? Wie is zij voor jullie?
Iedereen komt aan beurt! Je kan een mooi gebed of een mooie tekst gebruiken die je goed vindt, als het maar ook iets over jou zegt.

Weetje: Onze uitstap naar de Rosier in Antwerpen gaat door op
 donderdag 30 mei – Hemelvaartdag!
De zusters hebben dus toegezegd. Kunnen jullie een vraag voorbereiden die jullie graag aan de zusters willen stellen? We proberen tot een liefdevolle en intieme ontmoeting en intens gebed te komen.

Er is een heel interessant boek over de Karmelitaanse spiritualiteit verschenen bij Carmelitana. ‘De Karmelitaanse weg’- ‘Een oud pad voor de hedendaagse pelgrim’ van John Welch. 

Het is een aanstekelijke bezieling over de weg van de Karmeliet met Jezus. Heel sterk aanbevolen voor iedereen, zelfs voor wie denkt al alles te weten! (19,95 euro)
 

 

Onze derde orde vlag.