uit de Karmelvlam

Uit het woordje vooraf van de Karmelvlam van februari 2019

Een leven volgens de Karmelspiritualiteit.

Een leven vanuit de Karmelspiritualiteit betekent vooreerst dat we God een heilig hart aanbieden, zuiver van alle zonde. God een zuiver hart aanbieden is al een heel programma. We kunnen dit uiteraard niet alleen. We worden daarbij geholpen door de goddelijke genade die ons geschonken wordt door de Geest. 

Wat is een heilig hart dan? Een heilig hart is een hart dat helend rond gaat, zalvend, genezend, liefdevol, door mededogen beroerd. Een hart is pas helemaal heilig als het de werken van de liefde doet. Zie Paulus in zijn eerste Koriëntersbrief hfst. 13, de liefde is geduldig, vol goedheid, vindt vreugde in de waarheid…


Het tweede doel van het Karmelitaanse leven is het leven in de aanwezigheid van God. Niet alleen na onze dood zullen we (in ons hart) de aanwezigheid van God smaken, maar vooral in het . Hieraan kunnen we niets doen, we kunnen het niet verwezenlijken, omdat het louter gave is. We kunnen God uitnodigen door ons hart te openen en hem welkom te heten. Het is aan de Drie-éne om binnen te gaan. Zijn komst, is louter gave. Zijn aanwezigheid is een geschenk. We kunnen het niet verdienen. God roept ons op de deur van ons hart te openen.


Lieve broeders en zusters, de Aanwezige die in ons leeft neemt geleidelijk ons leven over. Wij worden een spiegel van de innerlijke Gast. Wie naar ons kijkt, ziet een afstraling van de goddelijke Bewoner.


Eén dag doorgebracht in nederige zelfkennis

beschouw ik als een grotere genade van God

dan vele dagen van gebed; te meer,

daar hij die zijn beminde werkelijk liefheeft,

deze overal bemint en altijd aan haar denkt.Teresa in Kloosterstichtingen 5,17
 

Mededelingen

Op 17 februari komen we samen voor wie wil vanaf 14.00 uur in de refter voor koffie.

Om 14.30 uur is er het inwendig gebed met aanbidding in de binnenhuiskapel.

Daarna omstreeks 15.15 uur: lezing van de correspondentie van Maurice en Thérèse. Ignace begeleidt. We bereiden de tekst voor van bladzijden 37 tot en met 62. 

Daarna is er koffie en we besluiten om 17.00 uur met de Mariaprocessie, Vespers en lof.

Het programma voor de volgende maanden ziet er als volgt uit:


In maart zal onze br. Herman de lezing van de correspondentie van Maurice en Thérèse begeleiden.

Op 14 april hebben we uitzonderlijk op de tweede zondag van de maand de kruisweg.
Het is dan Palmzondag.

In mei zouden we onze jaarlijkse bedevaart naar Oostakker-Lourdes vervangen door een meditatie rond het Mariabeeld in onze kloostertuin, bij slecht weer binnen. ‘Maria en de Karmel vandaag’.  Daarna kunnen we een stevig ontbijt nemen en afronden met het ochtendgebed en de Eucharistieviering in onze kloosterkerk. Dit voorstel heeft via onze gesloten Facebookgroep al de meeste aanhangers en het is voor veel mensen het best haalbaar en ook het meest praktisch.We delen in de rouw van onze zuster Mieke De Coster. 

Haar vader Jozef overleed op 17 januari 2019. 

We leven ook mee met onze zustergemeenschap, de karmelietessen van de Rosier te Antwerpen bij het overlijden van hun medezuster Maria-Kristina van de H. Drie-eenheid. Zij overleed op 2 januari op het hoogfeest van de Moeder Gods. 
We wensen onze rouwende zusters heel veel sterkte toe en we zijn overtuigd dat onze lieve overledenen nu voortdurend Gods gelaat aanschouwen en Hem loven.Vergeten we ook niet op 23 maart de familiedag in onze Karmel georganiseerd door Jong Karmel, inschrijven kan bij mij. 10 euro.
 

Onze derde orde vlag.