uit de Karmelvlam

Uit de Karmelvlam van december 2018
maandblad voor de leden van de Gentse seculiere Karmelorde.

 

‘Mijn vrede geef ik u’

 

Mededelingen

Op zondag 16 december 2018 – BELOFTENVIERING.

Wij komen samen om 14.15 uur voor een kort inwendig gebed in de binnenhuiskapel.

Om 14.45 uur: BELOFTENVIERING waarbij negen leden van onze gemeenschap hun beloften voor het leven of hun tijdelijke beloften afleggen.

Om 16.00 uur: felicitaties bij koffie en gebak.

Om 17.00 uur: Mariaprocessie, vespers en lof.

Iedereen is aanwezig met schapulier!!!!

*

Vanaf januari is er een wijziging in het programma. Wij beginnen om 14.00 uur met het onthaal. Om 14.30 uur hebben we dan het inwendig gebed, zoals vroeger, de rest volgt het gewone uurrooster. 

*

De familiedag die door Jong Karmel georganiseerd wordt gaat volgend jaar door op zaterdag 23 maart 2019 in onze Gentse Karmel. 

*

Op 11 november overleed onze minzame broeder Daniël Beyaert in Oostakker. 
Onze broeder Daniel was een gewetensvolle voorzitter van mannelijke tak van de seculiere orde vanfaf 15.12.1991 tot aan de fusie met de vrouwelijke tak. 
Zijn uitvaartdienst vond plaats in Sint-Amandsberg, in de parochiekerk. 
Wij zijn zeker van een behouden thuiskomst voor onze broeder.

*

Op 14 december is er om 18.15 uur plechtige Eucharistieviering in onze Karmelietenkerk tgv. de feestdag van onze vader Johannes van het Kruis.  

 

Zaterdag 8 december : Maria onbevlekt ontvangen,
H Mis om 17.00 uur

Vrijdag 14 december : Johannes van het Kruis,
H Mis om 18.15 uur

De Eucharistieviering gaat telkens door in de Karmelietenkerk.

Zondag 16 december : plechtig afleggen van tijdelijke en beloften voor het leven van 10 van onze gemeenschap (meer details in de KarmelVlam van december)

Zondag 20 januari 2019 : lezing door p. Lukas : ‘Het verhaal van een liefde’ de briefwisseling tussen Thérèse van Lisieux en Maurice Bellière

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert Jong Karmel Vlaanderen 
de Karmelfamiliedag in Gent. Hou deze dag zeker vrij!

 

Onze derde orde vlag.