Previous Article Next Article Van 14 maart tot en met 19 april worden alle liturgische diensten in onze kerk afgelast …
Posted in H Tijd

Van 14 maart tot en met 19 april worden alle liturgische diensten in onze kerk afgelast …

Van 14 maart tot en met 19 april worden alle liturgische diensten in onze kerk afgelast … Posted on 25 februari 2020

Van 14 maart tot en met 19 april worden alle liturgische diensten in onze kerk afgeslast, gevolg gevend aan de vraag van de Belgische bisschoppenconferentie.

De kerk blijft open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Onze gemeenschap viert Eucharistie in intieme kring op dezelfde uren als voorheen. U kan zich dan met ons verbonden weten, zoals wij met jullie allen. Wij bidden in elke Eucharistie voor hen die gewoonlijk met ons Eucharistie kwamen vieren +

(Onze uren van Eucharistieviering: elke weekdag om 18u15, zaterdag om 17u, zondag om 10u.)

→ De bisdommen werken een bijkomend aanbod livestreams uit in de Goede Week.

→ We kozen voor u enkele karmelitaanse teksten ter overweging in deze tijd van epidemie en quarantaine.

→ Bericht van 23 maart op Kerknet: Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast

→ Brief van bisschop Lode Van Hecke 13 maart 2020 : Corona-retraite

God, Gij roept ons tot de uittocht uit onszelf, naar de nieuwe ruimten van Uw huis. Trek ons weg uit de begrenzing van onmacht en zonde. Doe ons onze veiligheid vaarwel zeggen om het avontuur met Uw liefde te wagen. Dat bidden wij U met Johannes van het Kruis die ons daarbij is voorgegaan. Dat wij met zijn geest bezield de nacht durven binnengaan, en door hem begeleid tot de vreugde komen van de nieuwe dag waar Gij zelf de zon zult zijn die allen verlicht en verwarmt in eeuwigheid.

(uit ‘Tot U spreekt mijn hart’ – Carmelitana)

Herbekijk de Urbi et Orbi-zegen van paus Franciscus op vrijdag 27 maart 2020

→ onze folder voor de veertigdagentijd en Paastijd 2020 vanaf 14 maart tot 19 april

 

Foto © Lawrence OP → Stained glass detail from a window in the Sacred Heart (Dahlgren) chapel in Georgetown University.

Secured By miniOrange