Frère Laurent’s laatste brief … zes dagen voor zijn dood

Beste Moeder,

God weet heel goed wat wij nodig hebben en alles wat Hij doet is voor ons bestwil. Als wij wisten hoeveel Hij van ons houdt, zouden wij altijd bereid zijn om zowel het zoete als het bittere uit Zijn hand te ontvangen en zelfs de meest lastige en harde dingen zouden ons prettig en aangenaam worden. De zwaarste pijnen vinden wij gewoonlijk alleen onverdraaglijk door de manier waarop wij ze bezien. Wanneer wij ervan overtuigd zijn dat het Gods hand is die met ons bezig is, dat Hij een Vader vol liefde is Die ons in toestanden van vernedering, verdriet en lijden brengt, dan is de bitterheid eruit weggenomen en bevatten zij alleen maar zoetheid.

Laten wij ons er helemaal op toeleggen om God te leren kennen. Hoe meer men Hem kent, des te meer verlangt men ernaar Hem te kennen. En omdat de liefde gewoonlijk gelijke tred houdt met de kennis, zal de liefde des te groter zijn naarmate de kennis diepte en breedte zal krijgen. En als de liefde groot is, zullen wij evenzeer van Hem houden in het lijden als in de vertroostingen.

Laten wij er niet aan vast blijven houden om God te zoeken of te beminnen omwille van de genaden die Hij ons heeft verleend, hoe verheven die ook mogen zijn of voor de genaden die Hij ons nog kan verlenen. Hoe groot die gunsten ook mogen zijn, zij zullen ons nooit dichter bij Hem brengen als een eenvoudige akte van geloof ons naar Hem toe brengt. Laten wij Hem vaak zoeken door deze deugd. Hij is binnen in ons, zoeken we Hem toch nergens anders. Zijn wij niet onbeleefd en zelfs schuldig als wij Hem alleen laten om ons bezig te houden met duizenden kleinigheden die Hem mishagen en wellicht beledigen? Toch verdraagt Hij die, maar het is wel te vrezen dat zij ons op een dag duur komen te staan.

Laten wij eens en voorgoed van Hem zijn. bannen wij uit ons hart en uit onze geest al wat Hij niet is. hij wil er alleen zijn, vragen wij Hem die genade. Als wij van onze kant doen wat wij kunnen, zullen we weldra in ons de verhoopte verandering bemerken. Ik kan Hem niet genoeg bedanken dat Hij u wat verademing gaf. Ik verhoop van Zijn barmhartigheid Hem binnen enkele dagen te zien. bidden we voor elkaar. Ik ben in O.L.Heer.

Uw … enz.

6 februari 1691

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven