Posted in Tijd

Kerstboodschap van de karmelietengemeenschap

Een strofe uit een gedicht van Thérèse van Lisieux zou ons de betekenis van Kerstmis kunnen toelichten. Het is een gedicht waarin zij uitdrukte hoe zij persoonlijk het Hart van Jezus zag en het kon gezongen worden op de melodie van een kerstlied (quand viendra Noël). Deze vierde strofe gaat als volgt: ‘ik heb nood aan een hart…

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 juni 2019 : teksten van Mariam Bawardy, Maria Magdalena de’ Pazzi, Thérèse van Lisieux

Toen heb ik de heilige Geest aangeroepen: “U bent het die ons Jezus doet kennen. De leerlingen bleven zo lang bij Hem en toch begrepen ze Hem niet. Maar één druppel van U deed hun alles begrijpen. Help mij Hem ook te begrijpen! Kom, mijn trooster, kom, mijn vreugde, kom, mijn vrede, mijn kracht, mijn licht. Kom en verlicht mij opdat ik de bron zou vinden waaraan ik mijn dorst kan lessen. Eén druppel van U is voldoende om mij Jezus te tonen zoals Hij is. …”

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 februari 2019 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat Uw hart mij bemint, als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het uitverkorenst lot, dat mij verenigt met U, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij, O Jezus zoet, uw bijzijn maakt voor mij alles goed.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte over ons gans het voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Kerstmis is het huwelijk van Gods zoon met ons mensen. Jezus verlangt naar ons, verwacht onze openheid en onze wederliefde. Een brief van de heilige Thérèse aan haar nicht: …

Posted in Heilige

12 juli HH. Louis en Zélie Martin

Louis Joseph Aloys Stanislas Martin (22 augustus 1823 – 29 juli 1894), uurwerkmaker,
en zijn echtgenote Azélie-Marie ( “Zélie”) Guérin (23 december 1831 – 8 augustus 1877), kantwerkster,
voelden beiden een roeping tot het religieuze leven voor ze in het huwelijk traden.
Hun vijf dochters, Marie, Pauline, Léonie, Céline en Thérèse kozen voor het kloosterleven.
Thérèse werd later heilig verklaard en bekend als Thérèse van Lisieux.

Posted in Gebed

Noveen tot Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Op 16 juli vieren wij Karmelieten en Karmelietessen ons Ordesfeest “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel” (ook wel “Scapulier feest” genoemd).
Laten we samen een noveen bidden ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.
Het noveengebed is heel eenvoudig: een gebed tot Maria, 3 x het Weesgegroet,… stilte en slotgebed. Daarnaast kan je een passende tekst van de Heilige Schrift en één uit de traditie van de Karmel lezen.