Posted in Retraite

Bidden met Teresia van Avila 16-20 september 2019

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
Na 5 eeuwen blijft Teresia van Avila nog altijd een gezaghebbende figuur als het gaat over persoonlijk gebed. Vooral op het terrein van het mystiek gebed is ze een betrouwbare gids. Haar inzichten blijven actueel, haar taal nog toegankelijk.

Volledige stilte.
5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

Als je bidt, bid dan. 7-15 Oktober 2019

Begeleider : P. Reimond Hoornaert (Karmel Brugge)
“Als je bidt, bid dan.” De karmelietes Teresia van Avila, een vrouwelijk genie, zegt je dat. God is immers haar Vriend. Vanuit haar aansporing onderken en waardeer je haar als geschenk van de Heilige Geest voor jou. Je laat je meer en meer doen door God. In en door je gebed kom je bij Hem. Je vraagt Hem de kracht om vanuit je contact met Hem het goede te doen aan zovelen. Bij heel dit gebeuren, zegt Teresia, plaats je jezelf het best onder de bescherming van Maria. Zij bezorgt jou vele gunsten.

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Tijd

28 november 1568 Duruelo

Woensdag 28 november vieren wij een jubileum:
28 november 1568 = officiële stichting van het eerste kloostertje van de Karmelhervorming onder de karmelieten te Duruelo.
Het begint met de ascese van een vrijwillig gekozen hard leven. Het wordt de ‘dwaasheid’ van Duruelo. Het heerlijke maar harde begin van de Hervorming in de afgelegen kleine kluis: de bakermat van de Karmelhervorming bij de paters. …