Posted in Gebed

Gebedsavond 4 juli 2019 : teksten van Zuster Elisabeth en Teresa de Los Andes

Dag en nacht is Hij met liefde over ons gebogen om zijn goddelijk leven mee te delen, in te storten. Hij wil van ons vergeestelijkte mensen maken, die Hem overal uitstralen. Welk een kracht gaat er uit van de apostel die altijd blijft aan de bron van Levend Water. Ze kan overvloeien naar allen rondom hem. Nooit is zijn ziel leeg, want hij communiceert aan het Oneindige! Ik bid veel voor je, opdat God je helemaal in bezit mag nemen.

Posted in Heilige

13 juli Heilige Teresa de Jesús de Los Andes 1900-1920

“Het is onmogelijk je voor te stellen hoe gelukkig ik ben. Ik voel vrede, een zo intieme vreugde dat ik mezelf wijsmaak dat als mensen in de wereld dit geluk zouden zien, ze allemaal zouden lopen om zichzelf in kloosters op te sluiten” (Brief 133)
“Ik ben het gelukkigste schepsel, ik wens niets meer omdat mijn hele wezen verzadigd is door God die Liefde is” (Brief 110)
“Als ik liefheb, is het voor altijd. Een karmelietes vergeet nooit. Vanuit haar kleine cel vergezelt ze de zielen waar ze van hield in de wereld.”