Posted in H Tijd

Van 14 maart tot en met 19 april worden alle liturgische diensten in onze kerk afgelast …

De kerk blijft open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Onze gemeenschap viert Eucharistie in intieme kring op dezelfde uren als voorheen. U kan zich dan met ons verbonden weten, zoals wij met jullie allen. Wij bidden in elke Eucharistie voor hen die gewoonlijk met ons Eucharistie kwamen vieren +
De bisdommen werken een bijkomend aanbod livestreams uit in de Goede Week.

Posted in tekst

Fr. Laurent laatste brief (6 dagen voor zijn dood)

Laten wij ons er helemaal op toeleggen om God te leren kennen. Hoe meer men Hem kent, des te meer verlangt men ernaar Hem te kennen. En omdat de liefde gewoonlijk gelijke tred houdt met de kennis, zal de liefde des te groter zijn naarmate de kennis diepte en breedte zal krijgen. En als de liefde groot is, zullen wij evenzeer van Hem houden in het lijden als in de vertroostingen.