Frère Laurent’s laatste brief … zes dagen voor zijn dood

Laten wij ons er helemaal op toeleggen om God te leren kennen. Hoe meer men Hem kent, des te meer verlangt men ernaar Hem te kennen. En omdat de liefde gewoonlijk gelijke tred houdt met de kennis, zal de liefde des te groter zijn naarmate de kennis diepte en breedte zal krijgen. En als de liefde groot is, zullen wij evenzeer van Hem houden in het lijden als in de vertroostingen.

Als het heden zo’n pijn doet … een tekst van zuster Elisabeth

Ik deed mijn ogen dicht…
Het is de overgave die ons naar God leidt.
Ik ben nog jong, maar ik geloof dat ik soms toch heel wat heb geleden. O als alles in het honderd liep, als het heden zo’n pijn deed en de toekomst er nog somberder uitzag, deed ik mijn ogen dicht en als een kind gaf ik mij over in de armen van mijn Vader die in de hemel is…

Titus Brandsma, een gedichtje vanuit zijn gevangeniscel

In zijn gevangeniscel te Scheveningen, enkele maanden voor hij stierf in het concentratiekamp te Dachau, schreef Titus Brandsma vóór een Christusbeeld een zeer eenvoudig gedichtje dat reeds veel zieke en lijdende mensen getroost heeft.

Brief op weg naar de Goede Week, door pater Paul De Bois, 28 maart 2020

Hoe mooi zou het zijn wanneer ik als priester en samen met mijn medebroeders van de gemeenschap in de lege kloosterkerk de paaswake mag vieren wetend dat in zovele huiskamers en in gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen, kleine groepjes christenen meevieren. Niet enkel digitaal via livestream…maar zoals liturgie moet zijn!

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven