Posted in Retraite

Het beste van alle goeds 25-29 mei 2020

Begeleider : P. Roeland Van Meerssche
In deze dagen trekken we ons met Maria en de apostelen terug in het cenakel. Als we het verhaal van Pinksteren lezen valt het op dat Maria en de apostelen iets ondergaan veeleer dan dat ze iets doen.
De Geest grijpt hen aan en ze worden vervuld met het vuur van Gods Liefde. Samen met hen en de ganse kerk volharden ze in gebed.

• Volledige stilte
• 5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag

Posted in Retraite

Een hemel voor mij: eeuwig leven om naar uit te zien! 1-5 juni 2020

Begeleider : P. Piet Hoornaert
Mensen uit alle tijden probeerden meer te weten over een leven na de dood.
Ook in onze tijd wekt dit item tegengestelde reacties op. Toch valt het op dat Jezus Christus met groot gezag, vanzelfsprekend én duidelijk vertelt over eeuwig leven en verrijzenis. Deze vloeien voort uit Gods blijvende trouw, want Hij is én blijft intens betrokken bij elke mens. Daarom is verrijzenis ook de voltooiing en vervulling van je aardse leven.

Posted in Retraite

Elisabeth van de Drie-Eenheid 15-19 juni 2020

Begeleider : P. Martin Faingnaert (Karmel Brugge)
Deze mystica heeft ons zoveel te vertellen over het innerlijke leven. “De Drie-Eenheid is onze thuis” zegt Elisabeth. Deze retraite wil ons meevoeren naar de diepte, daar waar nog “noch de duivel, noch de zintuiglijkheid” kunnen binnendringen. Het is een innerlijke reis ver van alle lawaai. Bij het lezen van haar teksten komen wij tot verstilling en worden wij iets van het Mysterie gewaar.

Posted in Retraite

De contemplatieve weg 26-30 oktober 2020

Begeleider : P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)
Sinds enkele decennia is er veel belangstelling voor meditatie of het contemplatief bidden. In deze dagen gaan we in de leer bij vroegere en nieuwe grootmeesters. Theorie en praktijk gaan samen.
• Stille sfeer
• 5 daagse van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag