Homilie Pater Paul De Bois 1 januari 2019 : Hoogfeest Maria Moeder Gods

Het klinkt in onze oren nu niet bijzonder spektakulair. Waarschijnlijk zijn de meesten van ons nog veel meer bezig met ‘nieuwjaarsdag’. Maar op het Concilie van Efese, in 431, vlogen de aanwezige bisschoppen mekaar zowat in de haren toen deze titel thema van de discussie was.

Dé grote vraag was: is uit Maria nu de mens Jezus geboren, of de Zoon van God ?

Het Concilie koos voor de titel “Theotokos”, zeg maar: diegene die Gods Zoon gebaard heeft. Het Concilie legde zo een christologische duiding vast. Eeuwen lang geraakte dit Mariafeest uit de belangstelling en werd verdrongen door het feest van jezus’ besnijdenis. Het is de liturgiehervorming, na Vaticanum II, die het begrip Moeder Gods weer onder de aandacht brengt. Maria heeft immers met de geboorte van haar Zoon, de wereld de Vredesvorst gegeven.

Karmel Gent wenst u een gezegend 2019 !

Moge de Heer u zegenen en u behoeden !
Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn !
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken !

Kerstboodschap van de karmelietengemeenschap

Een strofe uit een gedicht van Thérèse van Lisieux zou ons de betekenis van Kerstmis kunnen toelichten. Het is een gedicht waarin zij uitdrukte hoe zij persoonlijk het Hart van Jezus zag en het kon gezongen worden op de melodie van een kerstlied (quand viendra Noël). Deze vierde strofe gaat als volgt: ‘ik heb nood […]

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2018-2019

Dank voor elk teken van uw aanwezigheid in het voorbije jaar en voor elke seconde dat U ons hebt bemind. Voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, dank voor elk jaar waarin U ons doorheen lief en leed hebt gezegend.
Merci pour chaque signe de ta présence dans nos vies durant cette année passée, pour chaque seconde que Tu nous a aimé, pour chaque jour ou Tu nous a protégé. Merci pour chaque année ou Tu nous as bénie à travers tous ce que nous avons vécu.
We thank for every sign of your presence during this past year and for every second that You have loved us, for every day that You’ve protected us, for every year that You have blessed us.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven