Homilie Pater Paul De Bois : Kerstmis 2022

We luisterden naar het begin van het evangelie van Johannes. Hij brengt geen “geboorteverhaal”, maar een eerder theologische interpretatie van dat verhaal. Eigenlijk is de historische schets die het geboorte-evangelie brengt nauwelijks vol te houden.

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstavond 2022

Eigenlijk is de historische schets die het geboorte-evangelie brengt nauwelijks vol te houden. Bij de kerststal brengen wij al eeuwen ook een os en een ezel; ergens wat verder weg drie Koningen, wijzen als je dat beter vindt.

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten.

Homilie Pater Paul De Bois 27 december 2020 : Feest van de Heilige Familie

Het feest van de heilige familie brengt onder mijn aandacht dat geen mens op zichzelf christen wordt of blijft. We hebben daarbij anderen nodig; mensen die ons vertellen over de christelijke boodschap. Mensen met wie we samen over ons geloof kunnen nadenken en uitwisselen. Mensen met wie we ons geloof kunnen vieren.

Onze Kerstwens 2020

In een wat mindere periode in je leven, kun je een ‘Maria’ en een ‘Jozef’ tegenkomen…

Homilie Pater Paul De Bois : Hoogfeest van Kerstmis 25 december 2020

Gisterenavond hoorden we in het Evangelie hoe een engel “een vreugdevolle boodschap” heeft voor de herders in het veld. Ze kregen een uitnodiging mee om het kind te gaan opzoeken. In de dageraadsmis gaan de herders het kind eer brengen.
Wij zijn gewend om dat met velen uit te zingen …

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstavond 2020

Vieringen met 15 aanwezigen kunnen … maar zijn nog minder ‘normaal’… Vandaag zouden we aan vele mensen moeten zeggen: “er is voor u geen plaats”. Dat klinkt me vanavond vertrouwd in de oren: “ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”.

Homilie Pater Paul De Bois 5 januari 2020 : Openbaring van de Heer

Ze zijn van de eersten die het Jezuskind hebben gezien: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar wie zijn ze? Wat voert hen naar de stal en waarom zijn ze tot op vandaag tot onze verbeelding blijven spreken?

We vieren ook op onze dagen met een aantal gebruiken het feest van de Drie Koningen: overal gaan kinderen ‘sterzingen’ voor een goed doel. En de driekoningentaart met koffieboon erin en wie ze in zijn stukje vindt mag de kroon op het hoofd zetten, is ons ook bekend.

De Bijbel spreekt van drie ‘wijzen’ die naar de sterren kijken en plots een heel heldere ster ontdekken.

Homilie Pater Lukas Martens : Kerstmis 2019

Kerstmis is zo aantrekkelijk, wellicht omdat het zo eenvoudig is: het gaat over een Kind in de kribbe, met Maria en Jozef, met herders en koningen, met os en ezel en een ster. Het kan ons zoveel zeggen, zonder woorden. En toch heeft dit feest met al zijn eenvoud een heel diepe betekenis, het is een onuitputtelijk geheim: God die mens wordt. Het blijft iets ongehoord. Maar dat is het eigene van ons christelijk geloof.
God blijft niet ver, vaag, abstract, maar is dichtbij gekomen, concreet, zo reëel in een mens die zichtbaar, tastbaar, kwetsbaar onder ons is komen wonen. En dat heeft grote gevolgen voor ons gelovig zijn:

Homilie Pater Lukas Martens 6 januari 2019 : Openbaring van de Heer

We stellen ons de vraag: wat gebeurt er als God zich openbaart? Als Hij teken doet, nabij komt, concreet wordt, zich te kennen geeft in gebeurtenissen en in mensen die Hij zendt? Het evangelie toont ons drie manieren om daarop te reageren.

De wijzen uit het Oosten: in het Oosten kan men ’s nachts de hemel bewonderen overladen met sterren, zo dicht op elkaar gepakt, de ene naast de andere, met verschil in grootte, lichtsterkte en kleur. … Het is mooi hoe het hart van sommigen van hen zo geraakt wordt bij het zien van een nieuwe ster dat zij niet meer ter plaatse kunnen blijven, maar zich gedrongen voelen om op weg te gaan, het vertrouwde achter te laten en de ster te volgen. Deze wijzen zijn mensen met een open geest en een open hart, het zijn eerlijke zoekers naar zin, betekenis, verbanden …

Homilie Pater Lukas Martens : Kerstmis 2018

Stille nacht, heilige nacht. Laten we stil zijn vol verwondering, vol bewondering, voor het grootste van alle wonderen: God is in Jezus mens geworden. Een pasgeboren kind, een arm kind, een kind dat pijn lijdt, dat weent, zo weerloos en kwetsbaar.
God wordt een mens: waar en hoe? In een arme stal, op de buiten, aan de rand van de maatschappij. Er was geen plaats voor Hem in het normale samenleven. Hij is uitgestoten, lotgenoot van vluchtelingen en daklozen. En Hij is geboren bij de marginalen, zo waren de herders van toen, eenvoudige lieden, mensen van de natuur, open voor een boodschap van een engel.

Kerstboodschap van de karmelietengemeenschap

Een strofe uit een gedicht van Thérèse van Lisieux zou ons de betekenis van Kerstmis kunnen toelichten. Het is een gedicht waarin zij uitdrukte hoe zij persoonlijk het Hart van Jezus zag en het kon gezongen worden op de melodie van een kerstlied (quand viendra Noël). Deze vierde strofe gaat als volgt: ‘ik heb nood […]

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven