Posted in Heilige

3 januari 1871 Heilige Cyriacus (Kuriakose) Elia Chavara

De heilige Cyriacus Elia Chavara, medestichter en eerste generale prior van de Congregatie van de Karmelieten van Maria Immaculata, werd geboren te Kainakary in Kerala (India) op 10 februari 1805, in een christelijke familie die behoorde tot de Nasrani, afstammelingen van de eerste christengemeenschap gesticht door de apostel Thomas in de eerste eeuw. Hij trad in het seminarie…

Posted in Heilige

6 (8) januari 1366 Heilige Petrus Thomas

H. Petrus Thomas, bisschop van onze orde
Salles, 1305 – Famagusta, 6 januari 1366
Gedachtenis op 8 januari

Petrus Thomas werd in het jaar 1305 geboren in Salles, een dorp nabij Sarlat in de Dordogne (Fr.), in een heel arm gezin; zijn vader was lijfeigene. Om de lasten van het gezin te verlichten, vertrok hij op jonge leeftijd …

Posted in Heilige

6 (9) januari 1374 Heilige Andreas Corsini

H. Andreas Corsini, bisschop van onze orde
Firenze, 30 november 1302 – Fiesole, 6 januari 1374
Gedachtenis op 9 januari

Andreas Corsini werd in het begin van de 14de eeuw geboren in Firenze. Als kind kreeg hij vanwege zijn wilde levensstijl de bijnaam “Wolf”. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder echter dankte deze rijke Florentijn zijn bekering. Tijdens haar zwangerschap zou zij gedroomd hebben dat ze het leven schonk aan een wolf die een lam in karmelhabijt werd. En zo geschiedde.

Posted in Heilige

27 januari 1896 H Enrico de Osso y Cervello

Enrico de Osso y Cervello werd geboren op 16 oktober 1840 in Vinebre, Tarragona, Spanje. Hij was de jongste van drie kinderen en voelde zich reeds op jonge leeftijd geroepen tot het priesterschap.
Enrico was zeer toegewijd aan Teresa van Avila.
Zijn schrijven wou vooral vrouwen bereiken, aan wie onderwijs in die tijd veelal werd onthouden.

Posted in Zalige

4 februari 1922 Zalige Marie-Eugène de l’Enfant Jésus

Henri Grialou werd geboren op 2 december 1894 in Aubin (Aveyron). Zijn vader stierf toen hij 10 jaar oud was en zijn moeder wijdde zich aan de opvoeding van haar vijf kinderen. Henri voelde zich aangetrokken tot het priesterschap, studeerde eerst het Klein Seminarie en vervolgens het Groot Seminarie van het bisdom Rodez. In 1913 werd hij opgeroepen…

Posted in Heilige

1 april 1431 Heilige Nuno Álvares Pereira

Toen João I de troon besteeg, was Nuno, na de koning, de populairste en machtigste persoon in het rijk geworden.
In 1423 trok hij zich als monnik terug in het karmelietenklooster. Hij had wat resteerde van zijn fortuin weggeschonken, o.a. aan oorlogsveteranen. Nu wou hij de rest van zijn leven nederig doorbrengen in armoede, gebed en contemplatie, en werd portier in het klooster tot hij stierf op Pasen van het jaar 1431.

Posted in Zalige

17 april 1447 Zalige Baptista Spagnoli

(Mantua 17 april 1447 – 20 maart 1516)
Baptista werd geboren als eerste zoon van Peters Spagnoli, Spaanse edelman die leefde aan het hof van Mantua. Hij werd onderwezen in literatuur en filosofie door belangrijke humanisten uit die tijd, maar onder invloed van slechte vrienden ging hij het verkeerde pad op en werd door zijn vader uit huis gezet. Een mystieke roeping bracht hem in 1463 echter naar het hervormde Karmelklooster te Ferrara.

Posted in Zalige

18 april 1618 Zalige Maria van de Menswording

(1 februari 1566 – 18 april 1618) Zwaargewond na de val van een paard, zou ze voor de rest van haar leven invalide blijven. Dat belette haar echter niet om sociaal actief te blijven in de zorg voor armen en prostituees. Ondertussen wist Barbe te midden van haar huiselijke en sociale bezigheden in harde levensomstandigheden een intens mystiek leven te bereiken. Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette Barbe zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende Ongeschoeide Karmelietessen in Frankrijk, waaronder Moeder Anna van Jezus en Moeder Anna van Sint-Batholomeus die door Teresa van Avila zelf onderricht waren.

Posted in Zalige

23 april 1910 Zalige Teresia-Maria van het Kruis

Teresia Adelaide Cesira Manetti wordt geboren op 2 maart 1846 in San Martino di Campi Bisenzio, nabij Firenze, in een arme familie. Reeds als jong kind houdt ze van bidden, weet ze zich bemind door Christus en voelt ze een sterke behoefte deze liefde te beantwoorden. Ze kent eveneens een grote devotie voor Maria. Tijdens haar adolescentie ondervindt ze dat het gebed even krachtig is als daden stellen. Daarom neemt ze regelmatig deel aan de eucharistische aanbidding. …

Posted in Heilige

16 mei 1265 Heilige Simon Stock

Simon, bijgenaamd “Stock” omdat hij gedurende vele jaren in een holle boomstam zou hebben geleefd, is een Engels kluizenaar uit de 13de eeuw. In die tijd verlieten de kluizenaars van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel Palestina en vestigden zich in West-Europa.
Volgens de traditie zou Simon Stock op 16 juli 1251, na intense gebeden om bescherming van de Orde, een visioen van Maria gehad hebben. Zij overhandigde hem een bruin wollen scapulier met de belofte dat ieder die het zou dragen, zich volledig aan haar toewijdt en vertrouwt op haar bescherming, een bijzondere zegen zal ontvangen.

Posted in Heilige

22 mei H. Joaquina de Vedrune de Mas 1783-1854

Joaquina vertrouwde steeds op de Voorzienigheid, het regelmatige gebed en op de gekruisigde Jezus. Op een natuurlijke en ontwapenend spontane manier verliet ze zich altijd op de liefdevolle omarming van God, waardoor ze onvoorziene en soms moeilijke omstandigheden steeds te boven kwam. Contemplatieve liefde hield haar steeds verbonden met God. Haar devies bij al haar bezigheden en werken was dan ook: “Actie door contemplatie”.

Posted in Heilige

25 mei 1607 H. Maria Magdalena de’ Pazzi

Om haar te beschermen tegen mogelijk misleiding en om de mystieke openbaringen en extases te bewaren, vroeg haar biechtvader om haar ervaringen te dicteren aan haar medezusters.
De notities staan bekend als “I quaranti giorni“ (De Veertig Dagen). In de daarop volgende zes jaar werden drie boekdelen toegevoegd, met haar getuigenis over een vijf jaar durende beproeving die ze onderging, haar visie op de groei naar volmaaktheid van vrouwen in religieuze ordes en een verzameling brieven.

Posted in Zalige

29 mei Z. Elia di San Clemente 1901-1927

Ze schreef: “Alleen aan de voeten van mijn gekruisigde Heer keek ik Hem lang aan en in dit aankijken zag ik dat Hij heel mijn leven was“.

Vanaf het begin verliep haar kloosterleven over een moeilijke weg. Ze ervaarde een nacht van de geest, als een muur van brons, schreef ze, die alles verdoezelde waarin ik had geloofd. Maar net in deze schaduwen vond Elia de zekerheid dat God haar enige liefde was. Deze liefde viel samen met haar dagelijks leven.

Posted in Zalige

7 juni 1626 Zalige Anna van Sint-Bartholomeüs

… ‘op zekere dag verscheen Jezus me, nu vrij groot geworden, als van mijn leeftijd en uiterst schoon, zoals Hij mij in mijn kinderjaren in het veld of elders verscheen. Het leek wel of Hij met mij opgroeide. Ditmaal verscheen Hij dus zoals ik gezegd heb, en sprak: ‘Ik ben degene die je liefhebt en die je huwen moet’. En Hij verdween’. Zij nam een afwijzende houding aan tegenover alle huwelijkskandidaten. En toen Jezus weer bij haar kwam, stelde zij voor: “Laten wij weggaan, Heer, gans alleen”. Hij toonde haar in een droom het kleine St. Jozefklooster in Avila, waarvan zij niet wist dat het bestond.

Posted in Zalige

12 juni Z. Alfons-Maria van de Heilige Geest : Joseph Mazurek (1891-1944)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de streek bezet door het Duitse leger. P. Alfons-Maria Mazurek liet zich niet intimideren door de nieuwe wetten van de bezetters. Ondanks de dreiging van vergelding bleef hij jonge aspirant-karmelieten vormen en onderdak verlenen aan Silezische vluchtelingen. Naar het einde van de oorlog toe kregen de karmelieten van Czerna meer en meer te lijden onder de toegenomen terreur en wraakacties van het bezettende leger.

Posted in Zalige

14 juni Z. Maria Candida dell’Eucaristia (1884-1949)

Bij haar zaligverklaring op 21 maart 2004, gevolg van een miraculeuze genezing op haar voorspraak in 2002, zei paus Johannes-Paulus II over Maria Candida dell’Eucaristia: “Zij was een authentieke mystica van de Eucharistie; ze maakte er het eenmakende centrum van haar ganse bestaan van volgens de karmelitaanse traditie en specifiek het voorbeeld volgend van H. Thérèse van Jezus en H. Johannes van het Kruis”.

Posted in Heilige

12 juli HH. Louis en Zélie Martin

Louis Joseph Aloys Stanislas Martin (22 augustus 1823 – 29 juli 1894), uurwerkmaker,
en zijn echtgenote Azélie-Marie ( “Zélie”) Guérin (23 december 1831 – 8 augustus 1877), kantwerkster,
voelden beiden een roeping tot het religieuze leven voor ze in het huwelijk traden.
Hun vijf dochters, Marie, Pauline, Léonie, Céline en Thérèse kozen voor het kloosterleven.
Thérèse werd later heilig verklaard en bekend als Thérèse van Lisieux.

Posted in Heilige

13 juli 1900 H. Teresa de Jesús de Los Andes

“Het is onmogelijk je voor te stellen hoe gelukkig ik ben. Ik voel vrede, een zo intieme vreugde dat ik mezelf wijsmaak dat als mensen in de wereld dit geluk zouden zien, ze allemaal zouden lopen om zichzelf in kloosters op te sluiten” (Brief 133)
“Ik ben het gelukkigste schepsel, ik wens niets meer omdat mijn hele wezen verzadigd is door God die Liefde is” (Brief 110)
“Als ik liefheb, is het voor altijd. Een karmelietes vergeet nooit. Vanuit haar kleine cel vergezelt ze de zielen waar ze van hield in de wereld.”

Posted in Zalige

17 juli 1794 Zalige Teresia van Sint-Augustinus en haar medezusters, Martelaressen van Compiègne

De zestien Martelaressen van Compiègne zijn karmelietessen uit een klooster in Compiègne die op 17 juli 1794 in Parijs onder de guillotine zijn gebracht tijdens het Schrikbewind van de Franse Revolutie. De groep bestond uit 16 personen: 11 ongeschoeide karmelietessen, 3 lekenzusters en 2 aangesloten religieuzen. Zij waren tussen 26 en 78 jaar oud.

Posted in Zalige

24 juli 1936 Martelaressen van Guadalajara

Paus Johannes Paulus II verklaarde de drie karmelietessen van Guadalajara in Rome zalig op 29 maart 1987.
“Allen vergaven voor hun dood hun beulen met heel hun hart. Deze zaligen die zijn grootgebracht om de altaren te eren, waren niet betrokken bij politieke of ideologische strijd en wilden dat ook niet. (…) Ze leefden liefdevol en stierven vergevensgezind. Bewust van het sterven voor hun geloof, riepen velen onder hen “Lang leve Christus Koning! “.

Posted in Zalige

27 juli Zalige Titus Brandsma, Ocarm 1881-1942

Geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster, 23 februari 1881 – Overleden te Dachau, 26 juli 1942.
“God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist voluit in”.

Posted in Zalige

28 juli Zalige Johannes Soreth 1394-1471

‘Een spiegel van het kloosterlijk leven, een eer en glorie voor de Orde van de Carmel, een hervormer, zoals de toekomst er nog zelden een zien zal, een man, die zich in beschouwing en gebed geheel en al had gegeven aan God en aan het tot hoger bloei brengen van zijn Orde’.

Posted in Heilige

7 augustus 1307 Heilige Albertus van Trapani

H. Albertus was de eerste karmeliet wiens verering zich verspreidde in de Orde.
Hij wordt dan ook beschouwd als beschermheilige en vader van de Karmel, titel die hij deelt met een andere heilige van zijn tijd, H. Angelus van Jeruzalem.
Vele karmelieten en karmelietessen, waaronder H. Teresia van Avila en H. Maria Magdalena de Pazzi, hadden een grote verering voor H. Albertus van Trapani.

Posted in Heilige

9 augustus 1942 Heilige Teresia Benedicta van het Kruis : Edith Stein

Proberen de ontwikkeling die Edith Stein doormaakte in enkele zinnen samen te vatten is bijna niet mogelijk. Daarom gewoon enkele steekwoorden die dit proces kunnen omschrijven: jodin, atheïste, studente, rode kruis verpleegster, filosofe, bekeerlinge, lerares, wetenschapper, spreker over vrouwenkwesties, docente aan een hogeschool en tenslotte karmelietes. Het is, in enkele woorden, de levensweg van iemand die niet onverschillig bleef voor de problemen van haar tijd. Edith Stein stond open voor de eisen en noden van de maatschappij. Ze zocht naar wegen waarlangs de toekomst menselijker en zinvoller kon worden.