3 januari Heilige Cyriacus (Kuriakose) Elia Chavara 1805-1871

De heilige Cyriacus Elia Chavara, medestichter en eerste generale prior van de Congregatie van de Karmelieten van Maria Immaculata, werd geboren te Kainakary in Kerala (India) op 10 februari 1805, in een christelijke familie die behoorde tot de Nasrani, afstammelingen van de eerste christengemeenschap gesticht door de apostel Thomas in de eerste eeuw.

8 januari Heilige Petrus Thomas 1305-1366

Hij zou tijdens een toestand van moedeloosheid een verschijning van Maria gekregen hebben die hem toen troostte met de verzekering dat de Orde van Karmel tot het einde der tijden zal blijven bestaan.

9 januari Heilige Andreas Corsini 1302-1374

Als kind kreeg hij vanwege zijn wilde levensstijl de bijnaam “Wolf”. Aan de gebeden en tranen van zijn moeder echter dankte deze rijke Florentijn zijn bekering. Tijdens haar zwangerschap zou zij gedroomd hebben dat ze het leven schonk aan een wolf die een lam in karmelhabijt werd. En zo geschiedde.

27 januari Heilige Enrico de Osso y Cervello 1840-1896

Enrico de Osso y Cervello werd geboren op 16 oktober 1840 in Vinebre, Tarragona, Spanje. Hij was de jongste van drie kinderen en voelde zich reeds op jonge leeftijd geroepen tot het priesterschap.
Enrico was zeer toegewijd aan Teresa van Avila.
Zijn schrijven wou vooral vrouwen bereiken, aan wie onderwijs in die tijd veelal werd onthouden.

4 februari Zalige Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 1894-1967

Hij was niet alleen een man van de daad maar tevens een groot mysticus en voelde zich zeer aangetrokken tot de H. Geest. Hij raakte vooral bekend door zijn boek “Je veux voir Dieu” over de rijkdom van de Teresiaanse Spiritualiteit en waarin hij veel aandacht besteedt aan de mystieke ervaringen van H. Teresa van Avila.

24 februari Zalige Josefa Naval Girbés OCDS 1820-1893

Ze raakte vele levens … Ze bereidde ook jonge vrouwen voor op hun roeping als echtgenote en moeder, of als religieuze. Zij werd alom geprezen om haar pedagogische inzichten en catechese. Haar basisprincipe was: ““Heilig jezelf en heilig anderen. Volg in alles altijd de wil van God in het leven en werken van alledag”.

1 april H. Nuno Álvares Pereira 1360-1431

In 1423 trok hij zich als monnik terug in het karmelietenklooster. Hij had wat resteerde van zijn fortuin weggeschonken, o.a. aan oorlogsveteranen. Nu wou hij de rest van zijn leven nederig doorbrengen in armoede, gebed en contemplatie, en werd portier in het klooster tot hij stierf op Pasen van het jaar 1431.

17 april Zalige Baptista Spagnoli 1447-1516

Baptista werd onderwezen in literatuur en filosofie door belangrijke humanisten uit die tijd, maar onder invloed van slechte vrienden ging hij het verkeerde pad op en werd door zijn vader uit huis gezet. Een mystieke roeping bracht hem in 1463 echter naar het hervormde Karmelklooster te Ferrara.

18 april Zalige Maria van de Menswording 1566-1618

Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette Barbe zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende Ongeschoeide Karmelietessen in Frankrijk, waaronder Moeder Anna van Jezus en Moeder Anna van Sint-Batholomeus die door Teresa van Avila zelf onderricht waren.

23 april Zalige Teresia-Maria van het Kruis 1846-1910

Reeds als jong kind houdt ze van bidden, weet ze zich bemind door Christus en voelt ze een sterke behoefte deze liefde te beantwoorden. Ze kent eveneens een grote devotie voor Maria. Tijdens haar adolescentie ondervindt ze dat het gebed even krachtig is als daden stellen. Daarom neemt ze regelmatig deel aan de eucharistische aanbidding. …

28 april Zalige María Felicia van Jezus Sacrament (Chiquitunga) 1925-1959

“Een jong christelijk model”, “…een vervuld, zeer intelligent persoon die steeds vreugde uitstraalde”,  “… een jonge getuige van het feit dat heiligheid steeds mogelijk is en geen onbereikbaar ideaal”, “… een model van een reflecterend persoon, die dingen in vraag stelde omdat er zaken zijn die nodig zijn om te bespreken wanneer we naar het goede toe wandelen” …

5 mei H. Angelus van Sicilië (ook: H. Angelus van Jeruzalem) 1185-1220

In 1210 werd Angelus tot priester gewijd in Jeruzalem en reisde hij door Palestina. In deze tijd werden hem wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Angelus trok zich echter terug in de woestijn, in navolging van Jezus Christus, om roem en populariteit te vermijden, en leefde als kluizenaar op de berg Karmel. … Angelus van Sicilië werd niet alleen patroonheilige van Palermo, maar ook van alle karmelieten.

16 mei Heilige Simon Stock 1165-1265

Beschermer en hervormer van de Karmel-orde; zou volgens de overlevering het bruin wollen scapulier ontvangen hebben van Maria met de belofte dat ieder die het zou dragen, zich volledig aan haar toewijdt en vertrouwt op haar bescherming, een bijzondere zegen zal ontvangen; componist van Flos Carmeli.

22 mei Heilige Joaquina de Vedruna de Mas 1783-1854

Joaquina vertrouwde steeds op de Voorzienigheid, het regelmatige gebed en op de gekruisigde Jezus. Op een natuurlijke en ontwapenend spontane manier verliet ze zich altijd op de liefdevolle omarming van God, waardoor ze onvoorziene en soms moeilijke omstandigheden steeds te boven kwam.

29 mei Zalige Elia di San Clemente 1901-1927

Vanaf het begin verliep haar kloosterleven over een moeilijke weg. Ze ervaarde een nacht van de geest, als een muur van brons, schreef ze, die alles verdoezelde waarin ik had geloofd. Maar net in deze schaduwen vond Elia de zekerheid dat God haar enige liefde was. Deze liefde viel samen met haar dagelijks leven.

14 juni Zalige Maria Candida dell’Eucaristia 1884-1949

Bij haar zaligverklaring op 21 maart 2004 zei paus Johannes-Paulus II over Maria Candida dell’Eucaristia: “Zij was een authentieke mystica van de Eucharistie; ze maakte er het eenmakende centrum van haar ganse bestaan van volgens de karmelitaanse traditie en specifiek het voorbeeld volgend van H. Thérèse van Jezus en H. Johannes van het Kruis”.

13 juli Heilige Teresa de Jesús de Los Andes 1900-1920

“Het is onmogelijk je voor te stellen hoe gelukkig ik ben. Ik voel vrede, een zo intieme vreugde dat ik mezelf wijsmaak dat als mensen in de wereld dit geluk zouden zien, ze allemaal zouden lopen om zichzelf in kloosters op te sluiten” (Brief 133)

24 juli 1936 Martelaressen van Guadalajara

“Deze zaligen die zijn grootgebracht om de altaren te eren, waren niet betrokken bij politieke of ideologische strijd en wilden dat ook niet. Ze leefden liefdevol en stierven vergevensgezind.“

27 juli H. Titus Brandsma, Ocarm 1881-1942

“God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist voluit in”.

28 juli Z. Johannes Soreth 1394-1471

‘Een spiegel van het kloosterlijk leven, een eer en glorie voor de Orde van de Carmel, een hervormer, zoals de toekomst er nog zelden een zien zal, een man, die zich in beschouwing en gebed geheel en al had gegeven aan God en aan het tot hoger bloei brengen van zijn Orde’.

7 augustus H Albertus van Trapani ±1240-1307

Heilige Albertus was de eerste karmeliet wiens verering zich verspreidde in de Orde. Hij wordt dan ook beschouwd als beschermheilige en vader van de Karmel, titel die hij deelt met een andere heilige van zijn tijd, H. Angelus van Jeruzalem.

25 augustus Heilige Mariam Baouardy 1846-1878

“De ganse wereld slaapt. God, zo vol goedheid, zo groot, zo waardig van alle lof, wie denkt aan Hem? Kijk, de natuur prijst Hem, de hemel, de sterren, de bomen, het gras, alles prijst Hem, maar de mens die kennis heeft van Zijn genaden, die Hem het meest zou moeten prijzen, slaapt. Laat ons gaan, laat ons gaan en het universum wakker schudden!”

17 september Heilige Albertus van Jeruzalem 1149-1214

Gedurende de periode waarin hij patriarch was – van 1205 tot 1214 – verenigde hij de broeders kluizenaars van de Karmelberg tot één gemeenschap, door voor hen een regel te schrijven, die enkel een bevestiging was van hun levenswijze.

15 oktober Heilige Teresa de Jesús (Ávila) 1515-1582

Theresia van Avila, stichteres van de ongeschoeide hervormde Karmel.
In 1970 kreeg zij, samen met Catharina van Siena als eerste vrouwen in de geschiedenis, door paus Paulus VI de titel van Kerklerares (Doctor Ecclesiae) toegekend, vanwege het bijzonder gezag van haar mystieke geschriften.

5 november Zalige Françoise d’Amboise 1427-1485

De ontmoeting met Johannes Soreth, toen prior-generaal van de Karmel, hielp haar om haar droom toch te verwezenlijken. Hij was van plan om net zoals in de Nederlanden, ook in Bretagne kloosters te stichten, sprak vol vuur over het leven in de Karmel.

6 november Zalige Eufrasius van het Kind Jezus 1897-1934

Hij liep school bij de ongeschoeide karmelieten van Villafranca (Navarra). Hij trad in bij hen en legde de eeuwige geloften af op 18 maart 1922. Op 23 september van hetzelfde jaar werd hij tot priester gewijd en werd hij hoogleraar theologie en filosofie aan verscheidene hogescholen. Ondertussen oefende hij eveneens een vruchtbaar priesterambt uit. …

7 november Zalige Francisco Palau van Jezus Maria Jozef 1811-1872

Gods liefde. Het geheim van pater Francisco’s geestelijk leven en zijn kerkelijke zending was zijn ontmoeting met de Christus die leeft in zijn Mystiek Lichaam, de Kerk. Hij zocht de grootste eenzaamheid op om in dialoog te treden met Christus en om vanuit deze afzondering gezonden te worden naar Christus’ Bruid, de Kerk, die hij in een veelzijdig apostolaat diende.

19 november H. Rafaël Kalinowski 1835-1907

Hij offerde zijn leven voor de bekering van Rusland. Kalinowski werd uiteindelijk provinciaal voor de Poolse provincie van de Karmelieten. Zijn vele verdiensten gelden niet alleen de Karmel: als zielzorger, maar vooral als biechtvader was hij voor zeer velen een geestelijk leidsman.

16 december Zalige Maria van de Engelen 1661-1717

Op 14-jarige leeftijd trad ze toe tot de Ongeschoeide Karmelietessen van St. Christina in Turijn. Ze koos de naam Maria van de Engelen. Spoedig echter wordt ze overmand door twijfels en beleeft ze een donkere nacht die ze pas drie jaar later met behulp van haar spirituele begeleider te boven komt. Als ze 33 is, wordt ze verkozen tot priorin van het klooster en zal nog drie keer voor deze functie herkozen worden. In 1702 sticht ze het klooster van Moncalieri.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven