Posted in Homilie

Homilie Pater Piet 8 maart 2020 : 2de zondag van de veertigdagentijd A : Transfiguratie

Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren, ver van alles, alles achter zich latend, los latend wat je hoofd en hart bezig houdt.

Het woord berg roept allerlei herinneringen op uit lang vervlogen tijden. Bergen reiken ten hemel en daar woont de onzichtbare God, wiens heerlijkheid schuil gaat achter de wolken. Abraham kreeg de opdracht Isaak te offeren op de berg in het land van Moria. Mozes, zo hoorde je, klom op tot de Heer, de berg op. Hij bleef daar en het volk beneden kreeg de glorie van de Heer te zien als een laaiend vuur.

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 14 december 2019 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Broeders en zusters,

In de Karmel vieren we vandaag Johannes van het Kruis. Hij wordt ons als een model voorgehouden.

Heel dikwijls echter verengt men dat model tot Johannes als de ascetische figuur. En dat is slechts een deel-interpretatie. Veel meer dan dat is Johannes+ degene die geniet van Gods schepping. Degene met een zeer grote menselijke bezorgdheid voor zijn medebroeders, voor de monialen karmelietessen. Degene die de mensen wil laten delen in een leven van intense verbondenheid met God.

Posted in Homilie

Homilie Pater Piet 14 december 2018 : Hoogfeest Sint Jan van het Kruis

“Verlang altijd naar God en laat je hart zich steeds méér aan Hem hechten”. Dit is één van de vele treffende uitspraken vol Adventsverlangen van de karmeliet en mysticus Sint Jan van het Kruis die wij vandaag vieren. Samen met de H. Teresia van Avila heeft God hem geroepen om in de 16e eeuw de Karmelorde te hervormen.

Hij heeft aan dat project meegewerkt met de inzet van heel zijn persoonlijkheid; ook door het geschreven woord, waarin zijn gebedservaring is neergelegd. Jan van het Kruis vertelt vooral over de weg die een biddend mens naar God toe mag gaan.

Posted in Gebed

Gebedsavond 2 mei 2019 : teksten van Johannes van het Kruis en zuster Elisabeth

Dat wij zoeken naar God betekent dat wij al iets van Hem hebben mogen ervaren, zoals Johannes van het Kruis schrijft: Met de druppel die wij van God in dit leven konden proeven, moeten wij onze dorst naar Hem levend houden. Tijd voor gebed kan een manier zijn om deze dorst naar God levend te houden, want die dorst wordt gemakkelijk verdrongen door het verlangen naar andere dingen. We mogen tot God leren roepen: “Waar houdt Gij U verborgen, Beminde? Ik liep en riep U na en U waart spoorloos.” Zo klaagt Juan en hij leert ons hoe ons bidden moet voortspruiten uit een hart dat echt liefheeft: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 december 2018 : teksten van Johannes van het Kruis en zuster Elisabeth

Evenals zijn naamgenoot Johannes de Doper is Johannes van het Kruis een goed adventsfiguur. Hij wil mensen bij de Heer brengen, hen helpen geloven dat ook zij een avontuur van liefde kunnen beleven met Jezus als Vriend en Bruidegom.
Jezus zegt: Ik ben het die komt en Ik breng een ongekende vreugde met Mij mee… Ik zal binnengaan in het diepste van jezelf. …

Posted in Zalige

12 september Zalige Maria van Jezus (Lopez de Rivas) 1560-1640

Reeds tijdens haar leven werd Maria van Jezus beschouwd als een heilige. Nog voor 1580 schreef H. Teresia van Avila, die haar zeer waardeerde: “Maria van Jezus zal niet alleen een heilige worden, ze is er nu al een”. Zij deed ook beroep op haar hulp bij het schrijven van haar eigen manuscripten. Tijdgenoten prezen Maria’s openhartigheid en buitengewone eenvoud, en getuigden van grote genaden die ze ontving tijdens het contemplatieve gebed. Geschiedschrijvers uit die tijd omschreven haar tijdens haar leven reeds eveneens als een heilige religieuze wiens populariteit die van H. Teresia evenaarde.

Posted in Heilige

15 oktober Heilige Teresia van Ávila 1515-1582

Teresia van Avila voelde zich verwant met de Samaritaanse vrouw die de Bron vond in de ontmoeting met Jezus, haar kruik achterliet en haar dorpsgenoten vertelde wat er met haar gebeurd was. Net als de Samaritaanse vrouw wilde Teresia haar medezusters doen delen in haar ervaring, en hun de weg wijzen naar de Bron van Levend Water. Dit verhaal waarin actie en contemplatie bij elkaar kwamen, was voor haar de inspiratiebron waaraan haar hervormingsactiviteiten van de Karmel ontsprongen.

Posted in Tijd

28 november 1568 Stichting te Duruelo

28 november 1568 : officiële stichting van het eerste kloostertje van de Karmelhervorming onder de karmelieten te Duruelo.
Het begint met de ascese van een vrijwillig gekozen hard leven. Het wordt de ‘dwaasheid’ van Duruelo. Het heerlijke maar harde begin van de Hervorming in de afgelegen kleine kluis: de bakermat van de Karmelhervorming bij de paters.

Posted in Heilige

14 december Heilige Johannes van het Kruis 1542-1591 : een levensschets

Ook wij vandaag kunnen langs zijn geschriften om met hem in dialoog treden en zo vooruit gaan op de weg van de godsontmoeting.
Kerk zijn is vrij zijn en op die weg naar echte vrijheid is Johannes van het Kruis een magistrale gids. Ook vandaag helpt hij je om een vrij mens te worden… vrij van alle eigenbelang. Neem daarom de vraag van Johannes van het Kruis mee op je levensweg: “Waar houdt Gij U verborgen, God?”