Homilie Pater Lukas Martens 22 augustus 2021 : 21ste zondag door het jaar B

In onze streken is er een tijd geweest waarin geloven in Jezus vrij normaal was. Maar vandaag is dat niet meer zo. Geloof is een zeer persoonlijke keuze geworden. En in feite is geloof dat altijd: we kiezen voor het geloof in een bepaalde God waarvan wij overtuigd zijn dat Hij helemaal recht doet aan ons menszijn.

Homilie Pater Lukas Martens 4 juli 2021 : 14de zondag door het jaar B

We kunnen ons enkele vragen stellen: waarom heeft het geloof in God het zo moeilijk in deze wereld? Waarom wordt de Joods Christelijke boodschap naar de marge van de samenleving verwezen? Waarom gaat de christelijke verkondiging zo tegenstroom? En verder: hoe doen wij het om als christen in de wereld te leven, zonder van de wereld te zijn?

Homilie Broeder Henrik-Maria Duenas 27 juni 2021 : 13de zondag door het jaar B

Vandaag zien wij dat Jezus twee wonderen doet: de eerste de genezing van de bloedvloeiingen van een vrouw; en de tweede het ten leven opwekken van een meisje. Twee gebeurtenissen die, op het eerste zicht, niet veel met elkaar te maken hebben behalve dat die twee gebeuren kort na elkaar. Maar er is toch iets diepers dat deze twee gebeurtenissen, deze twee mirakelen, verenigt.

Homilie Pater Piet Hoornaert 13 juni 2021 : 11de zondag door het jaar B

Als mens ben je méér dan je verstand en je gevoelens alleen. Het leven is veel méér dan wat exacte wetenschap je kan vertellen. De gave van het geloof in God ontvang je, als je je openstelt voor de waardevolle liefde die God voor jou en onze schepping heeft. Zijn goddelijk leven in jou komt op de eerste plaats.

Homilie Pater Lukas Martens 11 juni 2021 : Heilig Hart van Jezus

In Jezus zien wij de liefde van de Vader. Het is een vaderlijke, moederlijke liefde: Hij kreeg Israël lief, leerde hem lopen, vatte hem bij zijn armen, behoedde hem, mende hem met zachte leidsels en reikte hem zijn voedsel toe. Wat had God nog meer kunnen doen dat Hij niet gedaan heeft. Het zijn prachtige woorden uit het elfde hoofdstuk van de profeet Hosea …

Homilie Pater Paul De Bois 6 juni 2021 : 10de zondag door het jaar B

Doe je niet te veel, werk je niet te veel, eet je wel voldoende, slaap je wel goed? Het zijn vragen die we wel eens krijgen van bezorgde familie en vrienden. Is er zoiets van deze ongerustheid aanwezig wanneer de verwanten van Jezus naar hem toegaan? Is hij zich niet aan te verwaarlozen en zich aan het vergalopperen? Wat zegt Hij daar allemaal?

Homilie Pater Paul De Bois 3 juni 2021 : Sacramentsdag

We vieren vandaag dat Jezus zich in de gedaante van brood en wijn aan ons wil geven als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons. Als teken ook van het nieuw Verbond tussen God en ons mensen. Want dat is Jezus: het teken dat God voor eeuwig met ons verbonden is.

Homilie Pater Piet Hoornaert 16 mei 2021
: 7de Paaszondag cyclus B

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt een noveen. Het zijn vanouds dagen van gebed om een intense komst van de H. Geest met Pinksteren. Na Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en ze zochten de bovenzaal op, waarin ze het laatste avondmaal hadden gevierd. Eensgezind, als een kleine huisgemeenschap, bleven ze in het gebed bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was er ook bij.

Homilie Pater Paul De Bois 13 mei 2021
: Hemelvaart van de Heer

In de Handelingen van de Apostelen horen we hoe de leerlingen altijd weer in het oude denkpatroon vallen: “Gaat Gij nu voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar de Verrezen Heer maakt zijn apostelen meteen duidelijk wat ze moeten doen: ‘zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Dat is hun opdracht.

Homilie Pater Lukas Martens 2 mei 2021
: 5de Paaszondag cyclus B

Waar komt het in het leven op aan? Wat is de kern van ons christen zijn? Misschien heeft Jezus daarop een antwoord willen geven, de laatste avond van Zijn leven, toen Hij met zijn leerlingen aan tafel was en hen sprak over de wijnstok en de ranken. Dat beeld is het hart van Jezus’ afscheidsrede, het is Zijn testament. Welk woord kan bij dat afscheid het hart van de leerlingen meer raken dan het woordje ‘blijven’, ‘Blijft in Mij’.

Homilie Pater Lukas Martens 18 april 2021
: 3de Paaszondag cyclus B

Zoals de leerlingen van Jezus hebben ook wij tijd nodig om de verrijzenis te begrijpen, te beleven, te vieren. We halen uit de schriftlezingen van vandaag enkele thema’s die ons de rijkdom van Jezus’ verrijzenis kunnen helpen begrijpen. Deze drie: verzoening, vervulling en aanwezigheid.

Homilie Pater Paul De Bois 11 april 2021
: 2de Paaszondag cyclus B

Ik heb dit evangeliestukje uit hoofdstuk 20 van Johannes, steeds heel inspirerend gevonden. Mijn geloof kreeg ik als kind van thuis uit mee. Geen overdreven ‘vroom’ geloof, maar het rustige geloof van een doorsnee christelijk gezin in de jaren ’60 – ’70. Toen mijn zus en ik wat ouder werden, werd er wel eens uitgewisseld over “de preek van de zondag”

Homilie Pater Paul De Bois 4 april 2021 : Paaszondag

“Vroeg in de morgen – het was nog donker” … zo zegt ons het Johannesevangelie vanmorgen. Nu ja, zo donker is het op dit moment buiten al niet meer. Maar toch hangt er al meer dan een jaar lang een soort “donkerte” over onze wereld.

Homilie Pater Paul De Bois 3 april 2021 : Paaswake

We zijn deze Paaswake begonnen met het wijden van vuur. Vuur is in de Schrift een krachtig symbool: Vuur kan mensen verteren lezen we in 2 Koningen 1:10, maar vuur kan ook louteren, de nacht verlichten en de weg. En … de paasschittering verlicht deze heilige nacht.

Homilie Pater Lukas Martens 1 april 2021
Witte Donderdag

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zoudt doen wat Ik u gedaan heb.’ Als wij op Pasen de beloften van ons doopsel zullen hernieuwen zullen wij ‘ja’ antwoorden op de vraag: ‘Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van Christus uw naaste lief te hebben?’ Jezus is ons voorbeeld. En daden zeggen soms meer dan veel woorden.

Homilie Pater Paul De Bois 14 februari 2021 : 6de zondag door het jaar B

Melaatsheid en dat je daar de dag van vandaag écht iets kan tegen doen kennen we misschien vooral via de Damiaanactie. Anno 2021 is deze actie een beetje op de achtergrond geraakt. De gekende steunverkoop langs de weg en deur-aan-deur kon niet doorgaan. Toch blijft het belangrijk dat we “lepra ontmaskeren”

Homilie Pater Lukas Martens 17 januari 2021 : 2de zondag door het jaar B, met voorbeden

Wij beleven een tijd van crisis op verschillende vlakken: onze gezondheid, ons politiek systeem, ons milieu, de psychische draagkracht van mensen, de armoedebestrijding, het geloof in God… het is goed om in een tijd van crisis te luisteren naar de Schrift. Misschien komen we daar mensen tegen die iets gelijkaardigs meemaakten en gelovig hebben doorleefd.

Homilie Pater Paul De Bois 10 januari 2021 B-cyclus : Doop van de Heer

Ik wil vandaag graag vertrekken vanuit de lezing uit de profeet Jesaja. Het is één van de boeken uit het Oude testament dat we misschien wel het best kennen. We horen in de liturgie dikwijls uit dit boek. Het wordt wel eens ‘het evangelie van het Oude Testament’ genoemd, omdat Jesaja zoveel nadruk legt op Gods genade en liefde.

Homilie Pater Piet Hoornaert 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten.

Homilie Pater Paul De Bois 27 december 2020 : Feest van de Heilige Familie

Het feest van de heilige familie brengt onder mijn aandacht dat geen mens op zichzelf christen wordt of blijft. We hebben daarbij anderen nodig; mensen die ons vertellen over de christelijke boodschap. Mensen met wie we samen over ons geloof kunnen nadenken en uitwisselen. Mensen met wie we ons geloof kunnen vieren.

Homilie Pater Paul De Bois : Hoogfeest van Kerstmis 25 december 2020

Gisterenavond hoorden we in het Evangelie hoe een engel “een vreugdevolle boodschap” heeft voor de herders in het veld. Ze kregen een uitnodiging mee om het kind te gaan opzoeken. In de dageraadsmis gaan de herders het kind eer brengen.
Wij zijn gewend om dat met velen uit te zingen …

Homilie Pater Paul De Bois : Kerstavond 2020

Vieringen met 15 aanwezigen kunnen … maar zijn nog minder ‘normaal’… Vandaag zouden we aan vele mensen moeten zeggen: “er is voor u geen plaats”. Dat klinkt me vanavond vertrouwd in de oren: “ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”.

Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2020 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Eén van onze grootste mystici én bovendien ook kerkleraar … het klinkt naar roem, eer en succes. Maar Johannes van het kruis heeft toch in grote mate tijdens zijn leven verraad en verachting ervaren. Ik denk alleen maar aan zijn maanden van gevangenschap in Toledo of de behandeling die hij van zijn medebroeders in Ubeda kreeg aan het einde van zijn leven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven