Homilie Pater Paul De Bois 1 mei 2022 : 3de Paaszondag cyclus C

Ook in het laatste hoofdstuk van Johannes’ Evangelie komt het thema dat doorheen zijn hele Evangelie trekt aan bod : de liefde. In zijn afscheidsrede gaf Jezus de liefde aan als het enige gebod: ”Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad”

Homilie Pater Paul De Bois 17 april 2022 : Paaszondag

Of je nu gaat lezen bij Matteüs, Marcus, Lukas of Johannes, alle vier de evangelisten beginnen hun paasverkondiging met een verhaal over Jezus’ graf. … Maar in die verhalen wordt duidelijk dat Jezus niet meer te vinden is in dat graf.

Homilie Pater Paul De Bois 16 april 2022 : Paaswake

We zijn een beetje zoals ‘Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus en Salome’. … ook wij hangen, net zoals de vrouwen, vast aan onze eigen voorstellingen. We hebben ons veertig dagen lang voorbereid op Pasen. De Paasnacht zelf bezorgt ons echter nog de totale verrassing. Niets zal nog zijn als vroeger.

Homilie Pater Lukas Martens 27 maart 2022 : 4de zondag van de veertigdagentijd C

Wellicht verlangen vele vluchtelingen uit Oekraïne ernaar om zo vlug mogelijk weer thuis te komen in hun eigen land. Eindelijk thuis, zo was de titel van het boek dat Henry Nouwen schreef over de parabel van de verloren zoon. Eindelijk thuis: zo mochten de Israëlieten zeggen, na 40 jaar rondzwerven … ‘Eindelijk thuis’ mogen christenen zeggen die door het doopsel … Thuiskomen.

Homilie Pater Paul De Bois 2 maart 2022 : Aswoensdag

Is Pasen een eerder uitbundig feest, dan is de sfeer van voorbereiding op het paasfeest eerder gedragen door inkeer, boete en bezinning. Wat zich actueel in Europa voordoet, oorlog in Oekraïne, met alles wat dit aan vertwijfeling en leed meebrengt, zal de vastentijd van dit jaar sterk kleuren.

Homilie Pater Lukas Martens 19 december 2021 : 4de zondag van de Advent C

In het evangelie van vandaag zien we hoe mensen zich vanuit het geloof intens met elkaar verbonden kunnen weten, waar zij iets van God mogen ervaren. We kennen het Latijnse refrein: ‘ubi caritas et vera, Deus ibi est. Waar liefde en waarheid heersen, daar is God.’ Misschien is dat ook het mooiste wat het geloof ons kan bieden

Homilie Pater Lukas Martens 17 oktober 2021 : 29ste zondag door het jaar B

We mogen vandaag stilstaan bij deze ene, wonderbare zin uit het evangelie waar Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’. Jezus kiest voor de weg van de dienstbaarheid. Hij is dienaar van de Heer en dienaar van de mensen. We kunnen ons de vraag stellen waarom Jezus kiest voor die weg.

Homilie Pater Paul De Bois 2-3 oktober 2021 : Thérèse van Lisieux

Thérèse van Lisieux … karmelietes in Frankrijk, einde 19e eeuw begin 20e. Je zou je kunnen afvragen wat deze kloostervrouw ons vandaag, in een ondertussen erg veranderde samenleving nog te zeggen heeft? … Ik hoop dat ze ook jou enthousiast kan maken om zelf het avontuur met God te wagen, ieder van ons op de eigen wijze.

Homilie Pater Lukas Martens 12 september 2021 : 24ste zondag door het jaar B

Iemand leren kennen gaat niet van vandaag op morgen. Meestal gaan we af op uiterlijkheden, op de sterke en zwakke kanten van iemand die meer in het oog springen. Maar wat iemand ten diepste bezielt, welke beproevingen iemand heeft meegemaakt, wat iemand met zich meedraagt aan verborgen pijn, blijft voor ons een geheim.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven