Homilie Pater Lukas 17 januari 2021 : 2de zondag door het jaar B, met voorbeden

Wij beleven een tijd van crisis op verschillende vlakken: onze gezondheid, ons politiek systeem, ons milieu, de psychische draagkracht van mensen, de armoedebestrijding, het geloof in God… het is goed om in een tijd van crisis te luisteren naar de Schrift. Misschien komen we daar mensen tegen die iets gelijkaardigs meemaakten en gelovig hebben doorleefd.

Homilie Pater Paul 10 januari 2021 B-cyclus : Doop van de Heer

Ik wil vandaag graag vertrekken vanuit de lezing uit de profeet Jesaja. Het is één van de boeken uit het Oude testament dat we misschien wel het best kennen. We horen in de liturgie dikwijls uit dit boek. Het wordt wel eens ‘het evangelie van het Oude Testament’ genoemd, omdat Jesaja zoveel nadruk legt op Gods genade en liefde.

Homilie Pater Piet 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten.

Homilie Pater Paul 27 december 2020 : Feest van de Heilige Familie

Het feest van de heilige familie brengt onder mijn aandacht dat geen mens op zichzelf christen wordt of blijft. We hebben daarbij anderen nodig; mensen die ons vertellen over de christelijke boodschap. Mensen met wie we samen over ons geloof kunnen nadenken en uitwisselen. Mensen met wie we ons geloof kunnen vieren.

Homilie Pater Paul : Hoogfeest van Kerstmis 25 december 2020

Gisterenavond hoorden we in het Evangelie hoe een engel “een vreugdevolle boodschap” heeft voor de herders in het veld. Ze kregen een uitnodiging mee om het kind te gaan opzoeken. In de dageraadsmis gaan de herders het kind eer brengen.
Wij zijn gewend om dat met velen uit te zingen …

Homilie Pater Paul : Kerstavond 2020

Vieringen met 15 aanwezigen kunnen … maar zijn nog minder ‘normaal’… Vandaag zouden we aan vele mensen moeten zeggen: “er is voor u geen plaats”. Dat klinkt me vanavond vertrouwd in de oren: “ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”.

Homilie Pater Paul 14 december 2020 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Eén van onze grootste mystici én bovendien ook kerkleraar … het klinkt naar roem, eer en succes. Maar Johannes van het kruis heeft toch in grote mate tijdens zijn leven verraad en verachting ervaren. Ik denk alleen maar aan zijn maanden van gevangenschap in Toledo of de behandeling die hij van zijn medebroeders in Ubeda kreeg aan het einde van zijn leven.

Homilie Pater Lukas 15 november 2020 : 33ste zondag door het jaar A

Altijd weer kunnen wij ons de vraag te stellen: wie is de God in wie ik geloof? Welk beeld van God reikt de Bijbel mij aan. En wat betekent dit dan voor mijn concreet mens en christen zijn. Meteen kunnen we zeggen dat God wil dat wij gelukkig zijn en dat wij daarvoor de goede weg zouden kiezen.

Homilie Pater Lukas 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Waar zien wij naar uit? Naar wie zien wij op, naar wie kijken wij het liefst? Als gelovigen kijken wij naar iets wat niet evident is in onze wereld: naar God, de hemel, de Vader, Jezus, Maria, de heiligen. Het is een werkelijkheid die verdwenen is uit het gezichtsveld van veel van onze tijdgenoten.

Homilie Pater Paul 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Dit jaar zie je de Halloween versieringen veel minder. Het is alsof we met de problemen rond de pandemie, de terreuraanslagen en de financiële zorg van zovele mensen meer dan genoeg hebben dat daar geen portie “bibberen” bij moet. Daarmee komt de diepe betekenis van Allerheiligen weer op de voorgrond. Allerheiligen wil geen angst aanjagen. Integendeel, Allerheiligen is een feest van de hoop.

Homilie Pater Lukas 15 oktober 2020 Heilige Teresa van Jezus

We staan even bij het innerlijk bidden van Teresa. Zij was kind van haar tijd. Haar tijd was helemaal anders dan de onze. Spanjes Gouden eeuw, met veel spiritualiteit onder de bevolking. Zij werd gelovig opgevoed. Het bestaan van God, het eeuwige leven …

Homilie Pater Roeland 11 oktober 2020 : 28ste zondag door het jaar A

Eucharistie vieren is een feest en iedereen wordt uitgenodigd. Om deel te nemen aan dit feest moet er wel een feestkleed gedragen worden. In het Nieuwe Testament wordt er vaak gesproken over een kleed. “Bekleed u met de nieuwe mens”. Dat kleed waarmee we ons moeten bekleden, zegt Paulus, is Jezus zelf.

Homilie Pater Piet 4 oktober 2020
Thérèse van Lisieux

“In het hart van de Kerk zal ik de Liefde zijn!” Het lijden, dat constant aanwezig is in haar leven, wordt omgevormd door het vuur van Gods liefde en door vriendelijke aandacht voor haar medemensen. Zij maakt een soort paaservaring mee: “Ik ben als verrezen…”

Homilie Pater Lukas 3 oktober 2020
Thérèse van Lisieux

Uiteindelijk kunnen we ons de vraag stellen: “waarom beleven wij dit niet spontaan?” Antwoord: wij geloven te weinig in Gods liefde voor ons, wij weten ons te weinig door Hem bemind. De autobiografie van Thérèse kreeg ooit de titel: “Ik geloofde in Gods Liefde.”

Homilie Pater Paul 27 september 2020 : 26ste zondag door het jaar A

Het zal bij momenten moed vragen om je keuzes zo te maken dat ze je helpen “in de navolging van Christus” te staan. Bij momenten zal je daarbij bekering echt nodig hebben. De ene keer kost het nauwelijks moeite en op een ander moment zal het alles behalve vanzelfsprekend zijn.

Homilie Pater Piet 6 september 2020 : 23ste zondag door het jaar A

In vroegere tijden werden in Israël – als de oogsttijd naderde – mensen ingehuurd als bewakers om ervoor te zorgen dat de gewassen niet gestolen werden voor de oogst. Soms bouwden ze zelfs een wachttoren. Denkend aan dit soort veiligheidsmaatregelen, beschreef de profeet Ezechiël God zélf als een ‘wachter voor het huis van Israël’.

Homilie Pater Lukas 30 augustus 2020 : 22ste zondag door het jaar A

“Zoals de hemel de aarde te boven gaat, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.” Dit vers van de profeet Jesaja kan de lezingen vandaag samenvatten. Onze gedachten, onze wegen zijn anders dan die van God. Sinds de zondeval doet God alle moeite om onze wil en onze gedachten weer op Zijn spoor te krijgen.

Homilie Pater Paul 23 augustus 2020 : 21ste zondag door het jaar A

Paulus komt op deze zondag kort en krachtig aan het woord in de tweede lezing. Een korte lezing van slechts vier verzen uit de ‘brief aan de Romeinen’. Wellicht heb je er bij de voorlezing niet aan gedacht dat we hier enkele regels te horen kregen uit wat men steeds heeft beschouwd als een monument van het christelijk geloof.

Homilie Pater Paul 16 augustus 2020 : 20ste zondag door het jaar A

Het evangelie dat we zopas beluisterden is toch een beetje eigenaardig en Jezus kan ons vanuit die tekst zelfs heel ongewoon over komen. Eerst doet Hij of Hij de vrouw niet hoort. Verder heeft ze een dubbel nadeel: ze is niet alleen een vrouw, ze is ook een Kanaänitische,  dus een heidense vreemdeling.

Homilie Pater Paul 5 juli 2020 : 14de zondag door het jaar A

Er is een zinnetje uit de eerste lezing dat bij mij is blijven hangen: “Dan kondigt uw koning vrede af onder de volkeren.” Het zinnetje spreekt van ‘vrede’. Ook de liturgie heeft het daar op verschillende plaatsen over: “Geef ons uw vrede” … “De vrede van de Heer zij met u allen”

Homilie Pater Paul 28 juni 2020 : 13de zondag door het jaar A

In het evangelie van vandaag staan nogal stevige uitspraken. Als je denkt dat geloven alleen maar te maken heeft met zwevende woorden, met een tot niets verplichtende geloofsbelijdenis, word je hier wel flink wakker geschud: ‘Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig’.

Homilie Pater Piet 14 juni 2020 : 11de zondag door het jaar A

Hoe word je christen, hoe kom je in aanraking met het christelijk verhaal? Hoe is het met jou en met mij gegaan? Ik ben gedoopt drie dagen na mijn geboorte. Een grote cadeau. … Ik groeide op als christen door het concrete leven in een christelijk geïnspireerd huisgezin in te ademen.

Homilie Pater Piet 31 mei 2020 : Hoogfeest van Pinksteren

Als leerling van Jezus word je christen genoemd. Dit betekent dat je, zoals Christus (de Gezalfde), door de H. Geest gezalfd bent. Het volstaat niet Jezus te waarderen of te bewonderen om zijn leerling te zijn. Alleen als je de H. Geest hebt ontvangen, ben je zijn ware leerling.

Homilie Pater Roeland 24 mei 2020 : Zevende Paaszondag A

De apostelen zijn van de Olijfberg, gelegen op een kleine kilometer van Jeruzalem, teruggekeerd naar de zaal waar ze verblijf houden, en samen met Jezus’ moeder Maria, met enkele andere vrouwen en met de broeders van Jezus volharden ze eensgezind in gebed.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven