Homilie Pater Piet 16 mei 2021
: 7de Paaszondag cyclus B

Tussen Hemelvaart en Pinksteren ligt een noveen. Het zijn vanouds dagen van gebed om een intense komst van de H. Geest met Pinksteren. Na Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en ze zochten de bovenzaal op, waarin ze het laatste avondmaal hadden gevierd. Eensgezind, als een kleine huisgemeenschap, bleven ze in het gebed bij elkaar. Maria, de moeder van Jezus, was er ook bij.

Homilie Pater Paul 13 mei 2021
: Hemelvaart van de Heer

In de Handelingen van de Apostelen horen we hoe de leerlingen altijd weer in het oude denkpatroon vallen: “Gaat Gij nu voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar de Verrezen Heer maakt zijn apostelen meteen duidelijk wat ze moeten doen: ‘zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Dat is hun opdracht.

Homilie Pater Lukas 2 mei 2021
: 5de Paaszondag cyclus B

Waar komt het in het leven op aan? Wat is de kern van ons christen zijn? Misschien heeft Jezus daarop een antwoord willen geven, de laatste avond van Zijn leven, toen Hij met zijn leerlingen aan tafel was en hen sprak over de wijnstok en de ranken. Dat beeld is het hart van Jezus’ afscheidsrede, het is Zijn testament. Welk woord kan bij dat afscheid het hart van de leerlingen meer raken dan het woordje ‘blijven’, ‘Blijft in Mij’.

Homilie Pater Lukas 18 april 2021
: 3de Paaszondag cyclus B

Zoals de leerlingen van Jezus hebben ook wij tijd nodig om de verrijzenis te begrijpen, te beleven, te vieren. We halen uit de schriftlezingen van vandaag enkele thema’s die ons de rijkdom van Jezus’ verrijzenis kunnen helpen begrijpen. Deze drie: verzoening, vervulling en aanwezigheid.

Homilie Pater Paul 11 april 2021
: 2de Paaszondag cyclus B

Ik heb dit evangeliestukje uit hoofdstuk 20 van Johannes, steeds heel inspirerend gevonden. Mijn geloof kreeg ik als kind van thuis uit mee. Geen overdreven ‘vroom’ geloof, maar het rustige geloof van een doorsnee christelijk gezin in de jaren ’60 – ’70. Toen mijn zus en ik wat ouder werden, werd er wel eens uitgewisseld over “de preek van de zondag”

Homilie Pater Paul 4 april 2021 : Paaszondag

“Vroeg in de morgen – het was nog donker” … zo zegt ons het Johannesevangelie vanmorgen. Nu ja, zo donker is het op dit moment buiten al niet meer. Maar toch hangt er al meer dan een jaar lang een soort “donkerte” over onze wereld.

Homilie Pater Paul 3 april 2021 : Paaswake

We zijn deze Paaswake begonnen met het wijden van vuur. Vuur is in de Schrift een krachtig symbool: Vuur kan mensen verteren lezen we in 2 Koningen 1:10, maar vuur kan ook louteren, de nacht verlichten en de weg. En … de paasschittering verlicht deze heilige nacht.

Homilie Pater Paul 2 april 2021 : Goede Vrijdag

Ik hoop dat we allemaal nog dromen hebben. Dromen doen je leven, doen je hopen op … Ook als christenen blijven we hopelijk “dromen”. Dromen van de nieuwe schepping … die begint bij de Gekruisigde.

Homilie Pater Lukas 1 april 2021
Witte Donderdag

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zoudt doen wat Ik u gedaan heb.’ Als wij op Pasen de beloften van ons doopsel zullen hernieuwen zullen wij ‘ja’ antwoorden op de vraag: ‘Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van Christus uw naaste lief te hebben?’ Jezus is ons voorbeeld. En daden zeggen soms meer dan veel woorden.

Homilie Pater Lukas 21 februari 2021 : 1ste zondag van de veertigdagentijd B

Het evangelie dat we hoorden begint met deze belangrijke zin: “Na zijn doopsel dreef de Geest Jezus naar de woestijn, waar Hij veertig dagen doorbracht terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.” Het is de Geest die Jezus naar de woestijn stuurt. Het is de Geest die ook ons in deze veertigdagentijd stuwt.

Homilie Pater Paul 14 februari 2021 : 6de zondag door het jaar B

Melaatsheid en dat je daar de dag van vandaag écht iets kan tegen doen kennen we misschien vooral via de Damiaanactie. Anno 2021 is deze actie een beetje op de achtergrond geraakt. De gekende steunverkoop langs de weg en deur-aan-deur kon niet doorgaan. Toch blijft het belangrijk dat we “lepra ontmaskeren”

Homilie Pater Lukas 7 februari 2021 : 5de zondag door het jaar B, met voorbeden

Dat Jezus zoveel zieken genas, zoveel wonderen deed, schijnt uniek te zijn in de geschiedenis van de godsdiensten. En toch is dat niet zijn eerste opdracht geweest. Toen zijn leerlingen Hem kwamen zeggen: “iedereen zoekt U”, antwoordde Jezus: “laten we naar de dorpen in de omtrek gaan, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe ben Ik uitgegaan.”

Homilie Pater Lukas 17 januari 2021 : 2de zondag door het jaar B, met voorbeden

Wij beleven een tijd van crisis op verschillende vlakken: onze gezondheid, ons politiek systeem, ons milieu, de psychische draagkracht van mensen, de armoedebestrijding, het geloof in God… het is goed om in een tijd van crisis te luisteren naar de Schrift. Misschien komen we daar mensen tegen die iets gelijkaardigs meemaakten en gelovig hebben doorleefd.

Homilie Pater Paul 10 januari 2021 B-cyclus : Doop van de Heer

Ik wil vandaag graag vertrekken vanuit de lezing uit de profeet Jesaja. Het is één van de boeken uit het Oude testament dat we misschien wel het best kennen. We horen in de liturgie dikwijls uit dit boek. Het wordt wel eens ‘het evangelie van het Oude Testament’ genoemd, omdat Jesaja zoveel nadruk legt op Gods genade en liefde.

Homilie Pater Piet 3 januari 2021 : Hoogfeest Openbaring van de Heer

Ik wens graag een jaar 2021 met aandacht voor spiritualiteit, die je licht en rijke levenszin schenkt. Kerstmis en dit feest van de Openbaring worden voor jou pas herkenbaar, als je een heilige ruimte vrijwaart in jezelf en in je leefwereld. Een ruimte waarin je al je kennis ook weet te relativeren, en vooral focust op ontvankelijkheid en onbevangenheid. Dàt tonen je alvast die Wijzen uit het Oosten.

Homilie Pater Paul 27 december 2020 : Feest van de Heilige Familie

Het feest van de heilige familie brengt onder mijn aandacht dat geen mens op zichzelf christen wordt of blijft. We hebben daarbij anderen nodig; mensen die ons vertellen over de christelijke boodschap. Mensen met wie we samen over ons geloof kunnen nadenken en uitwisselen. Mensen met wie we ons geloof kunnen vieren.

Homilie Pater Paul : Hoogfeest van Kerstmis 25 december 2020

Gisterenavond hoorden we in het Evangelie hoe een engel “een vreugdevolle boodschap” heeft voor de herders in het veld. Ze kregen een uitnodiging mee om het kind te gaan opzoeken. In de dageraadsmis gaan de herders het kind eer brengen.
Wij zijn gewend om dat met velen uit te zingen …

Homilie Pater Paul : Kerstavond 2020

Vieringen met 15 aanwezigen kunnen … maar zijn nog minder ‘normaal’… Vandaag zouden we aan vele mensen moeten zeggen: “er is voor u geen plaats”. Dat klinkt me vanavond vertrouwd in de oren: “ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”.

Homilie Pater Paul 14 december 2020 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Eén van onze grootste mystici én bovendien ook kerkleraar … het klinkt naar roem, eer en succes. Maar Johannes van het kruis heeft toch in grote mate tijdens zijn leven verraad en verachting ervaren. Ik denk alleen maar aan zijn maanden van gevangenschap in Toledo of de behandeling die hij van zijn medebroeders in Ubeda kreeg aan het einde van zijn leven.

Homilie Pater Lukas 15 november 2020 : 33ste zondag door het jaar A

Altijd weer kunnen wij ons de vraag te stellen: wie is de God in wie ik geloof? Welk beeld van God reikt de Bijbel mij aan. En wat betekent dit dan voor mijn concreet mens en christen zijn. Meteen kunnen we zeggen dat God wil dat wij gelukkig zijn en dat wij daarvoor de goede weg zouden kiezen.

Homilie Pater Lukas 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Waar zien wij naar uit? Naar wie zien wij op, naar wie kijken wij het liefst? Als gelovigen kijken wij naar iets wat niet evident is in onze wereld: naar God, de hemel, de Vader, Jezus, Maria, de heiligen. Het is een werkelijkheid die verdwenen is uit het gezichtsveld van veel van onze tijdgenoten.

Homilie Pater Paul 1 november 2020 : Hoogfeest van Allerheiligen

Dit jaar zie je de Halloween versieringen veel minder. Het is alsof we met de problemen rond de pandemie, de terreuraanslagen en de financiële zorg van zovele mensen meer dan genoeg hebben dat daar geen portie “bibberen” bij moet. Daarmee komt de diepe betekenis van Allerheiligen weer op de voorgrond. Allerheiligen wil geen angst aanjagen. Integendeel, Allerheiligen is een feest van de hoop.

Homilie Pater Lukas 15 oktober 2020 Heilige Teresa van Jezus

We staan even bij het innerlijk bidden van Teresa. Zij was kind van haar tijd. Haar tijd was helemaal anders dan de onze. Spanjes Gouden eeuw, met veel spiritualiteit onder de bevolking. Zij werd gelovig opgevoed. Het bestaan van God, het eeuwige leven …

Homilie Pater Roeland 11 oktober 2020 : 28ste zondag door het jaar A

Eucharistie vieren is een feest en iedereen wordt uitgenodigd. Om deel te nemen aan dit feest moet er wel een feestkleed gedragen worden. In het Nieuwe Testament wordt er vaak gesproken over een kleed. “Bekleed u met de nieuwe mens”. Dat kleed waarmee we ons moeten bekleden, zegt Paulus, is Jezus zelf.

Homilie Pater Piet 4 oktober 2020
Thérèse van Lisieux

“In het hart van de Kerk zal ik de Liefde zijn!” Het lijden, dat constant aanwezig is in haar leven, wordt omgevormd door het vuur van Gods liefde en door vriendelijke aandacht voor haar medemensen. Zij maakt een soort paaservaring mee: “Ik ben als verrezen…”

Homilie Pater Lukas 3 oktober 2020
Thérèse van Lisieux

Uiteindelijk kunnen we ons de vraag stellen: “waarom beleven wij dit niet spontaan?” Antwoord: wij geloven te weinig in Gods liefde voor ons, wij weten ons te weinig door Hem bemind. De autobiografie van Thérèse kreeg ooit de titel: “Ik geloofde in Gods Liefde.”

Homilie Pater Paul 27 september 2020 : 26ste zondag door het jaar A

Het zal bij momenten moed vragen om je keuzes zo te maken dat ze je helpen “in de navolging van Christus” te staan. Bij momenten zal je daarbij bekering echt nodig hebben. De ene keer kost het nauwelijks moeite en op een ander moment zal het alles behalve vanzelfsprekend zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven