Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 26 mei 2021

Blijf met mij en straal door mij heen opdat mijn leven U mag verheerlijken. Laat mij U verkondigen niet enkel door woorden maar door de glanzende volheid van mijn liefde voor U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 19 mei 2021

Op de laatste dag van het feest riep U uit: “Wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Laat ons van U drinken, van Uw liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 12 mei 2021

Dank U voor Uw leven hier op aarde, vanaf Uw ontvangenis tot aan Uw hemelvaart. Dank voor Uw woorden, Uw daden, voor elke wonde, elke pijn, elke traan, voor alles waarmee U de Vader eer hebt gebracht en ons hebt gered.
Help mij U te kennen als de levende Heer, niet uit boeken, maar vanuit het samen zijn met U in mijn hart.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 5 mei 2021

Maak ons open voor de nieuwe dingen die de heilige Geest door ons wil bewerken, ook in deze moeilijke tijd. Leer ons luisteren naar Uw Moeder: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!”

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 28 april 2021

Help de herders van Uw Kerk, dat zij U trouw blijven, vorm hen tot wijze, verlichte gidsen voor Uw volk. Laat ook jongeren Uw stem horen. Vorm hen tot mensen naar Uw hart die in alles Uw wil volbrengen.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 21 april 2021

Dit zou ons een heilige onrust moeten geven: dat zovelen zonder de kracht, het licht en de troost leven van Uw vriendschap, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt.
Leer ons spreken, liefhebben en op weg gaan met mensen, zo nederig en zachtmoedig als U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 7 april 2021

Wij hebben U lief, zonder U ooit gezien te hebben, wij geloven in U, hoewel wij U ook nu niet zien. Dank U voor elke keer dat wij oog in oog met U mochten staan en aanvoelen hoezeer U ons bemint.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 31 maart 2021

In de nacht waarin U werd uitgeleverd nam U brood en zei: ‘Dit is Mijn lichaam voor u. Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken.’ Zo nam U ook de beker en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als u hieruit drinkt, om Mij te gedenken.’

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 24 maart 2021

Omhooggeheven aan het kruis, trekt U alle mensen tot U. Trek ons in de brand van Uw liefde. Help ons angst en ongeloof overwinnen. Leer ons van harte met U bidden: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest’.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 10 maart 2021

Leer ons in deze 40 dagen leven als kinderen van het Licht.
U die leeft, kom en bid in ons door Uw heilige Geest.
Blijf bij mij, Heer, want ik verlang ernaar U lief te hebben en altijd te leven in Uw gezelschap.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 3 maart 2021

Opdat Uw woord in ons zou groeien, moeten wij het verkondigen, de genaden die wij mochten ervaren delen met anderen. Door de dwaasheid van onze verkondiging wil U de gelovigen redden.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 24 februari 2021

Uw Vader in de hemel heeft ons geopenbaard wie U bent. U bent de Gezalfde, de Zoon van God. Help ons het stil te maken in onszelf om naar U te kijken, naar U te luisteren en ons door U te laten beminnen. Dat wij begrijpen wie U voor ons wil zijn en wie U wil dat wij zijn voor U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 17 februari 2021 Aswoensdag

Wij kijken naar U op onze weg naar Pasen. Verbonden met al onze medechristenen, willen wij strijden tegen het kwaad met de wapens van gebed, vasten en barmhartigheid. Schenk ons een standvastig hart dat zich gesloten houdt voor de verleider, maar open voor U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 20 januari 2021

Met groot verlangen heb ik op U gehoopt, Gij hebt U naar mij toegebogen, mijn roep om hulp gehoord. Gij hebt mijn oren geopend voor Uw stem en nu kan ik zeggen: hier ben ik, ik verlang Uw wil te doen. Heer, weiger mij Uw ontferming niet …

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 januari 2021

Help mij onderscheiden wat er gebeurt in mijn hart, wat ik denk, wil, verlang, kies. Leer mij waken over mijn hart uit liefde voor U.
Apprends-moi à veiller mon cœur par amour pour Toi.
Teach us to keep watch over our heart out of love for You.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 23 december 2020

Maak dat wij onszelf met Kerstmis helemaal aan U kunnen geven, opdat U kan kijken met onze ogen, spreken met onze stem, werken met onze handen, gaan met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. U moet in staat zijn Uzelf helemaal in ons uit te leven. Kom, Heer, Jezus, en leef in ons.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 16 december 2020

Dank U voor de wonderbare gave van Uw Moeder. Zij geloofde dat Gods woorden aan Haar tot vervulling zouden komen.
Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de Ta Maman. Elle croyait que ce que Lui a été dit de la part de Dieu s’accomplirait!
We bless You for the marvelous gift of Your Holy Mother. She believed that Gods Words would be fulfilled in Her.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 2 december 2020

Laat Uw Geest in deze advent licht schenken op onze weg.
Que l’Esprit Saint éclaire notre chemin durant ce temps de l’avent.
May Your Holy Spirit enlighten our hearts during this time of advent.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 25 november 2020

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Maak ons klaar voor de genade van een nieuw kerkelijk jaar.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 4 november 2020

Wij bidden U voor onze overledenen, ook voor diegenen aan wie niemand denkt. Richt Uw blik vol medelijden op hen, op ons en help ons de weg te gaan van volkomen loutering. Moge onze zuster de lichamelijke dood ons wakend vinden in gebed.

Gebedsteksten Holy Hour 28 oktober 2020

Heer, laat er een kracht van U uitgaan in deze moeilijke tijd.
Seigneur, laisse sortir de Toi une force en ce temps difficile.
Lord, let power be coming from You in this time of troubles.

Gebedsteksten Holy Hour 21 oktober 2020

Heer, geef dat ik de breedte en lengte en diepte mag kennen van Uw liefde, dat mijn diepste wezen door Uw Geest mag worden gesterkt en dat U door het geloof mag wonen in mijn hart. Laat mij in de liefde geworteld blijven.

Gebedsteksten Holy Hour 7 oktober 2020

“Ik roep jou. Kom tot Mij. Kom, jij die ziek bent, Ik verlicht jouw pijn. Kom die geweld hebt geleden, Ik geef je Mijn bescherming. Ja, kom tot Mij. Open jouw hart voor Mij, elk moment, elk uur. Ik houd ervan dat we samen tijd doorbrengen met elkaar en dat jij Mij in vertrouwen neemt.”

Gebedsteksten Holy Hour 30 september 2020

Uw gelaat kan ik niet zien, Uw stem niet horen, maar ik mag leven van Uw genade en rusten aan Uw hart. Ik vertrouw mij aan U toe. Zie ook naar de mensen die ik wil helpen: doe met hen zoals Uw Hart U ingeeft.

Gebedsteksten Holy Hour 23 september 2020

U ziet onze waardigheid als kind van de Vader. U bent gekomen om te zoeken wat verloren was, om te zoeken naar al wie zich onwaardig voelen tegenover God, tegenover anderen. Kijk zo naar ons dat Uw liefde diep doordringt in ons hart, dat Uw liefde onze vreugde wordt, onze hoop.

Gebedsteksten Holy Hour 16 september 2020

Om te kunnen vergeven, om geen kwaad te spreken over onze naaste, moeten wij opkijken naar U, Uw passie overwegen en zien hoe U zwijgt en in stilte lijdt. U hebt alles overwonnen wat ons kan scheiden van God en van elkaar.

Gebedsteksten Holy Hour 2 september 2020

In U is alles geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. In U heeft God alles verzoend, alles goedgemaakt voor elke mens. Laat ons een leven te leiden dat U in alles behaagt. Geef dat we ons niet laten leiden door menselijke overwegingen, maar door de wil van de Vader. Sterk ons in Uw heerlijke kracht om alles te kunnen uithouden.

Gebedsteksten Holy Hour 26 augustus 2020

Laat heb ik U lief gekregen, schoonheid, zo oud en zo nieuw. U was in mijn binnenste en ik zocht U buiten. U was met mij en ik was niet met U. U hebt geschitterd en mijn blindheid verdreven. Ik heb U geproefd en nu heb ik honger en dorst naar U. U hebt mij aangeraakt en ik ben in vlam voor Uw vrede.

Gebedsteksten Holy Hour 19 augustus 2020

Wij vragen, Heer, voor onszelf en voor onze dierbaren om bescherming met Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest. Laat het zwaard van Uw heilige Geest alle negatieve genetische en verslavende invloeden verbreken. Schenk ons vergeving. Zuiver en vernieuw ons hele zijn.

Gebedsteksten Holy Hour 12 augustus 2020

Dank dat wij zaterdag de grote vreugde van Uw Hart mogen vieren: Uw Moeder bij U op te nemen in de hemel. Haar vertrouwen in U was volkomen, en zo groot Haar geloof in God.

Gebedsteksten Holy Hour 5 augustus 2020

U bent het zonlicht dat alles doet openbloeien. Kijk ons aan, zie wat ieder van ons nodig heeft, tot in het kleinste detail. U kent ons verlangen ons bemind te weten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven