Gebedsteksten Holy Hour 21 oktober 2020

Heer, geef dat ik de breedte en lengte en diepte mag kennen van Uw liefde, dat mijn diepste wezen door Uw Geest mag worden gesterkt en dat U door het geloof mag wonen in mijn hart. Laat mij in de liefde geworteld blijven.

Gebedsteksten Holy Hour 7 oktober 2020

“Ik roep jou. Kom tot Mij. Kom, jij die ziek bent, Ik verlicht jouw pijn. Kom die geweld hebt geleden, Ik geef je Mijn bescherming. Ja, kom tot Mij. Open jouw hart voor Mij, elk moment, elk uur. Ik houd ervan dat we samen tijd doorbrengen met elkaar en dat jij Mij in vertrouwen neemt.”

Gebedsteksten Holy Hour 30 september 2020

Uw gelaat kan ik niet zien, Uw stem niet horen, maar ik mag leven van Uw genade en rusten aan Uw hart. Ik vertrouw mij aan U toe. Zie ook naar de mensen die ik wil helpen: doe met hen zoals Uw Hart U ingeeft.

Gebedsteksten Holy Hour 23 september 2020

U ziet onze waardigheid als kind van de Vader. U bent gekomen om te zoeken wat verloren was, om te zoeken naar al wie zich onwaardig voelen tegenover God, tegenover anderen. Kijk zo naar ons dat Uw liefde diep doordringt in ons hart, dat Uw liefde onze vreugde wordt, onze hoop.

Gebedsteksten Holy Hour 16 september 2020

Om te kunnen vergeven, om geen kwaad te spreken over onze naaste, moeten wij opkijken naar U, Uw passie overwegen en zien hoe U zwijgt en in stilte lijdt. U hebt alles overwonnen wat ons kan scheiden van God en van elkaar.

Gebedsteksten Holy Hour 2 september 2020

In U is alles geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. In U heeft God alles verzoend, alles goedgemaakt voor elke mens. Laat ons een leven te leiden dat U in alles behaagt. Geef dat we ons niet laten leiden door menselijke overwegingen, maar door de wil van de Vader. Sterk ons in Uw heerlijke kracht om alles te kunnen uithouden.

Gebedsteksten Holy Hour 26 augustus 2020

Laat heb ik U lief gekregen, schoonheid, zo oud en zo nieuw. U was in mijn binnenste en ik zocht U buiten. U was met mij en ik was niet met U. U hebt geschitterd en mijn blindheid verdreven. Ik heb U geproefd en nu heb ik honger en dorst naar U. U hebt mij aangeraakt en ik ben in vlam voor Uw vrede.

Gebedsteksten Holy Hour 19 augustus 2020

Wij vragen, Heer, voor onszelf en voor onze dierbaren om bescherming met Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest. Laat het zwaard van Uw heilige Geest alle negatieve genetische en verslavende invloeden verbreken. Schenk ons vergeving. Zuiver en vernieuw ons hele zijn.

Gebedsteksten Holy Hour 12 augustus 2020

Dank dat wij zaterdag de grote vreugde van Uw Hart mogen vieren: Uw Moeder bij U op te nemen in de hemel. Haar vertrouwen in U was volkomen, en zo groot Haar geloof in God.

Gebedsteksten Holy Hour 5 augustus 2020

U bent het zonlicht dat alles doet openbloeien. Kijk ons aan, zie wat ieder van ons nodig heeft, tot in het kleinste detail. U kent ons verlangen ons bemind te weten.

Gebedsteksten Holy Hour 22 juli 2020

Leer ons op U vertrouwen. Leer ons aanvaarden een instrument te zijn in Gods plan, ondanks onze kleinheid. Help ons ‘ja’ zeggen en niet te twijfelen.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 10 juni 2020

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 3 juni 2020

Doordring geheel mijn wezen zodat mijn leven een uitstraling mag zijn van U en elkeen die ik ontmoet Uw aanwezigheid mag ervaren. Blijf met mij en straal door mij heen opdat mijn leven U mag verheerlijken. Laat mij U verkondigen niet enkel door woorden maar door de glanzende volheid van mijn liefde voor U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 27 mei 2020

“Wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Laat ons van U drinken, van Uw liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons. Laat Uw Geest ons zalven met barmhartigheid

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 mei 2020

U zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde.” Het is Uw verlangen dat wij altijd in Uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons aanvaarden door U bemind te zijn.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 6 mei 2020

Help de herders van Uw Kerk, dat zij U trouw blijven, vorm hen tot wijze, verlichte gidsen voor Uw volk. Laat ook jongeren Uw stem horen. Vorm hen tot mensen naar Uw hart die in alles Uw wil volbrengen.

Gebedsteksten “Holy Hour” 8 april 2020

Schenk ons een nederig hart, een diep geloof om U in werkelijkheid te ontvangen.
Donne-nous un cƓur humble, une foi profonde pour Te recevoir en toute vĂ©ritĂ©.
Let us receive You with a humble heart and a profound faith.

Gebedsteksten “Holy Hour” 25 maart 2020

Wij bidden U op de voorspraak van Uw Moeder voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.
Nous Te prions par l’intercession de Ta Sainte Maman pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grĂące de guĂ©rison, de libĂ©ration, une grĂące de foi. 
We pray You on the intercession of Your Holy Mother for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith.

Gebedsteksten Holy Hour 11 maart 2020

Heer, schenk ons en hen die ons dierbaar zijn het water van Uw onuitputtelijke barmhartigheid.
Donne nous cette eau vive de Ta miséricorde inépuisable.
Give us always that living water of Your inexhaustible mercy.

Gebedsteksten Holy Hour 4 maart 2020

Dank U voor de vreugde met U samen te zijn, met U op weg te gaan.
Merci pour la joie d’ĂȘtre avec Toi, de marcher avec Toi.
Thank You for the joy to be with You, to walk with You.

Gebedsteksten Holy Hour 26 februari ’20 Aswoensdag

Wij kijken naar U op onze weg naar Pasen. Verbonden met al onze medechristenen, willen wij strijden tegen het kwaad met de wapens van gebed, vasten en barmhartigheid.
Nous Te regardons sur notre chemin vers PĂąques. …
We look at You on our way to Easter. …

Gebedsteksten Holy Hour 19 februari 2020

Maak onze ogen open om te zien hoezeer U ons liefhebt en hoe U wilt dat wij U volgen.
Ouvre aussi nos yeux pour voir comment Tu nous aimes et comment Tu veux que nous Te suivions.
Open our eyes to see how much You love us and how You want us to follow You.

Gebedsteksten Holy Hour 12 februari 2020

En nu bent hier U aanwezig in deze heilige Hostie. Dank U voor Uw lichaam vol verrijzeniskracht, vol Liefde en barmhartigheid. U wil er zijn voor ons, zoals een moeder voor haar kind. U zegt: al zou een moeder haar kind vergeten, ik vergeet u nooit.
Nous Te rendons grùce pour ce saint Pain qui est Ton Corps rempli de la puissance de Ta Résurrection, rempli de toute Ta miséricorde et de Ton amour.
We thank You for this bread that is Your body full of the power of Your Resurrection. Making Yourself broken bread for us, You shed on us all Your mercy and love to renew our heart.

Gebedsteksten Holy Hour 5 februari 2020

Dank U, Heer, voor de bescherming van Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest.
Que l’épĂ©e de Ton Esprit Saint brise tout influence nĂ©gative gĂ©nĂ©tique et addictive. Pardonne nous, purifie, renouvelle et protĂšge notre ĂȘtre tout entier.
Through Your Name and Authority I bind any evil spirit in and around us at the foot of Your Cross. Let Your Holy Spirit, fill us with peace.

Gebedsteksten Holy Hour 29 januari 2020

U bent leven en toevlucht voor allen. U hebt de proef van het lijden doorstaan, daarom kunt U allen helpen die beproefd worden.
Tu es la vie et le refuge de tous. Tu peux secourir les personnes qui sont mises Ă  l’Ă©preuve, parce que Tu es passĂ© Toi-mĂȘme par l’Ă©preuve et par la souffrance.
You are the life and the refuge of all. Because You suffered when You were tempted, You are able to help those who are being tempted.

Gebedsteksten Holy Hour 22 januari 2020

Door de Eucharistie worden wij meer en meer Uw Lichaam, Uw Bloed. U bent het ene brood, U voedt ons om eensgezind voor elkaar te zorgen.
Par l’Eucharistie nous devenons Ton Corps et Ton Sang. Tu es le pain unique, Tu es notre nourriture afin que nous prenions soin les uns des autres. 
Through the Eucharist we become Your Body and Blood. You are the one Bread, You nourish us to have equal concern for each other.

Gebedsteksten Holy Hour 15 januari 2020

Bij Uw doopsel is de hemel opengescheurd. Sindsdien woont God hier midden onder ons en kan iedereen U ontmoeten en Uw tedere, barmhartige liefde ervaren.
Tu es le Fils bien-aimĂ© du PĂšre. Par Toi nous aussi nous sommes Ses fils et Ses filles bien-aimĂ©. Il n’y a rien qui peut nous sĂ©parer de Son Amour.
Help us to accept like a child to be loved in a divine way, loved above our understanding, without ever being worthy.

Gebedsteksten Holy Hour 8 januari 2020

Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat groot in de ogen van de wereld. Laat ons kiezen voor licht, eenvoud, nederigheid.
Laisse nous entendre Ta demande: Que cherchez-vous?
Follow Me and I will make you fishers of man. Help us to leave more and more behind to follow You. 

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2019-2020

We beginnen het nieuwe jaar met het hoogfeest van Uw Moeder. Zij moge ons helpen om doorheen dit nieuwe jaar Uw Naam te aanroepen met geloof en liefde. Jezus, Uw Naam is balsem, verdediging en hulp voor ieder hart.
JĂ©sus, sois avec moi, devant moi, derriĂšre moi, Ă  ma gauche, Ă  ma droite, sois en moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi.
Jesus, be in every heart that thinks of me, in every mouth that speaks to me, in every eye that sees me, in every ear that hears me. Be everything in me.

Gebedsteksten Holy Hour 18 december ’19

De lege kribbe wacht op U. U komt in alle eenvoud, nederig, teder. U wordt een klein kind, een stukje brood, want U wil ons hart raken. Nooit dringt U Zich aan ons op. Altijd kijkt U naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.
La crĂšche vide T’attends. Tu viens en toute simplicitĂ©, humble et doux. Tu Te fais petit, un petit enfant, un petit morceau de pain.
The empty manger that awaits You reminds me that You never impose Yourself upon me. You live with simplicity, humble and meek.

Gebedsteksten Holy Hour 11 december ’19

Uw Onbevlekte Moeder heeft toegestaan dat God bezit nam van heel haar wezen. Wij prijzen U om haar zuiverheid, haar nederigheid, haar trouwe liefde.
Aide nous Ă  grandir dans ces vertus. Apprend nous la simplicitĂ© de nous savoir aimĂ© de Dieu et d’ ĂȘtre transformĂ© par Son amour.
May God take full possession of our whole being.

Gebedsteksten Holy Hour 4 december ’19

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik Uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen.
J’ai besoin de Toi.
On You rest my deliverance, my honour; my refuge is in You.

Gebedsteksten Holy Hour 27 november 2019

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt.
Merci pour chaque parole que Tu as dites, pour chaque sacrement par laquelle Tu nous as touché de Ton amour.
Thank You for every word You spoke to us, for every sacrament that touched our heart.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven