Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 januari 2021

Help mij onderscheiden wat er gebeurt in mijn hart, wat ik denk, wil, verlang, kies. Leer mij waken over mijn hart uit liefde voor U.
Apprends-moi à veiller mon cœur par amour pour Toi.
Teach us to keep watch over our heart out of love for You.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 23 december 2020

Maak dat wij onszelf met Kerstmis helemaal aan U kunnen geven, opdat U kan kijken met onze ogen, spreken met onze stem, werken met onze handen, gaan met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. U moet in staat zijn Uzelf helemaal in ons uit te leven. Kom, Heer, Jezus, en leef in ons.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 16 december 2020

Dank U voor de wonderbare gave van Uw Moeder. Zij geloofde dat Gods woorden aan Haar tot vervulling zouden komen.
Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de Ta Maman. Elle croyait que ce que Lui a été dit de la part de Dieu s’accomplirait!
We bless You for the marvelous gift of Your Holy Mother. She believed that Gods Words would be fulfilled in Her.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 2 december 2020

Laat Uw Geest in deze advent licht schenken op onze weg.
Que l’Esprit Saint éclaire notre chemin durant ce temps de l’avent.
May Your Holy Spirit enlighten our hearts during this time of advent.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 25 november 2020

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Maak ons klaar voor de genade van een nieuw kerkelijk jaar.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 4 november 2020

Wij bidden U voor onze overledenen, ook voor diegenen aan wie niemand denkt. Richt Uw blik vol medelijden op hen, op ons en help ons de weg te gaan van volkomen loutering. Moge onze zuster de lichamelijke dood ons wakend vinden in gebed.

Gebedsteksten Holy Hour 28 oktober 2020

Heer, laat er een kracht van U uitgaan in deze moeilijke tijd.
Seigneur, laisse sortir de Toi une force en ce temps difficile.
Lord, let power be coming from You in this time of troubles.

Gebedsteksten Holy Hour 21 oktober 2020

Heer, geef dat ik de breedte en lengte en diepte mag kennen van Uw liefde, dat mijn diepste wezen door Uw Geest mag worden gesterkt en dat U door het geloof mag wonen in mijn hart. Laat mij in de liefde geworteld blijven.

Gebedsteksten Holy Hour 7 oktober 2020

“Ik roep jou. Kom tot Mij. Kom, jij die ziek bent, Ik verlicht jouw pijn. Kom die geweld hebt geleden, Ik geef je Mijn bescherming. Ja, kom tot Mij. Open jouw hart voor Mij, elk moment, elk uur. Ik houd ervan dat we samen tijd doorbrengen met elkaar en dat jij Mij in vertrouwen neemt.”

Gebedsteksten Holy Hour 30 september 2020

Uw gelaat kan ik niet zien, Uw stem niet horen, maar ik mag leven van Uw genade en rusten aan Uw hart. Ik vertrouw mij aan U toe. Zie ook naar de mensen die ik wil helpen: doe met hen zoals Uw Hart U ingeeft.

Gebedsteksten Holy Hour 23 september 2020

U ziet onze waardigheid als kind van de Vader. U bent gekomen om te zoeken wat verloren was, om te zoeken naar al wie zich onwaardig voelen tegenover God, tegenover anderen. Kijk zo naar ons dat Uw liefde diep doordringt in ons hart, dat Uw liefde onze vreugde wordt, onze hoop.

Gebedsteksten Holy Hour 16 september 2020

Om te kunnen vergeven, om geen kwaad te spreken over onze naaste, moeten wij opkijken naar U, Uw passie overwegen en zien hoe U zwijgt en in stilte lijdt. U hebt alles overwonnen wat ons kan scheiden van God en van elkaar.

Gebedsteksten Holy Hour 2 september 2020

In U is alles geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. In U heeft God alles verzoend, alles goedgemaakt voor elke mens. Laat ons een leven te leiden dat U in alles behaagt. Geef dat we ons niet laten leiden door menselijke overwegingen, maar door de wil van de Vader. Sterk ons in Uw heerlijke kracht om alles te kunnen uithouden.

Gebedsteksten Holy Hour 26 augustus 2020

Laat heb ik U lief gekregen, schoonheid, zo oud en zo nieuw. U was in mijn binnenste en ik zocht U buiten. U was met mij en ik was niet met U. U hebt geschitterd en mijn blindheid verdreven. Ik heb U geproefd en nu heb ik honger en dorst naar U. U hebt mij aangeraakt en ik ben in vlam voor Uw vrede.

Gebedsteksten Holy Hour 19 augustus 2020

Wij vragen, Heer, voor onszelf en voor onze dierbaren om bescherming met Uw kostbaar Bloed. Wij vragen U om genezing voor de wonden van ons hart en onze geest. Laat het zwaard van Uw heilige Geest alle negatieve genetische en verslavende invloeden verbreken. Schenk ons vergeving. Zuiver en vernieuw ons hele zijn.

Gebedsteksten Holy Hour 12 augustus 2020

Dank dat wij zaterdag de grote vreugde van Uw Hart mogen vieren: Uw Moeder bij U op te nemen in de hemel. Haar vertrouwen in U was volkomen, en zo groot Haar geloof in God.

Gebedsteksten Holy Hour 5 augustus 2020

U bent het zonlicht dat alles doet openbloeien. Kijk ons aan, zie wat ieder van ons nodig heeft, tot in het kleinste detail. U kent ons verlangen ons bemind te weten.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 10 juni 2020

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 3 juni 2020

Doordring geheel mijn wezen zodat mijn leven een uitstraling mag zijn van U en elkeen die ik ontmoet Uw aanwezigheid mag ervaren. Blijf met mij en straal door mij heen opdat mijn leven U mag verheerlijken. Laat mij U verkondigen niet enkel door woorden maar door de glanzende volheid van mijn liefde voor U.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 27 mei 2020

“Wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Laat ons van U drinken, van Uw liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons. Laat Uw Geest ons zalven met barmhartigheid

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 mei 2020

U zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde.” Het is Uw verlangen dat wij altijd in Uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons aanvaarden door U bemind te zijn.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 6 mei 2020

Help de herders van Uw Kerk, dat zij U trouw blijven, vorm hen tot wijze, verlichte gidsen voor Uw volk. Laat ook jongeren Uw stem horen. Vorm hen tot mensen naar Uw hart die in alles Uw wil volbrengen.

Gebedsteksten “Holy Hour” 8 april 2020

Schenk ons een nederig hart, een diep geloof om U in werkelijkheid te ontvangen.
Donne-nous un cœur humble, une foi profonde pour Te recevoir en toute vérité.
Let us receive You with a humble heart and a profound faith.

Gebedsteksten “Holy Hour” 25 maart 2020

Wij bidden U op de voorspraak van Uw Moeder voor onze zieken, voor onze kinderen, schenk hen genaden van genezing, bevrijding, genaden van geloof.
Nous Te prions par l’intercession de Ta Sainte Maman pour nos malades, pour nos enfants, donne leurs une grâce de guérison, de libération, une grâce de foi. 
We pray You on the intercession of Your Holy Mother for our sick, for our children. Grant them graces of healing, deliverance, graces of faith.

Gebedsteksten Holy Hour 11 maart 2020

Heer, schenk ons en hen die ons dierbaar zijn het water van Uw onuitputtelijke barmhartigheid.
Donne nous cette eau vive de Ta miséricorde inépuisable.
Give us always that living water of Your inexhaustible mercy.

Gebedsteksten Holy Hour 4 maart 2020

Dank U voor de vreugde met U samen te zijn, met U op weg te gaan.
Merci pour la joie d’être avec Toi, de marcher avec Toi.
Thank You for the joy to be with You, to walk with You.

Gebedsteksten Holy Hour 26 februari ’20 Aswoensdag

Wij kijken naar U op onze weg naar Pasen. Verbonden met al onze medechristenen, willen wij strijden tegen het kwaad met de wapens van gebed, vasten en barmhartigheid.
Nous Te regardons sur notre chemin vers Pâques. …
We look at You on our way to Easter. …

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven