Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 16 januari 2019

Wij aanbidden U. U bent de Enige Zoon van de Vader, U bent het Lam van God, nederig en zachtmoedig. U bent een barmhartig en trouw hogepriester. U bewerkt volkomen verzoening voor ons allen. U bent in staat mee te voelen met onze zwakheden. Net als wij werd U in elk opzicht op de proef gesteld. Daarom mogen wij vrijmoedig tot U naderen en voor onszelf en voor anderen vragen om barmhartigheid en genade en tijdige hulp.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 9 januari 2019

Bij uw doopsel is de hemel opengescheurd. U bent de veelgeliefde van de Vader. Door U mogen ook wij ons goddelijk bemind weten, ook als wij dit niet goed begrijpen, ook zonder dat wij dat verdienen. Als wij liefhebben is dit omdat U ons het eerst hebt liefgehad. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons lief gehad en Zijn Zoon gezonden als offer voor onze zonden. U bent liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 2 januari 2019

Zoals Uw licht eens de herders en de wijzen naar U heeft toe geleid, laat zo ook over ons uw licht stralen, deze avond, want wij kennen U nog zo weinig. Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat voor de wereld groot is, wijs en sterk….

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2018-2019

Dank voor elk teken van uw aanwezigheid in het voorbije jaar en voor elke seconde dat U ons hebt bemind. Voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, dank voor elk jaar waarin U ons doorheen lief en leed hebt gezegend.
Merci pour chaque signe de ta présence dans nos vies durant cette année passée, pour chaque seconde que Tu nous a aimé, pour chaque jour ou Tu nous a protégé. Merci pour chaque année ou Tu nous as bénie à travers tous ce que nous avons vécu.
We thank for every sign of your presence during this past year and for every second that You have loved us, for every day that You’ve protected us, for every year that You have blessed us.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 26 dec 2018

Welkom in ons midden, in onze wereld, in ons hart, ons leven, in onze verbondenheden. Als Zoon van de Allerhoogste bent U klein geworden, arm en zwak, uit liefde voor ons. U bent hier werkelijk aanwezig. U bent niet bang voor ons. U komt ons verlossen uit onze hoogmoed, uit onze onmacht om lief te hebben, te vergeven. In Uw geboorte zien wij hoe God ons bemint, onmetelijk en heel persoonlijk en U schenkt ons die liefde. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 dec 2018

Overal ter wereld wacht de lege kribbe op U. U komt in alle eenvoud, nederigheid, tederheid. U wordt een klein kind, een stukje brood. Uw nederige goedheid wil ons raken. U dringt zich nooit met geweld aan ons op. Het beste wat ons in het leven kan overkomen is U te ontmoeten. U kijkt altijd naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 12 dec 2018

U nodigt ons altijd uit tot U te komen. U bent zachtmoedig en nederig van hart. U laat 99 schapen achter om op zoek te gaan naar het éne verdwaalde want onze Vader wil niet dat één van de kleinen verloren gaat. U brengt ons bijeen als schapen die verstrooid waren. U hebt een bijzondere aandacht voor de…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 5 dec 2018

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen. Ik heb U nodig, red mij opnieuw, neem mij…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 28 nov 2018

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden uw geboorte, uw dood en verrijzenis en de uitstorting van uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, uw zegeningen, uw tussenkomsten, voor…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 21 nov 2018

Hiertoe bent U geboren en hiertoe bent U in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. U bent het Lam op de troon, God die is, die was en die komt, trouwe getuige en de eerstgeborene van de doden. U hebt ons lief en U hebt ons van de zonden verlost door uw bloed,…