Homilie Pater Paul De Bois 14 december 2022 : Hoogfeest H. Johannes van het Kruis

Je op God richten. Dát is wat Johannes van het kruis ieder van ons wil leren. Dat betekent helemaal niet dat Johannes van het kruis zich onttrekt van taken die zijn pad kruisen… Dwars doorheen al die bezigheden loopt een rode draad … een vraag die hem heel zijn leven heeft bezig gehouden: “Beminde (God) waar houdt Gij U verborgen?”

Homilie Pater Lukas Martens 19 december 2021 : 4de zondag van de Advent C

In het evangelie van vandaag zien we hoe mensen zich vanuit het geloof intens met elkaar verbonden kunnen weten, waar zij iets van God mogen ervaren. We kennen het Latijnse refrein: ‘ubi caritas et vera, Deus ibi est. Waar liefde en waarheid heersen, daar is God.’ Misschien is dat ook het mooiste wat het geloof ons kan bieden

Homilie Pater Lukas Martens 22 december 2019 : 4de zondag van de Advent A-cyclus

In deze laatste dagen vóór Kerstmis mogen we de vraag van Jezus tot ons laten doordringen: maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst het geloof op aarde vinden? Paulus omschrijft vandaag zijn zending met deze zin: ik heb de genade van het apostelschap ontvangen om tot eer van Jezus’ Naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Deze mooie uitdrukking ‘de gehoorzaamheid van het geloof’ kunnen we als volgt begrijpen: door het geloof weet men zich veilig, geborgen bij God om van daaruit met vertrouwen te luisteren naar wat Hij ons zegt. Die gehoorzaamheid van het geloof is dus een houding die tegelijk kinderlijk vertrouwen inhoudt en moedig gehoor geven aan wat God vraagt.

Homilie Pater Lukas Martens 8 december 2019 : 2de zondag van de Advent A-cyclus

Paulus schrijft aan zijn christenen in Rome een mooie zin: zoveel is opgetekend voor onze lering opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift zouden leven in hoop. En daarmee toont Paulus ons dat hopen meer is dan passief verwachten en uitzien. Het is eerder aan het werk blijven, blijven doen wat moet, op weg blijven, trouw blijven aan de verbondenheden die God jou schenkt. Wij putten volharding en vertroosting uit de Schrift door te kijken naar de grote voorbeelden van mensen die bleven hopen tegen alle hoop in: Abraham, Jakob, Mozes, Judith, Elia, Maria en Johannes de doper.

Homilie Pater Piet Hoornaert 1 december 2019 : 1ste zondag van de Advent A-cyclus

Mensen menen te weten wat hun verlangen kan vervullen. “Als ik maar dit of dat kan krijgen, ben ik tevreden.” Maar wat ons omringt en beleefd wordt volledig los van God, – dus zonder transparantie naar Hem – , kan nooit onze inwendige honger en dorst stillen.
De kerkleraar Sint-Jan van het Kruis (1542-1591) had veel ervaring op dat punt. Indien je verzadiging zoekt in iets anders dan God, iets anders dan zijn liefde, bewijs je alleen maar dat je je eigen hart niet kent. De mens is geschapen met een vurig verlangen. Je bent voor God geschapen. Hij is je thuis.

Homilie Pater Paul De Bois 4de zondag van de Advent C – 23 december 2018

De profeet Micha is één van de minder bekende profeten uit de Bijbel. In de eerste lezing vandaag kondigt hij de nieuwe koning aan en zegt: “Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.” Zoals zo vaak spant de profeet de boog van het verleden naar de toekomst. Dat is wat Bijbelse profeten voortdurend doen. En ook op deze vierde adventszondag horen we een belofte: er zal een nieuwe koning aantreden, iemand die als een herder het volk zal weiden en vreugde zal brengen. Voor het volk van Israël klinkt die boodschap en die belofte als muziek in de oren. Als wij ons vandaag klaarmaken voor het kerstfeest, kijken we ook uit naar wat meer rust en vrede, naar meer rechtvaardigheid …

Homilie Pater Piet Hoornaert 3de zondag van de Advent C – 16 december 2018

Ik heb een vraag naar jullie toe. Joeg Johannes de Doper de mensen met zijn woorden misschien schrik aan en angst voor het oordeel van God, die de mensen dan deed vragen: “Oei, wat moeten wij doen?”
Althans, dat is wellicht de eerste indruk, die je krijgt bij enkele van die harde woorden. Vrees kan inderdaad een motief zijn om te doen wat je gevraagd wordt. Vrees dus voor het oordeel, voor de straf, voor vernedering; of vrees om afgewezen, uitgelachen of gepest te worden. Maar wie doet wat geboden wordt, omdat hij bang is, of uit vrees nalaat wat verboden is, hij beleeft aan zijn doen en laten weinig vreugde.

Homilie Pater Piet Hoornaert 14 december 2018 : Hoogfeest Sint Jan van het Kruis

“Verlang altijd naar God en laat je hart zich steeds méér aan Hem hechten”. Dit is één van de vele treffende uitspraken vol Adventsverlangen van de karmeliet en mysticus Sint Jan van het Kruis die wij vandaag vieren. Samen met de H. Teresia van Avila heeft God hem geroepen om in de 16e eeuw de Karmelorde te hervormen.

Hij heeft aan dat project meegewerkt met de inzet van heel zijn persoonlijkheid; ook door het geschreven woord, waarin zijn gebedservaring is neergelegd. Jan van het Kruis vertelt vooral over de weg die een biddend mens naar God toe mag gaan.

Homilie Pater Koen De Meester 2de zondag van de Advent C – 9 december 2018

Toen ik vroeger af en toe moest reizen tussen Rijsel en Parijs zag ik indrukwekkende werken aan de gang in verband met de aanleg van de TGV? Heuvels werden afgegraven, dalen gevuld… Een spoorlijn rechttoe rechtaan moest het worden, een perfecte glijbaan zoals dat hoort voor een supersnelle trein. Blijkbaar staat ieder van ons, tijdens de Advent, voor een dergelijk soort grondwerken. “Elk dal moet gevuld en elke berg geslecht worden”, klinkt het bij Jesaja. Is het daarom dat de Heer zo moeilijk bij ons binnenraakt? Omdat we Christus over rotsen en bergen doen klauteren …

Homilie Pater Lukas Martens 1ste zondag van de Advent C – 2 december 2018

Een mens in onze maatschappij die gelooft in God, dat is een wonder, een mens die vanuit dit geloof blijft hopen tegen alle hoop in, is een wonder, een mens die vanuit die hoop blijft groeien in liefde voor elkaar en voor allen is een wonder. Het Joods Christelijk geloof is een wonder, een prachtig avontuur. Het vindt zijn neerslag in de Schrift, een boek vol ervaringen van mensen met God. Het is een boek dat doorheen de eeuwen bijgewerkt, zo fijn geslepen en gepolijst is dat het de mooiste diamanten en edelstenen bevat. …

Gebedsavond 2 december 2021 : teksten van Johannes van het Kruis

Jij bent wel het schoonste onder alle schepselen, ziel. Jij verlangt zo de plaats te kennen waar je Beminde verblijft, zodat je Hem kan zoeken en je met Hem verenigen! En nu wordt je al gezegd dat jij zelf het vertrek bent waarin Hij verblijft en het toevluchtoord en de schuilplaats waar Hij verborgen is.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 23 december 2020

Maak dat wij onszelf met Kerstmis helemaal aan U kunnen geven, opdat U kan kijken met onze ogen, spreken met onze stem, werken met onze handen, gaan met onze voeten, denken met ons verstand en liefhebben met ons hart. U moet in staat zijn Uzelf helemaal in ons uit te leven. Kom, Heer, Jezus, en leef in ons.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 16 december 2020

Dank U voor de wonderbare gave van Uw Moeder. Zij geloofde dat Gods woorden aan Haar tot vervulling zouden komen.
Nous te rendons grâce pour le don merveilleux de Ta Maman. Elle croyait que ce que Lui a été dit de la part de Dieu s’accomplirait!
We bless You for the marvelous gift of Your Holy Mother. She believed that Gods Words would be fulfilled in Her.

Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 2 december 2020

Laat Uw Geest in deze advent licht schenken op onze weg.
Que l’Esprit Saint éclaire notre chemin durant ce temps de l’avent.
May Your Holy Spirit enlighten our hearts during this time of advent.

Advent = Hij komt

Dat God in Jezus een mens wordt zoals wij en midden onder ons is komen wonen, zichtbaar, tastbaar, kwetsbaar is zo’n groot geheim van liefde. Om dat geheim te vieren is het niet te veel om er enkele weken voor te nemen om ons erop voor te bereiden. Jezus betekent: God redt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven