Posted in Homilie

Homilie Pater Roeland 7 april 2019 – 5e zondag van de 40dagentijd

“Wie is Jezus voor mij? Wat betekent Hij in mijn leven!” Ons antwoord mag geen antwoord uit de catechismus zijn, of een formule die we in één of ander boek gelezen hebben. Om met enkele beelden uit het evangelie volgens Johannes te spreken: Is Hij voor mij de goede herder; is Hij de Weg die ik wil gaan; is Hij het brood dat mijn dorst naar liefde en eeuwig leven stilt; wie is Jezus voor mij?
Broeders en zusters, Wie op die manier wordt liefgehad zoals die vrouw, zoals Paulus, zoals zovele anderen, terwijl hij nog zondaar is, en wie tot in zijn wonde geraakt wordt door de tederheid van God, hij weet wat liefde is.
Het is nooit te laat om te veranderen. Het is nooit te laat om lief te hebben.

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 31 maart 2019 – 4e zondag van de 40dagentijd

Het evangelie dat we zopas beluisterden kennen we vrij goed. Het is hoofdstuk 15 van het Lukasevangelie: het hart van zijn hele evangelie. Het wordt meer en meer duidelijk dat jezus met zijn doen en laten en met zijn spreken niet altijd en overal succes boekt. De farizeeërs en de schriftgeleerden kunnen Hem gewoon niet volgen: wie zich met slechte mensen inlaat kan zelf niet veel beter zijn. Jezus is zich bewust van hun kritiek. Zeker omdat hij samen eet met zondaars en tollenaars. Samen de maaltijd nemen is toch een sterk symbool van vertrouwelijkheid, van leven delen. …

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 24 maart 2019 – 3de zondag van de 40dagentijd

Broeders en zusters, God openbaart zich aan Mozes. Mozes die helemaal niet op zoek is naar God; hij is gewoon zijn werk aan het doen: de kudde hoeden. Maar het vreemde verschijnsel van de doornstruik die in lichter laaie stond en toch niet verbrandde trok zijn aandacht. Als Mozes naderbij komt zegt God wie Hij is: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.’Hij is niet zomaar aanwezig. ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik daal af om mijn volk te bevrijden’, zegt God, en daarom zendt Hij Mozes naar het volk om in zijn naam de bevrijding te bewerken. …

Posted in Homilie

Homilie Pater Piet 17 maart 2019 – 2de zondag van de 40dagentijd : Transfiguratie

Maar wat is onze ware gedaante? Ons ware wezen? Wie zijn wij ten diepste? Die vraag hangt samen met: ‘Waarom leven wij?’ Wij, gelovigen, vragen naar Gods bedoeling met ons leven. Jezus is de juiste wegwijzer. Hij toont ons de ‘weg ten leven’. Hij openbaart ons het ‘ware wezen’.

Als we zojuist spraken over onze gedaanteveranderingen, gebruikten we veel beelden. Rozen, vleugels, wolken, een top, enz. Het evangelieverhaal over de gedaanteverandering of transfiguratie van Jezus zit ook vol beelden. Bijbelse beelden en figuren. Een berg, drie tenten of hutten, een wolk, een stem uit de wolk, Mozes en Elia. (Lees verder …)

Posted in Homilie

Homilie Pater Paul 10 maart 2019 – 1ste zondag van de 40dagentijd

Zusters en broeders, In onze kloosterrefter te Brugge, staat boven de ingangsdeur in sierlijke letters: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord Gods”. Verwijzend naar het Evangelie van vandaag. ‘Beveel aan die steen dat hij in brood verandert’, zegt de duivel tegen Jezus, en Jezus antwoordt: ‘De mens leeft niet van brood alleen. Als we zien welke tegennatuurlijke fratsen de mens de voorbije eeuwen in de natuur heeft uitgehaald en wat hij er vandaag nog meer mee uithaalt, is het blijkbaar helemaal niet gek wat de duivel wil. (Lees verder…)

Posted in Tijd

Een overweging bij het begin van de veertigdagentijd 2019 – P Provinciaal

Aswoensdag 2019
Goede medebroeders en medezusters,
De eerste voorzichtige lentedagen hebben we reeds mogen beleven. De eerste prille tekenen van ‘nieuw leven’. Nieuw leven in de natuur, maar ook bij ons mensen. Die eerste zonnestralen op je gezicht voelen … het doet zo’n deugd. Zeker wanneer zich boven onze samenleving soms toch ook donkere wolken aftekenen. (…)
Aswoensdag 2019 … een keerpunt ? Het begin van een avontuur. Een avontuur dat we samen aandurven en waarbij we elkaar tot steun en bemoediging willen zijn?
(Lees verder…)

Posted in Tijd

Beschouwing voor de veertigdagentijd 2019 – P Prior

Vasten en boeten zijn twee woorden die klassiek bij de veertigdagentijd horen.
Vasten is een Middelnederlands woord voor vastmaken, vasthouden. …
Boeten betekent: herstellen, o.a. boeten van visnetten: vissers herstellen de gescheurde netten door de losgekomen draden weer aan elkaar te knopen. …
Door vasten en boeten kunnen we nieuw leven laten binnenstromen in ons wezen tot vreugde van onszelf en van de anderen. (Lees verder…)

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 april 2019 : teksten van Mariam Bawardy en Zr. Elisabeth

De ziel van de nederige mens wordt licht; zij leeft in de waarheid; zij reikt tot bij God, en God vernedert zich tot bij haar kleinheid. De nederigheid baant haar een weg om tot bij de andere deugden te geraken. Ik zag dat ik in alles nog hoogmoedig was; ik heb Jezus gebeden om mij de nederigheid te geven en ik heb het besluit genomen deze deugd bij alle gelegenheden in praktijk te brengen. Ach! hoezeer verlang ik naar de nederigheid, het voor weinig aanzien worden door anderen!

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 10 april 2019

U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.
Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.
You look at us. You grant us our dignity of a person. You enable us to change our life and walk in a new way.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 3 april 2019

U raakt ons vol tederheid aan door de sacramenten, U vormt ons om door uw genade. Met uw Vader verdedigt U ons altijd. Laat ons opnieuw geboren worden en rusten aan Uw Hart.
Par les sacrements Tu nous touches avec tendresse. Par ta grâce Tu nous modèles. Avec ton Père, Tu nous défends toujours. Tu nous laisses renaître de nouveau. Tu nous laisse reposer sur ton Cœur.
Through the sacraments You touch us with tenderness and You shape us by your grace. Your strength restores life being and You understand our miseries. You have given your life for our sins. With your father You defend us always. You let us be reborn in love, to a new life. We may rest at Your Heart.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 27 maart 2019

Blijf bij mij, Heer, opdat ik U niet zo vlug zou vergeten. Zo gemakkelijk laat ik U in de steek. Blijf bij mij, want ik ben zwak en ik heb uw kracht nodig om niet zo dikwijls te vallen. Blijf bij mij, want U bent mijn licht en zonder U ben ik in het duister.
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier.
Stay with me, Lord, for it is necessary to have You present so that I do not forget You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 maart 2019

Als op een hoge berg mogen wij hier bij U zijn in de intimiteit van onze stilte, onze aanbidding. U straalt van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Eens zullen wij U zien van aangezicht tot aangezicht.
Nous voici en ta présence pour la rencontre intime avec Toi, comme sur une haute montagne, immergé en prière où Tu Te transfigures irradiant d’une lumière éblouissante.
We are here as on the high mountain, the place of prayer where we are in your presence for an intimate encounter with You; You showed yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019

Leer mij heel diep begrijpen wie U voor mij wil zijn of wie U wil dat ik ben voor U.
Que je comprends au plus profond de moi-même qui Tu veux être pour moi et qui Tu veux que je sois pour Toi.
Let me understand deep inside who You want to be for me. Or who You want me to be for You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 maart 2019 : Aswoensdag

Laat ons van ganser harte terugkeren tot U, want U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Maak ons hart meer gelijk aan dat van U. Geef dat wij de genade van deze tijd niet tevergeefs ontvangen.
Laisse nous revenir à Toi de tout notre coeur, car Tu es bienveillant, miséricordieux et plein d’une bonté fidèle. Que notre cœur devient semblable au Tien. Que nous ne laissons pas sans effet la grâce de ce temps favorable.
Let us return to You with all our heart, for You are gracious, merciful and abounding in steadfast love. Make our hearts like yours. Grant us the grace not to receive this acceptable time in vain.