Retraites door de paters karmelieten in het Rustpunt

→ Overzicht van de komende retraites.


“Gelukkig zijn in je pastorale inzet.”

25 – 27 januari 2019     P. Paul De Bois  

https://www.karmelgent.be/retraite/gelukkig-zijn-in-je-pastorale-inzet-25-27-januari-2019/


“Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I

27 – 28 februari 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/langs-de-wegen-van-het-klooster-27-28-februari-2019/


‘Aswoensdag’ – Op weg naar Pasen.

Bezinnings-themadag  

6 maart 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/aswoensdag-op-weg-naar-pasen-6-maart-2019/


“Vader, als Uw Wil maar geschiedt, in mij en in al uw schepselen.”

15 – 17 maart 2019     P. Lukas Martens

https://www.karmelgent.be/retraite/vader-als-uw-wil-maar-geschied-15-17-maart-2019/


“Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I

27 – 28 maart 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/langs-de-wegen-van-het-klooster-27-28-maart-2019/


“Vriendschap met God is echt van deze tijd! Hoe kan ze vruchtbaarder worden?”

1 – 5 april 2019     P. Piet Hoornaert

https://www.karmelgent.be/retraite/vriendschap-met-god-is-echt-van-deze-tijd-1-5-april-2019/


Driedaags Paastridium

18 – 20 april 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/driedaags-paastriduum-18-20-april-2019/


“Hongeren en dorsten naar God”.

6 – 10 mei 2019     P. Roeland Van Meerssche

https://www.karmelgent.be/retraite/hongeren-en-dorsten-naar-god-6-10-mei-2019/

 

“Jezus’ verrijzenis”.

16 mei 2019     P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)

https://www.karmelgent.be/retraite/jezus-verrijzenis-16-mei-2019/


 “Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel I  

5 – 6 juni 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/langs-de-wegen-van-het-klooster-5-6-juni-2019/


“O.L. Vrouw Berg Karmel.”

Bezinnings-themadag  

16 juli 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/o-l-vrouw-berg-karmel-bezinnings-themadag-16-juli-2019/


 “Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel II : Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) 

8 – 9 augustus 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/edith-stein-8-9-augustus-2019/


“Wilfried Stinissen : spirituele gids voor deze tijd.”

6 – 8 september 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/wilfried-stinissen-spirituele-gids-voor-deze-tijd-7-8-september-2019/


“Bidden met Teresia van Avila.”

16-20 september 2019     P. Carlos Noyen (Karmel Brugge)

https://www.karmelgent.be/retraite/bidden-met-teresia-van-avila-16-20-september-2019/


 “Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel II : Thérèse van het Kind Jezus (Lisieux) 

4 – 5 oktober 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/therese-van-lisieux-4-5-oktober-2019/


“Als je bidt, bid dan.”

7-15 oktober 2019     P. Reimond Hoornaert (Karmel Brugge)

https://www.karmelgent.be/retraite/als-je-bidt-bid-dan-7-15-oktober-2019/


 “Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel II : Teresia van Jezus (Avila) 

15 – 16 oktober 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/teresia-van-avila-15-16-oktober-2019/


“Verlang jij ook te leven in balans? Eigentijds geloven.”

18 – 20 oktober 2019     P. Piet Hoornaert

https://www.karmelgent.be/retraite/verlang-jij-ook-te-leven-in-balans-eigentijds-geloven-18-20-oktober-2019/


“Elisabeth van de Drie-Eenheid laatste retraite”

4-8 november 2019     P. Martin Faingnaert (Karmel Brugge)

https://www.karmelgent.be/retraite/elisabeth-van-de-drie-eenheid-laatste-retraite-4-8-november-2019/


“Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel II : Elisabeth van de Drie-eenheid  

8 – 9 november 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/elisabeth-van-de-drie-eenheid-8-9-november-2019/


“Advent : tijd vol verwachting.”

Bezinnings-themadag  

30 november 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/advent-tijd-vol-verwachting-30-november-2019/


 “Langs de wegen van het klooster.”

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Deel II : Johannes van het Kruis  

13 – 14 december 2019     P. Paul De Bois

https://www.karmelgent.be/retraite/johannes-vh-kruis-13-14-december-2019/