Previous Article Next Article “Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Elisabeth van de Drie-eenheid 8-9 november 2019
Posted in Retraite

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Elisabeth van de Drie-eenheid 8-9 november 2019

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Elisabeth van de Drie-eenheid 8-9 november 2019 Posted on 19 januari 2019

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Begeleider: P. Paul De Bois

In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

Edith Stein – Zuster Teresia Benedicta a Cruce 8 – 9 augustus 2019 : door Pater Paul De Bois

Thérèse van het Kind Jezus (Lisieux)  4 – 5 oktober 2019 : door Pater Lukas Martens

Teresia van Jezus (Avila)  15 – 16 oktober 2019 : door Pater Paul De Bois

Elisabeth van de Drie-eenheid   8 – 9 november 2019 : door Pater Paul De Bois

Johannes van het Kruis   13 – 14 december 2019 : door Pater Paul De Bois 

P. Paul De Bois

is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

Ter info: 

 • Sfeer van stilte.
• Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10u30. 
• Einde: tweede dag met de eucharistieviering of met het vieruurtje.
• Verblijfskosten incluis honorarium: € 135,00

Inschrijven via: Het Rustpunt: info@rustpunt.net

tel 09 225 95 71

Overzicht van de komende retraites door onze paters in het Rustpunt.