Previous Article Next Article “Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Edith Stein (1891-1942) zuster Teresia Benedicta a Cruce : 8-9 augustus 2019
Posted in Retraite

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Edith Stein (1891-1942) zuster Teresia Benedicta a Cruce : 8-9 augustus 2019

“Langs de wegen van het klooster.” Leerschool in karmelitaanse spiritualiteit: Edith Stein (1891-1942) zuster Teresia Benedicta a Cruce : 8-9 augustus 2019 Posted on 19 januari 2019

Leerschool in de Karmelitaanse spiritualiteit. Begeleider: P. Paul De Bois

In een sfeer van rust en stilte laten we ons vormen door de belangrijke items uit het charisma van de Karmel. Wat kloosterlingen al eeuwenlang binnen het kader van een kloosterroeping beleven heeft nog niets aan actualiteit verloren. Nog steeds zijn stilte, lezing, eenzaamheid, rust en gebed waarden waarnaar vele mensen op zoek zijn. Samen willen we ons laten inspireren vanuit een karmelitaanse invalshoek. We doen dit via inleidingen, samen van gedachten wisselen en ook samen bidden en eucharistie vieren.

Voorbeelden zijn belangrijk om ons op weg te zetten. Gedurende elk van deze tweedaagse vormingssessies laten we ons inspireren door grote figuren van de Karmel. Telkens staan ze garant voor een boeiende levenswandel. Ze geven ons bovendien inzicht in hun manier om met God verbonden te leven. Niet met grote en moeilijke uiteenzettingen, maar heel concreet via hun eigen levenservaring. Elk van deze heiligen zal je meenemen om je eigen verhaal met God verder te schrijven.

Edith Stein – Zuster Teresia Benedicta a Cruce 8 – 9 augustus 2019 : door Pater Paul De Bois

Thérèse van het Kind Jezus (Lisieux)  4 – 5 oktober 2019 : door Pater Lukas Martens

Teresia van Jezus (Avila)  15 – 16 oktober 2019 : door Pater Paul De Bois

Elisabeth van de Drie-eenheid   8 – 9 november 2019 : door Pater Paul De Bois

Johannes van het Kruis   13 – 14 december 2019 : door Pater Paul De Bois

Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) 
8 – 9 augustus 2019

Edith Stein werd in Breslau geboren op 12 oktober 1891. De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila betekende een keerpunt in haar leven. Stein bekeerde zich tot het katholicisme en liet zich op 1 januari 1922 dopen. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen inKeulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Stein ging in 1938 naar een Karmelietessenklooster in het Nederlandse Echt in een poging zo aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Een jaar later volgde ook haar zus Rosa. Twee jaar na de Duitse bezetting van Nederland werden beiden op 2 augustus 1942 opgepakt door de Gestapo en via kamp Westerbork naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Deze actie van de Gestapo paste in een landelijke vergeldingsactie na een herderlijk schrijven van 20 juli 1942 van de gezamenlijke bisschoppen van Nederland, waarin ze de deportatie van Joden aanklaagden. Een paar dagen later, vermoedelijk op 9 augustus 1942, werden zuster Benedicta en haar zus Rosa in de gaskamer omgebracht. Paus Johanns Paulus II verklaarde haar heilig op 11 oktober 1998.
Ze is beschermheilige voor Europa. 
Haar naamdag valt op 9 augustus. 

P. Paul De Bois

is geboren in 1959 en in de Karmel ingetreden in 1981. Hij woont momenteel te Gent. Hij is provinciale overste. Daarvoor meerdere keren plaatselijke overste en provinciaal raadslid. Meer dan twintig jaar lang heeft hij zich als karmeliet ingezet in de parochiepastoraal. Een grote uitdaging blijft voor hem hoe de karmelspiritualiteit verbinden aan concrete pastorale inzet.

Ter info: 

 • Sfeer van stilte.
• Onthaal: eerste dag tussen 10u en 10u30. 
• Einde: tweede dag met de eucharistieviering of met het vieruurtje.
• Verblijfskosten incluis honorarium: € 135,00

Inschrijven via: Het Rustpunt: info@rustpunt.net

tel 09 225 95 71

Lees verder over Edith Stein :

9 augustus 1942 Heilige Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)

 

Overzicht van de komende retraites door onze paters in het Rustpunt.