Posted in Post

Vrijdag 14 december Eucharistische aanbidding

Vrijdag 14 december Eucharistische aanbidding Posted on 24 november 2018

Van 9u tot 11u30 Eucharistische aanbidding in de kerk met biechtgelegenheid. Hoogfeest van H Johannes van het Kruis.

 

Een Herdersknaap

Lofzang van goddelijke inspiratie op Christus en de ziel (1582 – 1584)

Een herdersknaap, alleen en ongelukkig,
– niets was hem wél en niets kon hem bekoren –
was bij zijn herderin met zijn gedachten
en met zijn hart, gepijnigd door de liefde.

Hij treurde niet, omdat de liefde hem kwelde,
het hinderde hem ook niet dat hij pijn had,
al was hij dan ook diepgewond van harte, –
maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten.

Want de gedachte alleen te zijn vergeten
door zijn bevall’ge herderin bewoog hem
zich af te laten beulen in den vreemde,
omdat zijn hart gepijnigd werd door liefde.

De jonge herder spreekt: Wee de onzaal’ge
die haar afkerig maakte van mijn liefde en
niet wil dat zij haar lust vindt in mijn bijzijn
en aan mijn borst die om haar liefde wond is.

Na lange, lange tijd is hij gestegen
hoog op een boom, oop’nend zijn schone armen,
en daaraan hangend is hij doodgebleven,
zijn borst ten eind gepijnigd door de liefde.

 

14 dec 1591 H Johannes van het Kruis