Posted in Post

Vieringen in de week van Kerstmis 22-28 december 2018

Vieringen in de week van Kerstmis 22-28 december 2018 Posted on 20 december 2018
Zaterdag 22-12-2018 – C jaar : gezongen Eucharistie om 17.00 u. 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
Mich 5, 1-4a Die over Israël zal heersen
Ps 80 (79)
Hebr 10, 5-10 Gekomen om uw wil te doen
Lc 1, 39-45 Gezegend de vrucht van uw schoot

Zondag 23-12-2018 – C jaar
09.30 u. : gezongen morgengebed in de kerk.
10.00 u. : Hoogmis.

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Mich 5, 1-4a Die over Israël zal heersen
Ps 80 (79)
Hebr 10, 5-10 Gekomen om uw wil te doen
Lc 1, 39-45 Gezegend de vrucht van uw schoot
(H. JOHANNES VAN KENTY, PR.)

Maandag 24-12-2018 – C jaar
18.30 u. : plechtige KERSTAVONDMIS
met – daarop aansluitend – sfeervolle gezongen KERSTGETIJDEN met hymne, psalmen, lezingen.
Kerstcollecte voor de verwarming van de kerk.

Aan de vooravond:
Jes 62, 1-5 In u heeft de Heer behagen
Ps 89 (88)
Hand 13, 16-17.22-25 Christus, Zoon van David
Mt 1, 1-25 of 18-25 Stamboom van Christus
In de nacht:
Jes 9, 1-3.5-6 Een kind is ons geboren
Ps 96 (95)
Tit 2, 11-14 De genade is verschenen
Lc 2, 1-14 Heden is ’n Redder geboren

Dinsdag 25-12-2018 – C jaar 
KERSTMIS – Geboortefeest van onze Heer
09.30 u : gezongen MORGENGEBED in de kerk
10.00 u : plechtige HOOGMIS in concelebratie opge­luisterd door het grego­riaans Koor van Kalken, o.l.v. Walter D’Hondt
17.00 u : Eucharistische aanbidding en gezongen avondgetijden.

Bij dageraad:
Jes 62, 11-12 Uw Redder is op komst
Ps 97 (96)
Tit 3, 4-7 De mensenliefde van de Heiland
Lc 2, 15-20 De herders gaan naar Betlehem
Overdag:
Jes 52, 7-10 De grenzen der aarde zien het Heil
Ps 98 (97)
Hebr 1, 1-6 God spreekt door zijn Zoon
Joh 1, 1-18 Het woord is vlees geworden

Woensdag 26-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15
20u00 : Holy Hour

H. Stefanus, eerste martelaar
Hand 6, 8-10; 7, 54-60 Steniging van Stefanus
Ps 31 (30)
Mt 10, 17-22 Zij zullen u overleveren

Donderdag 27-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Johannes, apostel en evangelist
1 Joh 1-4 Wij delen mee wat we gezien hebben
Ps 97 (96)
Joh 20, 2-8 De andere leerling snelt Petrus vooruit

Vrijdag 28-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

HH. Onschuldige Kinderen, mrt.
1 Joh 1, 5 – 2, 2 Jezus’ bloed reinigt ons
Ps 124 (123)
Mt 2, 13-18 Kindermoord te Bethlehem