Previous Article Next Article Vieringen 9-15 november 2019
Posted in Post

Vieringen 9-15 november 2019

Vieringen 9-15 november 2019 Posted on 7 november 2019
Zaterdag 09-11-2019 – C jaar : 17u00 Eucharistie met Mariahymne

Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse basiliek

Zondag 10-11-2019 – C jaar
09u30 : gezongen morgengebed in de kerk
10u00 : Hoogmis

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
2 Makk 7, 1-2.9-14 God zal ons weer laten verrijzen
Ps 17 (16)
2 Tess 2, 16 – 3, 5 Moge de Heer u sterken met alle goeds
Lc 20, 27-38 Geen God van doden maar van levenden
(H. LEO DE GROTE, PAUS EN KRKL.)

Maandag 11-11-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15
maandelijkse Eucharistieviering voor de overledenen

H. Martinus van Tours, b.
Wijsh 1, 1-7 God doorziet het hart der mensen
Ps 139 (138)
Lc 17, 1-6 Toont uw broer spijt, vergeef hem

Dinsdag 12-11-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Josafat, b. en mrt.
Wijsh 2, 23 – 3, 9 De mens is geschapen voor de onsterfelijkheid
Ps 34 (33)
Lc 17, 7-10 Wij zijn onnutte knechten
GENT: H. LIVINUS, B. EN MRT.

Woensdag 13-11-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15
20u00 : Holy Hour

Wijsh 6, 1-11 De Heer zal uw daden nagaan
Ps 82 (81)
Lc 17, 11-19 Eén melaatse keert terug en dankt
GENT: H. JOSAFAT, B. EN MRT.

Donderdag 14-11-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Allerheiligen van de Karmelorde
8u00 – 20u00 : Venite Adoremus dag van Eucharistische Aanbidding

Wijsh 7, 22 – 8, 1 Beeld van Gods goedheid
Ps 119 (118)
Lc 17, 20-25 Het Rijk Gods, midden onder u

Vrijdag 15-11-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Albertus de Grote, b. en krkl.
Wijsh 13, 1-9 Zij zagen de werken, maar de kunstenaar kenden ze niet
Ps 19 (18)
Lc 17, 26-37 De dag dat de Mensenzoon komt

Venite Adoremus donderdag 14 november 2019 Feest van alle Karmelheiligen : Eucharistische aanbidding 8u tot 20u