Posted in Post

Vieringen 3de Adventsweek : 15-21 december 2018

Vieringen 3de Adventsweek : 15-21 december 2018 Posted on 13 december 2018
Zaterdag 15-12-2018 – C jaar : gezongen Eucharistie om 17u

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Sef 3,14-18a De Heer zal zich verblijden
Jes 12, 2-6
Fil 4, 4-7 De Heer is nabij
Lc 3, 10-18 Er komt iemand die sterker is

Zondag 16-12-2018 – C jaar
09.30 u. : gezongen morgengebed in de kerk

10.00 u. : Hoogmis

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Sef 3,14-18a De Heer zal zich verblijden
Jes 12, 2-6
Fil 4, 4-7 De Heer is nabij
Lc 3, 10-18 Er komt iemand die sterker is

14.45 u. : Negen seculiere karmelieten leggen hun beloften af .
Welkom aan diegene die graag deze unieke gebeurtenis bijwoont die doorgaat in de karmelietenkerk.
17.00 u. : Mariaprocessie, gezongen vespers en stille eucharistische aanbidding in de kerk. 

Maandag 17-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15
Eucharistieviering voor klooster- en priesterroepingen.

Gen 49, 1a-2.8-10 Juda’s scepter zal niet wijken
Ps 72 (71)
Mt 1, 1-17 Stamboom van Jezus, zoon van David
(MECHELEN-BRUSSEL: H. WIVINA, MGD.)

Dinsdag 18-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Jer 23, 5-8 De afstamming van David
Ps 72 (71)
Mt 1, 18-24 Jozef is de zoon van David

Woensdag 19-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15
20u00 : Holy Hour

Recht 13, 2-7.24-25a Aankondiging van Simons geboorte
Ps 71 (70)
Lc 1, 5-25 Aankondiging van Johannes’ geboorte

Donderdag 20-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Jes 7, 10-14 Emmanuel: God-met-ons
Ps 24 (23)
Lc 1, 26-38 De boodschap aan Maria

Vrijdag 21-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Hoogl 2, 8-14 Lofzang op de geliefde die komt
of Sef 3, 14-18a De Heer is in uw midden
Ps 33 (32)
Lc 1, 39-45 Bezoek van Maria aan Elisabeth
(H. PETRUS CANISIUS, PR. EN KRKL.)