Posted in Post

Vieringen 1e Adventsweek : 1-7 dec 2018

Vieringen 1e Adventsweek : 1-7 dec 2018 Posted on 29 november 2018

Zaterdag 1 – vrijdag 7 december 2018

Zaterdag 01-12-2018 – C jaar : Gezongen Eucharistie om 17u

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jer 33, 14-16 Ik schenk David een afstammeling
Ps 25 (24)
1 Tess 3, 12 – 4, 2 De Heer sterke uw hart
Lc 21, 25-28.34-36 Uw verlossing komt nabij
MECH.-BR., ANTW.: Z. JAN VAN RUUSBROEC, KLG. 

Zondag 02-12-2018 – C jaar
09.30 u. : gezongen morgengebed in de kerk

10.00 u. : Hoogmis 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Jer 33, 14-16 Ik schenk David een afstammeling
Ps 25 (24)
1 Tess 3, 12 – 4, 2 De Heer sterke uw hart
Lc 21, 25-28.34-36 Uw verlossing komt nabij
MECH.-BR., ANTW.: Z. JAN VAN RUUSBROEC, KLG.

Maandag 03-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Franciscus Xaverius, pr.
Jes 2, 1-5 De Heer verzamelt alle volken
Ps 122 (121)
Mt 8, 5-11 Velen komen uit oost en west

Dinsdag 04-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Johannes van Damascus, pr. en krkl.
Jes 11, 1-10 De Geest des Heren rust op Hem
Ps 72 (71)
Lc 10, 21-24 Jezus, vervuld van de H. Geest

Woensdag 05-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15
20.00 u. : Holy Hour

Jes 25, 6-10a De Heer richt een gastmaal aan
Ps 23 (22)
Mt 15, 29-37 Broodvermenigvuldiging

Donderdag 06-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15 
19:00 Karmelitaans gebedsuur in de binnenhuiskapel

H. Nicolaas, b.
Jes 26, 1-6 De Heer is een rots
Ps 118 (117)
Mt 7, 21.24-27 Het huis, op rotsgrond gebouwd

Vrijdag 07-12-2018 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Ambrosius, b. en krkl.
Jes 29, 17-24 De ogen van de blinden zullen zien
Ps 27 (26)
Mt 9, 27-31Jezus geneest twee blinden

Zaterdag 08-12-2018 – C jaar

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H. MAAGD MARIA