Posted in Post

Vieringen 12 – 18 januari 2019 Week 1

Vieringen 12 – 18 januari 2019 Week 1 Posted on 10 januari 2019
Zaterdag 12-01-2019 – C jaar : gezongen Eucharistie om 17u00.
16u15 : maandelijkse aanbidding van het “Priesteruurgebed”.

DOOP VAN DE HEER

Zondag 13-01-2019 – C jaar
09u30 : gezongen morgengebed in de kerk.
10u00 : plechtige Hoogmis

DOOP VAN DE HEER
Jes 40, 1-5.9-11 Zijn glorie zal verschijnen
of Jes 42, 1-4.6-7 Dit is mijn dienaar
Tit 2, 11-14; 3, 4-7 Gered door het bad van de wedergeboorte
of
Hand 10, 34-38 Gezalfd met Heilige Geest
Ps 104 (103) of Ps 29 (28)
Lc 3, 15-16.21-22 Jezus’ doop in de Jordaan
(H. HILARIUS, B. EN KRKL.)

TIJD DOOR HET JAAR VANAF VANDAAG VOLGT MEN DE TIJD DOOR HET JAAR, BEGINNEND MET DE MAANDAG VAN DE EERSTE WEEK (ONEVEN JAARTALLEN).

Maandag 14-01-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15
Eucharistieviering voor de overledenen.

Hebr 1, 1-6 God heeft gesproken in zijn Zoon
Ps 97 (96)
Mc 1, 14-20 Doet boete, gelooft in de Blijde Boodschap
HASSELT: Z. VALENTINUS PAQUAY, KLG.

Dinsdag 15-01-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Hebr 2, 5-12 Jezus heeft de dood verduurd
Ps 8
Mc 1, 21-28 Jezus onderricht met gezag

Woensdag 16-01-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15 
20u00 : Holy Hour

Hebr 2, 14-18 In alles aan ons gelijk geworden
Ps 105
Mc 1, 29-39 Velen genas Hij

Donderdag 17-01-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

H. Antonius, abt
Heb 3, 7-14 Heden als gij zijn stem hoort
Ps 95 (94)
Mc 1, 40-45 Genezing van een melaatse

Vrijdag 18-01-2019 – C jaar : Eucharistie om 18u15

Hebr 4, 1-5.11 Binnengaan in Gods rust
Ps 78 (77)
Mc 2, 1-12 De Mensenzoon kan zonden vergeven