Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

+