Posted in Post

Eucharistische Aanbidding tijdens de Gentse Feesten 20-28 juli 2019

Eucharistische Aanbidding tijdens de Gentse Feesten 20-28 juli 2019 Posted on 23 juni 2019

In samenwerking met de Missionaries of Charity.  Bekijk hier hun info-folder

Programma van Aanbidding

Zaterdag – Zondag 20 en 21 juli 2019

18u00 Rozenkrans gebed
19u00 Lofzang
22u45 Zegen

Maandag 22 – Vrijdag 26 juli 2019

17u00 Meditatie over liturgie
18u15 H. Mis
19u00 Rozen- krans gebed
20u00 Lofzang
22u45 Zegen

(Woensdag 24 juli om 20u00 : Holy Hour)

Zaterdag 27 juli 2019

18u00 Rozenkrans gebed
19u00 Lofzang
22u45 Zegen

Zondag 28 juli 2019

17u00 Meditatie over de liturgie
18u00 Rozenkrans gebed
19u00 Lofzang
22u45 Zegen

 

Spreek tot Jezus als een kind

Ga de wijde wereld in en wees lief voor de mensen die je ontmoet. Laat uw licht stralen in het hart van de mensen en in de mensen om je heen.

Moge vertrouwen en tederheid en liefde u brengen tot aanbidding.

Heb je een wens om geluk en liefde te vinden?

Leef non stop onder de goede invloed van Jezus Christus, een goedheid elke keer hernieuwd voor u.

Observeer in Jezus de werken van Zijn liefde, begin bij elke aanbidding met een gebaar van liefde.

Wanneer je gedachten brengt bij God dan zal je verlicht worden.
 

Aanbidding: 5 tips

1 Je bent binnengekomen in deze kerk of deze gebedsruimte. Je ontmoet Jezus in Zijn eucharistische tegenwoordigheid. Treed nu binnen in je hart. In het meest intieme deel van jezelf.

2 Het is stil om je heen…

Maak het nu stil in jezelf. Leg het zwijgen op aan al die stemmen die jouw aandacht opeisen, schuif onnodige gedachten van je af. Je probleem, je zorgen, je angst, bewaar die niet voor jezelf, maar vertrouw ze Jezus toe. Tijdens de aanbidding, blijf alleen met Hem bezig en Hij zal voor jou zorgen beter dan je zelf kunt. Vraag Hem de genade van overgave en vertrouwen.

3 Laat je ogen rusten op het teken van Zijn eucharistische tegenwoordigheid. Laat je hart spreken, met andere woorden : begin Hem te beminnen Die jou het eerst bemind heeft.

4 Zeg geen gebeden alleen maar met je lippen, maar sta stil bij wat deze formuleren. Vul de tijd niet met het achter elkaar lezen van Schriftteksten. Hef biddend je hart naar Hem op. Jou geroep, jouw smeekbede. Je kunt daarvoor een gebed kiezen dat het best aansluit bij jouw actuele situatie. Bij voorbeeld: “Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in Jou.” Vader ik geef me aan Jou over.” “Jezus zachtmoedig en nederig van hart maak mijn hart aan het jouwe gelijk.” Of alleen maar : “Jezus, Jezus…”

5 Blijf niet altijd klagen en vragen. Begin een dankgebed : In plaats van te denken aan wat je ontbreekt, toon je dankbaarheid voor wat je bent en voor wat je hebt. 

Tekst overgenomen uit de folder