Onze Gemeenschap

Karmelieten spreken over de Karmel :

 

Karmelieten gemeenschap Gent Pater Lukas Martens

Pater Lukas Martens, Prior

‘Ik kwam tot de overtuiging dat bidden mensen dichter bij de Vader kan brengen. Ik dacht dat de Karmel, zo bijbels en Mariaal, daarvoor een uitgelezen plek zou zijn: vanuit armoede, zwakheid, onmacht, met Johannes en Maria staan onder het kruis waar Jezus zegt: ‘Ik heb dorst’, waar Hij ons Zijn Geest schenkt en waar uit Zijn zijde onophoudend water en bloed vloeien. ‘In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de Liefde zijn’, schreef Thérèse en zij bad: ‘Trek mij in de brand van Uw Liefde, maak mij zo innig één met U, dat alleen U nog leeft en handelt in mij’.’


Karmelieten gemeenschap Gent Pater Koen De Meester

Pater Koen De Meester

‘De Karmel is het huis en de familie waar ik in woon en waar de Heer mij toe geroepen heeft. In dit huis hangt de geur van het Evangelie en van de rijke spirituele boodschap van onze voorgangers zoals Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Thérèse en Elisabeth. In hun spoor mogen we, samen met de medebroeders en vrienden, leven en werken in de Geest en de Aanwezigheid van de Heer Jezus, voor zijn Rijk hier op aarde. Voor Gods Kerk en de mensengemeenschap. Zo heb ik mijn hart en mijn handen telkens vol. God zegene ons en u allen!’


Karmelieten gemeenschap Gent Pater Roeland Van Meerssche

Pater Roeland Van Meerssche

‘Ik heb me altijd geboeid gevoeld door haar Spiritualiteit. Intens gebedsleven, en vanuit die ontmoeting met God gezonden worden. Op de eerste plaats naar onze zusters Karmelietessen zoals Teresa van Avila dat verlangde.’

22 september 2019: Homilie voor het Gouden Priesterjubileum van Pater Roeland Van Meerssche


Karmelieten gemeenschap Gent Pater Piet Hoornaert

Pater Piet Hoornaert

‘Ik mag stilaan karmeliet worden. Het duurt wel een heel leven lang. Elke morgen weer nieuw word ik door God ‘geroepen’, ontvang ik nieuwe kansen. God is boordevol liefde. Mijn antwoord daarop is overgave en rustige vastheid. Want Hij is mijn bron. Zo wens ik verbonden te zijn met God, dag en nacht. Ik mag een kleine profeet zijn, open voor de zachte bries van Gods aanwezigheid. Maria en de Karmelfiguren inspireren mij daarbij. Ik ben van de familie. Ik mag mijn levensverhaal nederig bij dat van hen leggen. Juist door weg te kijken van mezelf, boetseert God me tot de karmeliet zoals Hij het wenst. Eerst mag ik contemplatief zijn naar God toe en van daaruit dan medemensen nabij zijn in hun gebedsverlangen. Zo is mijn leven vruchtbaar en waardevol voor de wereldkerk.’


Karmelieten gemeenschap Gent Broeder Rik Stessens

Broeder Rik Stessens

‘De karmel is voor mij de plaats die me gelegenheid geeft voor het leven in Gods aanwezigheid. Een innerlijke weg die leidt naar de vereniging met God en waar ik dienstbaar kan zijn voor God en de mensen.’


Broeder Henrik-Maria van de Heilige Harten

‘De Karmel is communie: communie met God in het gebed en het leven in zijn tegenwoordigheid; communie met mijn medebroeders in het gemeenschapsleven. Wij hebben niet voor elkaar gekozen, maar werden samengebracht door de Heer als broeders, als leden van dezelfde familie; en communie met de wereld door het apostolaat, waarmee wij onze spiritualiteit proberen door te geven en meedelen aan de wereld. Onze orde heeft zoveel boeiende voorbeelden van heiligheid en hulp voor het leven met God.’

Juni 2019: Wij verwelkomen een nieuwe medebroederKarmelieten gemeenschap Gent Pater Paul De Bois

Pater Paul De Bois, provinciale overste van de Vlaamse Karmelieten  

‘De kalligrafie van Arie Trum die onze karmelregel in kruisvorm neerschrijft, met in het midden een open cirkel… symbool voor stilte, voor leeghouden en vrijheid. De karmel is voor mij die open ruimte waar God zich laat kennen.’

Karmelregel

 

Karmelieten gemeenschap Gent


Pater Theofiel Maes

Pater Theofiel Maes

(verblijft in een verzorgingsinstelling)


→ Nieuws van de Karmelgemeenschap