Parcours van kandidaat lid tot afleggen definitieve belofte

Foto van onze (niet voltallige groep) van Gent met de nieuw ingekleden Thérèse en Peter, zij kregen zondag 15 mei 2022 het scapulier opgelegd of m.a.w. zij werden ingekleed.
 
Even een overzicht van het hele parcours van kennismaking met de seculiere orde tot afleggen van de definitieve beloften (beloften voor het leven) :
 
Na een kennismakingstijd (de zgn. “kijk en zie” periode) en de aspirantenvorming begint voor het kandidaat lid een vormingstijd die gewoonlijk twee jaar duurt.  Die periode van twee jaar begint op zijn beurt met de opnameritus en het opleggen van het scapulier.  Het is een uiterlijk teken van je toebehoren aan de Orde en tegelijkertijd drukt het uit dat Maria je moeder en voorbeeld is op je levensweg.  In deze twee jaar vormingstijd zul je onderricht worden over de geschiedenis van de Orde, de Regel en de Constituties, het inwendig gebed en het getijdengebed.  
Na die twee jaar vormingstijd kun je je tijdelijke beloften uitspreken dwz je belooft voor een periode van drie jaar om te leven vanuit de geest van de evangelische raden en zaligsprekingen.  Op het ogenblik dat je je tijdelijke beloften uitspreekt, word je lid van de orde en vangt meteen een volgende vormingstijd aan, ditmaal van drie jaar en gericht op de definitieve belofte.  Die driejarige voorbereiding op de definitieve belofte staat in het teken van een diepere vorming en inleving in de karmelitaanse levenshouding aan de hand van onze karmelheiligen.
 
Even terug naar de scapulieroplegging : concreet bestaat de scapulieroplegging uit het letterlijk opleggen van een scapulier door onze geestelijke assistent pater Lukas tijdens onze gebedsdienst ’s namiddags.  Gelieve ook na te denken over een kloosternaam/Karmelnaam die jou bij de scapulieroplegging wordt gegeven.  Kies bij voorkeur de naam van een karmelheilige die jou aanspreekt.  Bijvoorbeeld : Wim van Teresa van Jezus (= kloosternaam van Teresa van Avila).  Gelieve twee weken vóór je scapulieroplegging aan de raad je gekozen kloosternaam mee te delen.
Je kunt je op de scapulieroplegging voorbereiden door gewoon trouw te zijn aan je dagelijks gebed, zou ik zeggen.  Je versterkt hierdoor je band met de Heer, met Maria en met de Kerk.   Alles draait rond het voeden en sterker maken van deze band, zeg maar deze RELATIE met Jezus en Maria.  Desgewenst kun je ter voorbereiding op de scapulieroplegging enkele dagen op bezinning gaan in een klooster of abdij, daar ben je vrij in.
 
Een seculier karmeliet verbindt zich tot een engagement voor de zgn. 6 M’en nl. 
Meditatie (= inwendig gebed)
Morgengebed, avondgebed en indien mogelijk, dagsluiting
H. Mis
Maria
Maandelijkse bijeenkomsten
Missie (=apostolaat)
 
Onze vormingsverantwoordelijke Mia geeft je daar ten gepasten tijde uitleg over.
 
Robrecht
 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven