Mis aanvragen

Gelezen H. Mis 7.00 €
Op datum 10.00 €
Gezongen H. Mis 15.00 € (met organist)
Zaterdagavond 25.00 €
Hoogmis (zondag) 30.00 €
Noveen 90.00 €
Dertigdaagse 300.00 €

Voor het aanvragen van H. Missen kun je terecht bij het onthaal van het klooster of bij een medebroeder karmeliet. Je kunt ook de honoraria overschrijven op ons bankrekeningnummer BE51 4419 0006 4162  Mail: info@karmel-gent.be
 

Kan ik een H. Mis laten opdragen?

Je kunt inderdaad aan onze kloostergemeenschap vragen om H. Missen te laten opdragen. Dit is zeer zinvol. De waarde ervan overstijgt het individueel gebed. Het is een gebruik dat door vele generaties christenen, sinds eeuwen, altijd hoog in aanzien stond. En terecht. 

Maar in de huidige tijd is het besef van de waarde ervan toch wat verloren geraakt. Daarom deze toelichting. 

 

Een H. Mis is een “Eucharistie”. Dat woord is afgeleid van het Grieks en betekent: een “dankzegging”, een lofgebed aan God. Jezus Christus, de Zoon van God, is voor alle mensen op deze wereld gekomen om de universele liefde van God, zijn Vader, voor elke mens te openbaren. 

Uit liefde voor alle mensen, om ons van zonde en van een eeuwige dood te bevrijden, is Jezus al weldoende rondgegaan en heeft Hij een Blijde Boodschap van Gods liefde verkondigd. Jezus heeft geleden, is gestorven op een kruis en is verrezen. Door zijn H. Geest is Hij ons nu verder heel zorgzaam nabij. Alle lijdende mensen kunnen zich in zijn verlossend lijden begrepen en geborgen weten. Elke H. Mis stelt dit levensoffer van Jezus uit liefde voor ons opnieuw tegenwoordig. 

De H. Mis laten opdragen en/of meevieren, neemt je op in de dankzegging van Jezus aan Zijn Vader. In de maaltijd van de Eucharistie vormt Hij ons tot een liefdevolle mensengemeenschap. We ontvangen Jezus zelf onder de gedaante van brood en wijn, als bron van bevrijding en geluk. Elke Eucharistie is de gedachtenis van het Pasen van Jezus, een teken van hoop, een voorsmaak van de hemelse liturgie, een deelname aan het eeuwig leven bij God.  

Zo kunnen we de rijke vrucht van de H. Mis zélf ervaren en ook aan andere mensen laten ervaren. 

 

Persoonlijke intentie

Elke H. Mis wordt opgedragen of gecelebreerd voor gans de wereld.

Toch heeft de Kerk steeds de mogelijkheid erkend om aan die “algemene” intentie ook een “bijzondere”, persoonlijke intentie toe te voegen. Zo kun je dus een H. Mis aanvragen en laten opdragen voor eigen intenties. Enkele voorbeelden :

  • tot lof en eer van God 
  • tot eer van bepaalde heiligen of om hun voorspraak te vragen 
  • voor de Kerk: voor haar situatie in een bepaald land of op wereldvlak 
  • voor een persoonlijke intentie: vernieuwde levenszin, bekering, genezing, verzoening, behoud van werk, voor overleden partner, familieleden, vrienden of bekenden … 
  • voor mensen in een noodsituatie 
  • voor het welslagen van een gebeurtenis, geboorte, verloving, huwelijk, operatie, een moeilijke opdracht, examen, behouden thuiskomst … 
  • uit dankbaarheid voor een ontvangen gunst of gebedsverhoring 
  • om God erkentelijkheid te tonen bij een huwelijksjubileum, kloosterjubileum, bij een naamfeest of verjaardag, bij hervonden rust en vrede, vriendschap, liefde … 

 

Een gift, offerande of honorarium

Een H. Mis heeft geen prijs. Maar sinds de vroege eeuwen van de Kerkgemeenschap (VIIIe eeuw) hebben de christenen hun deelname aan de H. Mis willen tonen door een gift in “natura” of door een financiële bijdrage. Die offeranden zijn bestemd voor de Kerk, om te voorzien in de onkosten van de liturgische diensten en om bij te dragen in het levensonderhoud van de priesters. De officiële regelgeving van de Kerk (het Kerkelijk Recht) rechtvaardigt en regelt deze praktijk. 

Het leven en de zending van de Kerk en van een kloostergemeenschap vragen om een normale en noodzakelijke ondersteuning. Giften, offeranden en honoraria, geschonken voor het opdragen van H. Missen (misstipendia) met een persoonlijke intentie komen daaraan tegemoet. Ons trouw en verzorgd opdragen van de H. Mis (Eucharistie!) wil ook een teken zijn van onze dank aan God voor jou. 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven