Zondag 1 mei om 17u : CHORAL EVENSONG vesperdienst in de Anglicaanse korentraditie

 

Zondag 1 mei om 17u

Choral Evensong

vesperdienst in de Anglicaanse korentraditie
o.l.v. de Nederlandse theologe en musicologe Hanna Rijken.

 
De Karmelieten in Gent nodigen u graag uit voor de Vespers in de Anglicaanse traditie, de ‘Choral Evensong’. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Codarts Kerkmuziek Ensemble onder leiding van musicus en theoloog dr. Hanna Rijken. Zij is docent Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium Codarts, initiatiefnemer van de succesvolle Choral Evensong & Pub in Utrecht en promoveerde op de Choral Evensong. Zie: www.hannarijken.nl
Deze gezongen Vesperdienst biedt een moment van schoonheid, bezinning, gebed en verstilling. Na afloop van de Vespers bent u welkom voor een aperitief in de pandgang van het klooster van de Karmelieten. De Choral Evensong wordt mede ondersteund door Sacred Books.

 
Sacred Books ontsluit het Engels Klooster en het Karmelietenklooster in Brugge en focust op de stilte en op het spirituele erfgoed van de religieuzen. Zie: www.sacredbooksbruges.be  
 
De toegang is gratis. Tijdens de viering zal gecollecteerd worden voor een bijdrage aan de kosten.

 

→ Flyer

 

 

PERSBERICHT

 

Gent/ Brugge, 21 april 2020

 
ENGELSE CHORAL EVENSONG MET EEN NEDERLANDS TINTJE
 
In het Engels Klooster in Brugge vindt op zaterdag 30 april aanstaande een Choral Evensong plaats, een Vesperdienst in de Anglicaanse traditie. Op zondag 1 mei wordt de Choral Evensongs verzorgd in de kloosterkerk van de Karmelieten in Gent. Het Codarts Kerkmuziek Ensemble uit Rotterdam onder leiding van musicus en theoloog dr. Hanna Rijken zorgt voor de muzikale ondersteuning. In Nederland beginnen deze Evensongs steeds populairder te worden, ook bij een niet-kerkelijk publiek. De toegang voor beide vieringen is gratis. De Choral Evensong is een initiatief van de Vlaamse Karmel en Sacred Books.
 
De evensongs ontstonden tijdens de Engelse Reformatie en de komst van de Church of England. Na het sluiten van de katholieke kloosters werd het dagelijkse koorgebed verplaatst naar de Anglicaanse kathedralen en overgenomen door leken-koren. De Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Thomas Cranmer (1489-1556) ontwikkelde de liturgie voor het morgen- en avondgebed door de monastieke gebedsmomenten samen te voegen en te bundelen in het ‘Book of Common Prayer’. De Evensong werd voor het eerst in 1549 gezongen. Ook de huidige vorm van de Choral Evensong grijpt grotendeels terug op deze historische oorsprong. In de 19de eeuw vond wel een soort ritualisering plaats onder invloed van de liturgische Oxford Movement, waardoor de koorleden de bekende gewaden gingen dragen. In onder meer de colleges van de universiteiten van Oxford en Cambridge waar een koor aan verbonden is, worden deze diensten nog steeds iedere dag verzorgd.
 
Perfect huwelijk
 
Hanna Rijken, docent Liturgiek aan het Rotterdams Conservatorium Codarts, promoveerde op de toenemende populariteit van de Evensong in Nederland. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de Engelse koortraditie steeds meer in de belangstelling te staan, onder andere vanwege de beroemde uitvoeringen van de zangdiensten rondom Kerstmis door het koor van het King’s College in Cambridge. De Choral Evensong werd in Nederland ontdekt als een inspirerende liturgische vorm waarin Bijbelse bezinning een perfect huwelijk sloot met muziekuitvoering op het hoogste niveau. Inmiddels hebben de nodige koren een Evensong op het programma staan. Ook Hanna Rijken begon met een succesvolle wekelijkse Choral Evensong & Pub in Utrecht, waar een informele ontmoeting na afloop van de dienst een onmisbaar onderdeel van uitmaakt.
 
Een contrast met het alledaagse
 
Hanna Rijken in een eerder interview: “Uit mijn onderzoek blijkt dat mensen een contrast ervaren tussen de Evensong en de doorsnee zondagmorgendienst, bijvoorbeeld als het gaat om de muziek, maar ook de gewijde, archaïsche taal. Die waardeert men juist in de Evensong. Mensen ervaren in rituele taal een stuk heiligheid, mysterie. Een contrast met het alledaagse. En juist daardoor worden ze opgeheven.”
 
Ambiance
 
Het Engels Klooster in Brugge (Carmersstraat 85) biedt een ‘natuurlijke’ ambiance voor de Choral Evensong. De kloostergemeenschap van oorspronkelijk Engelse kanunnikessen vestigde zich in 1629 in Brugge. De zusters hebben steeds een hechte band onderhouden met de Anglicaanse gemeenschap in Engeland en Vlaanderen. De Choral Evensong in de kloosterkerk van de Karmelieten in Gent (Burgstraat 46) sluit aan bij de ambitie van de Karmelieten om met verschillende vormen van de Vespers te experimenteren en mogelijk ook een nieuw publiek te bereiken. Deze Vespersdiensten worden mede ondersteund door Sacred Books, die het Engels Klooster en het Karmelietenklooster in Brugge ontsluit voor het grote publiek en focust op de stilte en op het spirituele erfgoed van de religieuzen (www.sacredbooksbruges.be).   
 

Choral Evensong
 
Zaterdag 30 april 2022
17.00 uur
Engels Klooster
Carmersstraat 85
Brugge
 
Zondag 1 mei 2022
17.00 uur
Karmel Gent
Burgstraat 46

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven