Gebed voor het provinciaal kapittel van 6 tot 8 juli 2020

Een provinciaal kapittel wordt om de drie jaar gehouden om de situatie van de kloosters in Vlaanderen (en Zweden) te evalueren, om een nieuwe provinciaal te kiezen en nieuwe raadsleden. De meeste van onze geprofeste medebroeders nemen eraan deel. Het kapittel is het hoogste bestuursorgaan voor onze karmel in Vlaanderen. Daar kunnen belangrijke beslissingen genomen worden of belangrijke opdrachten meegegeven worden aan de provinciaal en zijn raadsleden.

De moeite dus om ervoor te bidden, eventueel met dit gebed (van onze huidige provinciaal):

 

Goede Vader,
Gij hebt ons doen kiezen voor het ideaal van de Karmel.
Wij proberen zo goed als ons mogelijk is
hieraan te beantwoorden, ieder volgens eigen gaven en talenten.
Maar onze groep is klein geworden in aantal
en onze krachten beperkt.
Talrijk blijven de noden in onze gemeenschappen
en bij onze pastorale inzet.
God, bij U is niets onmogelijk
wij vragen U daarom:
help ons om onze roeping in de huidige omstandigheden
te beleven, met vreugde en met realiteitszin.
Verlicht ons hart opdat we de tijdens het komende provinciaal kapittel
en de daarbij aansluitende consilia plenaria
de juiste keuzes maken.
Maak ons hart open en ontvankelijk
om samen met onze medebroeders,
na te gaan wat goed is voor elk van onze gemeenschappen,
voor onze semi-provincie.
We vragen het U op voorspraak
van Uw Zoon, Jezus Christus,
en van Maria, Moeder van de Karmel.
Amen

 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven