Previous Article Next Article Gebed bij de generale pastorale visitatie : Februari 2020
Posted in Karmel

Gebed bij de generale pastorale visitatie : Februari 2020

Gebed bij de generale pastorale visitatie : Februari 2020 Posted on 11 februari 2020

Deze maand bezoekt pater Daniel Chowning, raadslid van onze generale overste en verantwoordelijk voor onze regio, alle kloosters in Vlaanderen en Zweden om met elke medebroeder een gesprek te hebben en een evaluatie met bijzondere aandachtspunten op te stellen. Hij is ook auteur van het boekje: → ‘Wie zal mij genezen – Jan van het Kruis antwoordt…’ (nog verkrijgbaar in Carmelitana). Pater provinciaal Paul De Bois schreef voor die gelegenheid dit gebed dat jullie samen met ons mogen meebidden:

 

Goede Vader,
Gij hebt ons doen kiezen voor het ideaal van de Karmel.
Wij proberen zo goed als ons mogelijk is
hieraan te beantwoorden, ieder volgens eigen gaven en talenten.

Maar onze groep is klein geworden in aantal
en onze krachten beperkt.
Talrijk blijven de noden in onze gemeenschappen
en bij onze pastorale inzet.

God,
bij U is niets onmogelijk
wij vragen U daarom:
help ons om onze roeping in de huidige omstandigheden
te beleven, met vreugde en met realiteitszin.
Verlicht ons hart opdat we de juiste keuzes maken.
Maak ons hart open en ontvankelijk
om samen met onze medebroeder, pater Daniel Chowning,
na te gaan wat goed is voor elk van onze gemeenschappen,
voor onze semi-provincie.

We vragen het U op voorspraak
van Uw Zoon, Jezus Christus,
en van Maria, Moeder van de Karmel.

Amen

 

Video : vier interviews over de zending van karmelieten en karmelietessen in de wereld van vandaag

 

Secured By miniOrange