Gebed bij generale visitatie en provinciaal kapittel 2020

Gans de maand februari was pater Daniel Chowning bij ons op bezoek voor wat wij noemen de ‘generale visitatie’. Op 27 februari werd dit gebeuren afgesloten met een eindrapport. Wij kregen van hem een opdracht naar de komende jaren toe. Volgende stap is het a.s. provinciaal kapittel dat doorgaat in ons klooster. Dan komen alle medebroeders met eeuwige geloften die in één van onze vier kloosters wonen hier in Gent samen in de week van 6 juli om een nieuw bestuur te kiezen en verder uit te wisselen om tot een visie te komen naar de nabije toekomst toe. Mogen wij ook daarvoor jullie gebed vragen. De heilige Geest zal immers tamelijk veel werk met ons hebben. van harte dank!

Pater provinciaal Paul De Bois schreef bij de visitatie dit gebed dat jullie samen met ons mogen meebidden:

+

Goede Vader,
Gij hebt ons doen kiezen voor het ideaal van de Karmel.
Wij proberen zo goed als ons mogelijk is
hieraan te beantwoorden, ieder volgens eigen gaven en talenten.

Maar onze groep is klein geworden in aantal
en onze krachten beperkt.
Talrijk blijven de noden in onze gemeenschappen
en bij onze pastorale inzet.

God,
bij U is niets onmogelijk
wij vragen U daarom:
help ons om onze roeping in de huidige omstandigheden
te beleven, met vreugde en met realiteitszin.
Verlicht ons hart opdat we de juiste keuzes maken.
Maak ons hart open en ontvankelijk
om samen met onze medebroeder, pater Daniel Chowning,
na te gaan wat goed is voor elk van onze gemeenschappen,
voor onze semi-provincie.

We vragen het U op voorspraak
van Uw Zoon, Jezus Christus,
en van Maria, Moeder van de Karmel.

Amen

 

Video : vier interviews over de zending van karmelieten en karmelietessen in de wereld van vandaag

 

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven