Een woord van Pater Provinciaal bij de heropstart van de liturgische vieringen

7 juni 2020

Eerste viering in onze paterskerken:

Sint-Theresiaparochie te Berchem: zondag 21 juni 2020 om 11 uur.
Kloosterkerk te Brugge: zondag 21 juni 2020 om 10 uur.
Kloosterkerk te Gent: zondag 5 juli 2020 om 10 uur.

Voor basiliek en kloosterkapellen van de zusters karmelietessen: zie wat aldaar aangegeven wordt.

Lees deze brief als pdf

 

Goede vrienden,

Goede vrienden die normaal met ons samen eucharistie viert. Reeds meer dan twee maanden is samen eucharistie vieren onmogelijk omwille van de volksgezondheid. Natuurlijk voelt dit niet goed aan. Het is een voelbaar snijden in het leven van gelovigen. Samen komen en vieren is essentieel voor ons christen-zijn.

We zijn daarom als gelovigen, samen met jullie, blij dat straks vieringen met aanwezige gelovigen opnieuw kunnen. Onze Belgische bisschoppenconferentie maakte een heel ‘draaiboek’ voor die heropstart, met daarin aangegeven alle te nemen voorzorgsmaatregelen. Het is niet niks.
Vanaf 15 juni kunnen opnieuw vieringen in de kerk met max 100 personen en wanneer alle voorzorgsmaatregelen in orde zijn. De tekst zegt ook heel duidelijk dat: “men ook op een latere datum de vieringen kan hervatten.”

Ik vraag daarom om uw begrip. Niet in al onze kloosterkerken en kapellen zullen de vieringen op hetzelfde tijdstip heropstarten. Het hangt gewoon van de plaatselijke omstandigheden af. Vieringen in de week zullen er wellicht nog niet dagelijks zijn. Want wanneer er geen 72 uur tussen opeenvolgende vieringen zit, moet alles gereinigd worden.

Je kan daar heel verschillend op reageren. Boos, teleurgesteld, agressief…strijdend ‘voor de goede zaak’. Toch denk ik dat dit niet de juiste houding is. Al onze gemeenschappen doen hun uiterste best, maar het moet wel een haalbare kaart blijven. Ook omdat we de voorzorgsmaatregelen door onze bisschoppen gevraagd correct willen opvolgen. Daarom zullen we met voorzichtigheid beginnen aan vieringen met aanwezige gelovigen. Mag ik jullie allen oproepen daarin loyaal mee te werken…want uw en onze gezondheid staat voorop. Ook christen gelovige mensen moeten zorg dragen voor de eigen gezondheid én die van anderen.

In de beginfase zal er dus enkel een beperkt aantal vieringen zijn die u kan bijwonen. Het spreekt vanzelf dat je heel welkom bent voor die vieringen.

Zal de Kerk de draad gewoon weer kunnen opnemen waar hij zo rond 12 maart gebroken is. Ik denk het niet. Onze samenleving zal anders zijn: afstand houden, ventileren, ontsmetten en mondmaskers zullen nog lang tot ‘ons normale leven’ gaan horen. Het zal evenzeer ons samen vieren, samen bidden en vergaderen anders maken. Het kan gewoon niet anders.

Toch zie ik in dit alles ook een grote uitdaging voor onze Kerk: Christus’ Kerk is geen statisch iets, geen museum dat we open houden. De Kerk is dynamisch, staat onder de voortdurende aansporing van de H.Geest. Zo staan we in de navolging van Christus.

Het was voor mij bemoedigend en hoopgevend wanneer ik de creativiteit heb gezien van gelovigen: bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen en pastorale werkers en zovele andere mensen van goede wil. De Kerk is in deze stormachtige tijd niet verdwenen. Ze is daar! Het gaat in de eerste plaats niet om het instituut Kerk maar om het Evangelie. Om God zelf!

We willen daarom als kerkgemeenschap niet star blijven vasthouden aan… Als kerkgemeenschap moeten we het Rijk Gods verkondigen. Daarom zijn christenen mensen met ‘een open blik’… Paulus was er reeds van overtuigd: “…maar één ding weet ik zeker—en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt—ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt-, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft”. (Fil. 3, 13-14) Laat ons dan zoals Paulus moedig de toekomst tegemoet gaan.

Laat ons de dynamiek van de H.Geest niet afremmen, maar die dynamiek samen op het spoor proberen te komen. In je eigen leven, in je geloofsgemeenschap. Is het niet precies de H.Geest die ons zal ingeven wat gedaan moet worden?
En wat komt dan van de H.Geest? Alles wat ons verbindt: met God en met elkaar. Dat open oor voor de H.Geest wens ik jullie allen toe. Luisteren naar de H.Geest is een kunst. Je kan daarbij wel weten of je spreken en handelen gevoed wordt door de inspiratie van de H.Geest. Je herkent het aan de vruchten van de Geest. Paulus somt ze voor ons op: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing…(Gal 5, 22-23). Dit zijn de dragende krachten van je persoonlijk gebed en je inzet voor een betere wereld; van ons samen liturgie vieren…in onze verkondiging van de ‘Blijde Boodschap’.

Laat ons elkaar, na deze moeilijke voorbije weken, bemoedigen, ondersteunen en liefhebben.

Gods zegen over jou en over al wie je dierbaar zijn.

Paul De Bois OCD
provinciaal

 

We heten u van harte welkom in de erediensten!

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven