Corona-retraite in ons karmelklooster: 1. Lectio divina

Ziehier een tijd van lectio divina voor onze medebroeder Henrik-Maria in de tuin.