28 november 1568 Stichting te Duruelo

 
28 november 1568
Officiële stichting van het eerste kloostertje van de Karmelhervorming
onder de karmelieten te Duruelo.

 
Fr. Antonio de Jesus is prior, fr. Juan de la Cruz is subprior. In de maand augustus van dat jaar had Juan zich laten initiëren in de Teresiaanse geest door Teresa zelf tijdens de stichting van haar klooster te Valliadolid. In september had Juan het habijt van de Hervorming aangenomen te Duruelo en nam de naam aan van Juan de la Cruz.
 

Over Duruelo schreef pater Guido Stinissen in zijn boek: ‘Waar houdt Gij U verborgen’ :

 
Het begint met de ascese van een vrijwillig gekozen hard leven. Het wordt de ‘dwaasheid’ van Duruelo. Het heerlijke maar harde begin van de Hervorming in de afgelegen kleine kluis: de bakermat van de Karmelhervorming bij de paters. Postulanten melden zich aan en Juan wordt novicenmeester. Teresa, met haar ondervinding, moet aansporen tot matiging. Je kunt ook teveel van jezelf vragen. Hier in Duruelo lijdt het lichaam terwijl de ziel in vreugde is.
 
Maar al vlug meldt het morele lijden zich aan. Bespotting en verguizing. De ‘goeden’, de ‘weldenkenden’, nemen stelling. “Die hervormers brengen de Karmel in diskrediet. Dat zou niet mogen toegelaten worden. God vraagt dat niet”. Maar de Hervorming breidt zich vlug uit. Een tweede en een derde klooster worden gesticht. De ‘goeden’ worden ongerust. Een genadeloze strijd breekt los tegen de grote contemplatieve droom. Zowel de nuntius als de Ordesoversten keren zich nu tegen Teresa en Juan. Zij zijn de schuldigen! Komt dan in het diepst van het hart nooit de vraag op: “Vergis ik mij niet? Heb ik het bij het rechte eind? Is het toch wel dit wat God van mij verwacht?” Zijn vroegere ordebroeders worden agressief. Er is zelfs kans op vergiftiging. Teresa zendt Juan een tegengif. Je weet nooit! Zelf zal Teresa bij al haar tegenslagen van God te horen krijgen: “Wel, Teresa, zo behandel ik mijn vrienden” (waarop zij geantwoord zou hebben: “Ach, daarom hebt U er ook zo weinig”). God is er niet vreemd aan. Zonder lijden kunnen de diepste aspiraties geen werkelijkheid worden. 
 

 

 

 

Duruelo, kapel gebouwd over het eerste kloostertje

 

Guido Stinissen, ‘Waar houdt Gij U verborgen? Ontmoetingen met Sint-Jan van het Kruis’
Gent, uitgeverij Carmelitana 1992, blz 16-17

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven