2021 jaar van St. Jozef, patroon van de Karmel: een brief over St. Jozef door beide generale oversten

Brief van de Generale Prior, O. Carm. en de Generale Overste, O.C.D. aan de Familie van de Karmelieten ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de proclamatie van St. Jozef, Patroon van de Universele Kerk.