Op 16 november gedenken we alle overledenen van onze orde

Elke religieuze orde herdenkt haar overledenen in een geest van genegenheid.
Ons gebed voor hen is een roep tot God om barmhartigheid en vergeving, wachtend op de wederkomst van de Heer.