Op 14 november vieren we Allerheiligen van de Karmel

Ontdek hier → de HEILIGEN en ZALIGEN van de Karmel

14 november : feest van alle Karmelheiligen

De heiligen zijn niet noodzakelijk zij die roemrijke daden hebben verricht. Talrijk immers zijn degenen die in de anonimiteit en eentonigheid van het dagelijks bestaan hebben geleefd zonder veel opvallendheid; zij die vaak zonder medeweten van hun medebroeders of -zusters de deugden en evangelische raden hebben beleefd tot in het heldhaftige toe. Het ideaal van de orde concretiseerden zij tijdens hun leven door het beleven van hun geloften; nu zien zij God van aangezicht tot aangezicht: God, die zij zozeer hebben bemind en naar wie zij zo hebben verlangd.

De heiligen van de Karmel zijn de immense menigte van onze broeders en zusters die hun leven aan God hebben toegewijd, de leringen van Jezus Christus en Zijn leven navolgend, de Maagd Maria trouw dienend door gebed, de evangelische zelfverloochening en liefde voor de zielen, mogelijk tot het martelaarschap toe. Kluizenaars van de berg Karmel, bedelaars uit de middeleeuwen, predikers, missionarissen en martelaren, kerkleraren, religieuzen die nooit ophielden het volk van God te laten groeien door de mysterieuze vruchtbaarheid van hun contemplatieve leven, religieuzen die het aangezicht van Christus aan hun families openbaren, broeders door hun apostolaat van onderwijs of zorg voor de zieken vooral in missielanden, leken die weten hoe ze de geest van de Orde moeten belichamen in de taken van de wereld.

De hele familie Karmelieten nauw om Maria heen – Maria zingt vandaag haar vreugde uit tot eer van de Vader. Aldus vieren we onze broeders en zusters die al deelnemen aan de hemelse liturgie en verenigen we ons geestelijk met hun heerlijkheid, terwijl we hen volgen op de paden die ze voor ons hebben afgelegd, levend in afhankelijkheid en dienstbaarheid aan Jezus Christus, het voorbeeld van Maria, moeder van de Karmel, navolgend.

Ontdek hier → de HEILIGEN en ZALIGEN van de Karmel

 

 

Op 16 november gedenken we alle overledenen van onze orde

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven