De Karmel in Gent

Welkom bij de Karmelietengemeenschap !

Hartelijk welkom in deze kerk. Te midden van deze drukke wereld, in het hart van de stad Gent, ontvangt onze karmelieten-gemeenschap je graag in haar wijdingsvolle gebouwen. Onze aanwezigheid wil van-God-sprekend zijn. In een cultuur die soms andere accenten legt, bieden wij je – profetisch – een oase aan van echte verademing: herbronning, vernieuwde zingeving, levende stilte en gebed. Eucharistie en verzoening met God. Wat God menselijk waardevol vindt: dàt gaat ons ter harte, voor jou!
 
De polsslag van de Karmelspiritualiteit is haar duidelijke openheid voor de bijzondere ervaring van Gods liefde in het hart en het leven van elke christen: de mystieke contemplatie. Het typische van haar charisma als kloosterorde binnen de Kerk is: deze openheid voor mystiek gebed zèlf blijvend ter harte nemen, er medemensen voor te sensibiliseren en hen te begeleiden.

 

 

Oudere Gentenaars noemen de karmelieten van de Burgstraat vaak “discalsen” naar het Latijnse woord “discalceatus”. Dat betekent “ongeschoeid”. Vandaar “ongeschoeide” karmelieten. We zijn dus een terug-naar-de-wortels versie van de oorspronkelijk “geschoeide” karmelieten: contemplatiever en soberder. In Spanje lopen ze inderdaad in de 16e eeuw helemaal blootsvoets, want schoenen dragen is daar dan ‘chic’.
 
Hier steken de paters hun voeten in open sandalen en wij dragen als karmelieten een wijd kloosterkleed of habijt. Het blijft een sterk symbool van Godgewijd-zijn. Je bent bekleed met de Heer Jezus. Je laat je leven door Hem inspireren. Het habijt past bij een leven van ingetogenheid en gebed. Het schenkt je de geest van de profeet Elia (2 Kon. 2,1-15) en van de Spaanse Karmelhervormers als een bron van bezieling naar contemplatieve inkeer toe en naar ijverig engagement. (1 Kon. 19, 1-8). Het kloosterkleed, en vooral het scapulier, spreekt ook van een zorg van O.L. Vrouw om je dicht bij God te brengen èn van de vastbeslotenheid om haar na te volgen in nederigheid, zuiverheid en luisterbereidheid. De witte mantel, die daarop gedragen wordt bij feestelijke momenten, wil dit nog sterker accentueren.
 

 

De goed onderhouden kloostergebouwen ademen rust en stilte. Ze inspireren tot gebed. Onze communiteit bestaat uit 5 kloosterlingen. Iedereen heeft een eigen sobere cel of persoonlijke leefruimte. Als gemeenschap komen wij samen in het afzonderlijk gebedskoor, de refter en de recreatieplaats. Want in de Karmel leeft niet “elk voor zichzelf”. Het samen-zijn in gebed, de uitwisseling, de gemeenschappelijke maaltijd en de gezamenlijke ontspanning vinden wij even waardevol. De gemeenschap wordt door ons als een rijkdom èn als een opgave ervaren. Een liefdevol samenleven is vredevol en hartverruimend. Tegelijk kan het ook als een loutering ervaren worden: het toetst de echtheid van je beleving van eenzaamheid en stilte op je cel, het toont de stevigheid aan van je liefde tot God in het gebed; het daagt je uit tot een zuiver beleefde naastenliefde. 

 

Karmelieten gemeenschap kerk Gent

Onze Gemeenschap

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven