De Karmel in Gent

Welkom bij de Karmelietengemeenschap !

Hartelijk welkom op deze Karmelsite. Te midden van een bruisende wereld, in het hart van de drukke stad Gent, ontvangt onze karmelietengemeenschap je graag in haar wijdingsvolle gebouwen. Onze aanwezigheid verlangt “van-God-sprekend” te zijn.
 
In een cultuur die soms andere accenten legt, bieden wij je – profetisch – een oase aan van échte verademing: kansen tot herbronning, vernieuwde zingeving, levende stilte en gebed. Het kan voor jou aanvoelen als een ‘thuiskomen’. Er is de viering van de Eucharistie en de gelegenheid tot verzoening met God. Wat God menselijk waardevol vindt: dàt gaat ons ter harte. En dàt mag je hier ook volop proeven.
 
De polsslag van de Karmelspiritualiteit is haar duidelijke focus op de bijzondere ervaring van Gods liefde in het hart en het leven van elke gelovige: de mystieke contemplatie. “Wij die het heilig habijt van de Karmel dragen zijn geroepen tot het gebed en de (mystieke) contemplatie” (H. Teresia van Avila). Het typische van het charisma van de Karmel als kloosterorde binnen de Kerk is dus: deze openheid voor mystiek gebed zèlf blijvend ter harte nemen, er bezoekers voor sensibiliseren en hen daarin begeleiden.
Dit blijft respectvol. Het is zeker geen pushen. Maar de totaalervaring hier is een weldaad voor jou. Je verstilt, je ontspant, je komt tot jezelf. Zo groeit er openheid voor het/dé ‘transcendente’.

 

 

Oudere Gentenaars noemen de karmelieten van de Burgstraat vaak “discalsen” naar het Latijnse woord “discalceatus”. Dat betekent “ongeschoeid”. Vandaar “ongeschoeide” karmelieten. In Spanje liepen ze inderdaad in de 16e eeuw blootsvoets. Hier in Vlaanderen staken de paters hun voeten in open sandalen. Nu lopen wij buitenshuis ook vaak gewoon met eenvoudige schoenen. We zijn dus een ‘terug-naar-de-wortels’ versie van de oorspronkelijk “geschoeide” karmelieten: contemplatiever ingesteld en soberder.
 
Wij dragen als karmelieten een wijd kloosterkleed of habijt. Het blijft een sterk symbool van Godgewijd-zijn. Je bent bekleed met de Heer Jezus. Je laat je leven door Hem inspireren. Het habijt past bij een leven van bescheidenheid, ingetogenheid en gebed. Het schenkt je de geest van de profeet Elia (2 Kon. 2,1-15) en van de Spaanse Karmelhervormers, als een bron van bezieling naar contemplatieve inkeer toe en naar een toewijd pastoraal engagement. (1 Kon. 19, 1-8).
 
Het kloosterkleed, en vooral het scapulier, spreekt ook van een zorg van O.L. Vrouw om je dicht bij God te brengen èn van de vastbeslotenheid om haar na te volgen in nederigheid, zuiverheid en luisterbereidheid. De witte mantel, die daarop gedragen wordt bij feestelijke momenten, wil dit nog sterker accentueren.
 

 

De goed onderhouden kloostergebouwen ademen rust en stilte. Ze inspireren tot gebed. Onze gemeenschap bestaat uit 4 kloosterlingen. Ieder heeft een eigen persoonlijke leefruimte. Als gemeenschap komen wij samen in het privé-gebedskoor, de eetplaats en ontmoetingsruimte. Want in de Karmel leeft niet “elk voor zichzelf”. Het samen-zijn in gebed, de uitwisseling, de gemeenschappelijke maaltijd en de ontspanning vinden wij even waardevol.
 
De gemeenschap wordt door ons als een rijkdom èn als een opgave ervaren. Het eenvoudig samenleven is vredevol. Tegelijk kan het ook – zoals in een gewoon gezin, instelling, bedrijf of vereniging – wel eens lastigheid met zich meebrengen. Hoe je daarmee omgaat, toetst de echtheid van je beleving van eenzaamheid en positieve stilte. Het toont de oprechtheid van je liefde tot God en tot je medemens.

 

Karmelieten gemeenschap kerk Gent

Onze Gemeenschap

Geschiedenis en actualiteit van de Karmel in Vlaanderen en Gent

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven