Homilieën

 

Homilie Pater Piet 13 oktober 2019 : 28ste zondag door het jaar C

“Jezus, Meester, ontferm u over ons!” Dat vragen tien melaatsen aan Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Luidkeels roepen ze om hulp, en ze noemen Jezus uitdrukkelijk bij naam. Dat is merkwaardig, want in de vier evangelies samen wordt Jezus slechts acht keer bij naam aangesproken. Geen enkele keer zelfs bij Mattheus en Johannes, drie keer bij Marcus en vijf keer bij Lukas.
Slechts acht keer wordt Jezus dus bij naam aangesproken. Vandaag zijn dat melaatsen. In Jezus’ tijd waren dat levende doden. De ziekte was – en is – besmettelijk en werd gezien als een straf van God. Om dat alles werden ze uit de gemeenschap gestoten. Ze moesten op verre afstand blijven, en met een ratel laten horen waar ze ergens in de buurt waren.  (Lees verder …)


Homilie Pater Roeland 6 oktober 2019 : 27ste zondag door het jaar C : Thérèse van Lisieux en de barmhartigheid

Wanneer Thérèse van Lisieux zegt: “Alleen de naastenliefde kan mijn hart ruimer maken” zijn deze woorden volledig gebaseerd op het evangelie. Door de inwerking van de H. Geest heeft Thérèse begrepen wat evangelische naastenliefde betekent. De vertaling die God zelf geeft aan zijn liefde is: barmhartigheid. Wellicht is dat de mooiste eigenschap die we aan God kunnen geven. En deze barmhartige liefde heeft het leven van Thérèse getekend.
Thérèse heeft Gods barmhartigheid doorgrond en er het hoofdthema van gemaakt van haar spiritualiteit. Tijdens de meditatie van de kruisweg riep ze uit: “O welk een vuur en zachtheid tegelijk”. Kracht en zachtheid, vuur en tederheid.  (Lees verder …)


Homilie Pater Roeland 5 oktober 2019 : H. Thérèse van Lisieux

Vandaag vieren we het feest van de H. Thérèse van Lisieux. Ze wordt wel eens genoemd “de kleine Teresia”. Een naam die ze zelf gekozen heeft. Toen één van haar zusters vroeg hoe ze genoemd wilde worden, antwoordde ze: “U moet me kleine Thérèse noemen”. En toch is Thérèse door één van de pausen genoemd: een grondpijler, één van de grootste heiligen van onze tijd. Ze had geen theologie gestudeerd, had geen universiteitsdiploma’s, en toch is ze door Paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot kerklerares.
Hoe komt dat! Van jongs af aan is Thérèse geconfronteerd geworden met veel lijden.    (Lees verder …)


Homilie Pater Roeland 29 september 2019 : 26ste zondag door het jaar C

Het fundament, de diepste kern van het christendom is een relatie van vriendschap en liefde met een levende persoon: Jezus Christus. Wie die liefdesrelatie koestert en onder- houdt kan onmogelijk zijn medemens negeren. Want zegt Jezus niet: “Wat ge aan de minsten van de mijnen doet, doet ge aan Mij. En wat ge niet aan hen doet, hebt ge ook aan Mij niet gedaan”.
Als we met Jezus een persoonlijke relatie onderhouden, opgebouwd door dagelijks gebed en sacramenten; als Jezus werkelijk de vriend is van wie wij houden, dan zal ons hart automatisch en spontaan uitgaan naar de armen.    (Lees verder …)


Homilie voor het Gouden Priesterjubileum van Pater Roeland Van Meerssche 22 september 2019

Beste Roeland,
Wanneer ik zo eens terug kijk … dan is er heel wat dat ons met elkaar verbindt: je was mijn allereerste prior. Je was provinciaal toen ik de allereerste keer provinciaal raadslid werd gekozen. We leefden heel wat jaren samen in onze gemeenschap in Berchem. Nu ook weer hier in Gent… Daarmee is meteen een periode van 38 jaar gedeeld Karmelleven verbonden.
Maar reeds heel wat vroeger had jij, Roeland, al eens voor de eerste keer “ja” gezegd bij je professie in de Karmel. Omdat je, net zoals Jesaja in de eerste lezing, had ontdekt, wellicht met vallen en opstaan dat God ook jou bij name heeft geroepen en je gezegd heeft: “je bent van Mij”.    (Lees verder …)


Homilie Pater Roeland 21 september 2019 : 25ste zondag door het jaar C

In de eerste lezing hoorden we hoe de profeet Amos heftig tekeer gaat tegen hen die hun macht en hun rijkdom misbruiken om de armen te verdrukken. Hun enige betrachting is nog rijker te worden. En de profeet laat er geen twijfel over bestaan: God de Heer zal geen van hun daden ooit vergeten.
Wanneer de Heer profeten naar zijn volk zendt is het telkens opnieuw om het volk op te roepen tot bekering en tot geloof in de ene en ware God. Maar blijkbaar is het niet zo eenvoudig te geloven in de God van de Bijbel omdat het geloof moet omgezet worden in concrete daden. En daar gaat het precies om: geloven moet een werkwoord worden. Geloven in God heeft altijd te maken met een manier van “in het leven staan”.    (Lees verder …)


Homilie Pater Paul 15 september 2019 : 24ste zondag door het jaar C

Doorheen de liturgie van deze zondag loopt een rode draad: Gods naam is barmhartigheid. Doorheen de lezingen klinkt ook het verlangen om ‘iets te willen doen’. Wanneer we hier in de kerk zijn samen gekomen om eucharistie te vieren, was het eerste wat we hebben gedaan, stilstaan bij onze onvolmaaktheden, bij onze fouten en tekorten. We beseffen dat we er niet altijd volop voor elkaar zijn; evenmin voor God. Soms hebben we daar spijt over. Gelukkig wil God ons dan helpen om met Hem en met elkaar een nieuw begin te maken.
In de eerste lezing beluisterden we hoe het volk in de woestijn een moeilijke tijd doormaakt.   
(Lees verder …)


Homilie Pater Lukas 8 september 2019 : 23ste zondag door het jaar C

Alle levensbeschouwingen zoeken naar wijsheid. Allen geven richtlijnen voor wat ons al of niet gelukkig maakt. Ook de bijbel heeft zijn richtlijnen, maar doet het wel op een eigen wijze en wel op twee punten. Eigen aan de bijbel is vooreerst het inzicht dat God alleen het geheim kent van het geluk van de mens. Hij alleen weet wat een mens ten diepste gelukkig maakt. En dat noopt ons tot bescheidenheid, nederigheid. ‘Nederigheid is waarheid’, zegt Teresa de Jesus. Ons op de juiste plaats situeren tegenover God. Jesaja mocht het zo laten horen: ‘Mijn wegen zijn niet uw wegen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn gedachten uw gedachten te boven’.  (Lees verder …)


Homilie 1 september 2019 : Zorg voor de schepping. Brief van bisschop Luc Van Looy

Brief n.a.v. de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping en de oproep tot vijf weken verdere verdieping van het thema.
Goede vrienden
Op 1 september houdt de Kerk de Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In zijn encycliek ‘Laudato Sí’ heeft Paus Franciscus aan de wereld dringende aandacht gevraagd voor de schepping, het milieu en het klimaat. Samen met de Patriarch van Constantinopel roept hij op om gedurende de periode van 1 september tot 4 oktober, feest van Franciscus van Assisi, dat thema in het bijzonder te verdiepen.  (Lees verder …)


Homilie Pater Paul 25 augustus 2019 : 21ste zondag door het jaar C

Jezus trekt op naar Jeruzalem. Op weg erheen geeft hij onderricht en heeft Jezus contact met veel mensen. Hij krijgt ook vragen te beantwoorden. Zo wil een man weten of velen zullen gered worden. Dit is wellicht niet de vraag waar wij nu van wakker liggen. Wij willen eerder weten hoe we het hier nu goed kunnen hebben en hoe we hier en nu gelukkig kunnen zijn. Maar deze vraag naar het aantal geredden leefde wel in de joodse middens van Jezus’ tijd. De man die de vraag stelt, wil misschien het standpunt van Jezus kennen en wil van Jezus vernemen of hij zelf tot de geredden zal behoren. Hij is wellicht getroffen door het veeleisende van wat Jezus zegt.  (Lees verder …)


Homilie uitvaart Pater Raf Goemaere 21 augustus 2019

Bijna 94 jaar is onze Pater Raf geworden. Daarvan leefde hij 72 jaar in de Karmel. Het overgrote deel in de kloostergemeenschap van Gent.
Zo een lang en gevuld leven samenvatten in enkele lijnen is onmogelijk. Daarom enkele dingen slechts die hem typeren.
Pater Raf kwam uit voor zijn overtuigingen. Met vurigheid en met kracht verdedigde hij zijn aanvoelen over het leven, de samenleving, de Kerk. Een uitwisseling over theologie en spiritualiteit kon gemakkelijk een boeiend gebeuren worden.  (Lees verder …)


De homilieën van 16 juni tot 18 augustus →

Homilie Pater Piet 18 augustus 2019 : 20ste zondag door het jaar C

Hier stelde zich voor Jezus de grote vraag van zijn leven. “Moet ik trouw blijven aan de ingevingen van mijn hart? Moet ik zo blijven houden van de mens en van God voor wie ik gekozen heb?” In het evangelie maken we als het ware zijn besluit mee: “Vuur ben ik komen brengen en hoe verlang ik dat het oplaait!” Dit is het moment van zijn diepe keuze: al de weerstand, alle dreigend onheil en beschuldigingen treedt Hij met liefde tegemoet. Hij blijft geloven in God en zijn liefde voor hem. Hij blijft geloven in de kracht van de liefde voor zijn medemensen. Maar… zijn handen worden gekwetst, zijn hart doorboord.
Maar je trouw geloof schenkt je inspiratie en volharding.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 15 augustus 2019 : Maria Tenhemelopneming

Het feest dat wij vandaag vieren zouden we kunnen noemen: het feest van de voltooiing. De zomer is al wat op de terugkeer, de vruchten op het veld worden binnengehaald en juist in deze periode viert de Kerk dat mysterie van de voltooiing in Maria’s leven. Met heel haar wezen, met ziel en lichaam, is zij binnengegaan in een nieuw leven: verrezen voor altijd bij God. Van nu af staat een groot teken aan de hemel: een vrouw omkleed met de zon, de maan aan haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Naar haar zien wij vandaag op met grote vreugde. De ten hemel opneming van Maria is een feest om God uitbundig te danken.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 11 augustus 2019 : 19de zondag door het jaar C

Waakzaamheid is een fundamenteel gegeven van ons geloof. Christenen zijn mensen die wachten op Iemand. Ze leven in verwachting, zoals een toekomstige moeder uitziet naar de geboorte van haar kind dat nu nog verborgen is in haar schoot. Evangelische waakzaamheid voor de komst van de Heer is dus geen bangelijk afwachten van het verre of nabije komen van de Heer; maar een volop en zonder angst leven in het heden, in het nu. Want als we bang zijn voor Jezus’ komst is het omdat wij Hem niet echt kennen, omdat we nog niet overweldigd zijn geweest door zijn barmhartigheid. De goede dienaar is niet hij die denkt rechtvaardig te zijn, maar hij die, ondanks zijn zondigheid, Jezus met vreugde verwacht en zich aan zijn liefde uitlevert.  (Lees verder ...)


Homilie 9 augustus 2019 H. Edith Stein : Zuster Benedicta van het Kruis

Er is al heel veel geschreven en gepubliceerd over Edith Stein. Maar waarschijnlijk zijn er weinig mensen die weten dat zij een bijnaam had. Ik bedoel niet haar kloosternaam, maar een echte bijnaam. Misschien heeft zij het ook niet geweten, maar ze werd, in het Duits, “die Matutina” genoemd. Edith Stein was “die matutina” – de waakzame; letterlijk en figuurlijk voor dag en dauw op, waakzaam en alert op de dingen die zouden komen. Maar ook in het geloof en de zekerheid dat de Heer zegt: “Je moet niet bang zijn. Ik zal er zijn, altijd.“ (Een homilie geschreven door Frans Wiertz, bisschop van Roermond ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de heiligverklaring van Edith Stein op 12 oktober 2008 te Echt.)  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 4 augustus 2019 : 18de zondag door het jaar C

Zoals zo dikwijls horen we in de lezingen dingen die direct op ons leven van toepassing zijn. Het begint al in de eerste lezing. ‘IJdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid.’, zegt Prediker, en scherper kan je het wellicht niet stellen. Het heeft geen zin dat je iets onderneemt, zegt Prediker, want het resultaat is toch waardeloos. Het leven is één lijdensweg. Wat je ook doet, het is een bron van ellende. Om de drie jaar krijgen we slechts op één zondag enkele verzen te horen uit dit kleine bijbelboek. De auteur bespeelt veel snaren. Hij relativeert; hij is sceptisch. Hij is pessimist. Het loopt toch uit op de dood. Het zijn ongelooflijk pessimistische woorden, en je vraagt je af waarom Prediker dit allemaal zegt. Het beantwoordt zeker niet aan de droom van God onze Heer bij zijn schepping.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 28 juli 2019 : 17de zondag door het jaar C

Vandaag gaat het over het gebed. Dat zijn de drie pijlers van het geestelijk leven: naastenliefde, luisteren naar Gods Woord en bidden. Jezus spoort ons aan om te vragen, te zoeken en aan te kloppen met de verzekering dat we zullen ontvangen, vinden en dat men ons zal opendoen. Misschien zeggen wij: nee, dat klopt niet, dat is te mooi om waar te zijn. En toch is het waar wat Jezus zegt, maar het komt erop aan te begrijpen hoe we kunnen bidden en wie de God is tot wie we bidden. Er is een heel leven nodig om God beter te leren kennen. Dat zien we bij Abraham. Op het moment dat hij voor Sodom ten beste spreekt, is hij al een heel eind gevorderd in het kennen van God.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 21 juli 2019 : 16de zondag door het jaar C

Broeders en zusters, We moeten weer leren luisteren naar de binnenkant van het leven. We worden soms zozeer in beslag genomen door alledaagse zorgen dat we geen oog meer hebben voor de diepere waarden van het leven. En die waarden verwerven we niet door eigen inspanning: ze worden ons gegeven: liefde, vriendschap, vrede. Het zijn de zachte krachten van de H. Geest die ons gegeven worden in de ontmoeting met de Heer in gebed en beschouwing. Op sommige dagen zal de actieve rol van Martha een sterker accent krijgen, op andere momenten zullen wij, zoals Maria, de behoefte voelen om het stil te maken en ons open te stellen voor het Woord van God. Het zijn twee houdingen eigen aan ons christen-zijn.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 20 juli 2019 : de profeet Elia van de Berg Karmel

Elia is hier het prototype van vele mensen van onze tijd. Men ziet het niet meer zitten. Er zijn zoveel redenen om je zorgen te maken. Je zou af en toe wel onder de bremstruik weg willen kruipen om niets meer te zien of te horen van al die onheilspellende dingen die van alle kanten op ons afkomen. En toch, als we durven kijken met een open blik, zien we hoopvolle tekens die genezend kunnen werken tegen dit bremstruik-pessimisme. De woestijntijd van deze jaren kan een louteringsfase zijn, waarin wij worden voorbereid op een diepere en mooiere fase waarin God meer centraal komt te staan in het leven van de mens en onze geschiedenis. God laat de profeet niet in de steek.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 16 juli 2019 : Hoogfeest Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

De middeleeuwse Duitse mysticus Eckhart schreef: “In de kern van elke mensenziel is er een wachttijd om Jezus te laten geboren worden”. Dit zijn diepe dingen. Hier gaat het om de kern van de karmelitaanse ruimte. Dit kan je enkel beleven in stilte en eenvoud. Maria zal wellicht in haar dorp geen echt opvallende figuur geweest zijn en haar innerlijke leven laat zich ook niet zomaar grijpen. Maria is geen ‘supermens’. Nee, grootse dingen gebeuren in stilte. Maria hoort daar thuis…bij de stille eenvoud. Wat haar siert is haar stil geloof, haar volop vertrouwen op Gods liefde, in zijn mysterie. Zo is zij beeld van de Kerk. En bovendien staat ze niet los van de geloofsgemeenschap  (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 14 juli 2019 : 15de zondag door het jaar C

Van deze man zegt Jezus: ‘Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was. Hij zag hem en was ten diepste met hem begaan’. Hij was ten diepste met hem begaan. Lukas die zijn evangelie in het Grieks schrijft gebruikt een heel plastisch werkwoord om de reactie van de Samaritaan uit te beelden. Je zou het kunnen vertalen als: ‘Hij werd bewogen tot in zijn binnenste’ en dat binnenste kan ook duiden op de moederschoot, het hart, de tederheid, de allerdiepste compassie. De Samaritaan laat zijn hart spreken en hij handelt vanuit zijn hart. Hij laat zich niet leiden door vooroordelen die de verhouding tussen Joden en Samaritanen verzieken. Lukas geeft als arts een precieze omschrijving hoe die man de gewonde verzorgde: wijn om de wonden te desinfecteren; olie om ze te verzachten.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 7 juli 2019 : 14de zondag door het jaar C

Paulus beëindigt zijn brief met hartstochtelijke woorden. Het gaat om een belangrijk geloofspunt, waarvoor hij veel slagen heeft moeten verduren die hij nog als merktekens op zijn lichaam draagt. Het gaat om de kracht van het Kruis. Als wij op Goede Vrijdag de kruisweg bidden zeggen wij bij elke statie: wij aanbidden U, Christus, en wij loven U omdat Gij door Uw heilige Kruis de wereld hebt verlost. De verlossing van de wereld, dat is een moeilijk begrip. ... Wat Paulus wil duidelijk maken is dat het niet onze eigen gerechtigheid of het perfect volbrengen van de wet zijn die ons vrede en heil brengen, maar wel het Kruis van Christus. Dat is bron van vrede, genade en barmhartigheid. Dat maakt van ons nieuwe mensen, een nieuwe schepping.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Reimond 30 juni 2019 : 13de zondag door het jaar C

Waar ga je naartoe? Volg je Jezus op de weg van het geloof en van goedheid die zichzelf geeft? Vanuit het evangelie dat je zojuist beluisterd hebt vraag je je af: Ben ik een geweldenaar? Een idealist? Een voorzichtig mens? Door zo’n levensvraag word je uitgenodigd om vastberaden mét Jezus de liefde gestalte te geven op de plaats waar je bent. Je onzichtbare, mysterieuze vriend Jezus laat je niet met rust. Jezus gaat vastberaden. Als je Hem volgt, ben je geen geweldenaar, idealist of voorzichtige. Jezus’ opdracht is moeizaam. Tot het liefhebben van de vijand toe. Hij zegt ‘ja’ als de liefde haar prijs vraagt. Jezus is standvastig. Hij wil geen “ja, maar”. De liefde mag kosten wat het wil.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 29 juni 2019 : Hoogfeest HH. Petrus en Paulus

Het is goed in één feest de apostelen Petrus en Paulus te gedenken, zij zijn zo belangrijk geweest in het begin van de Kerk. We mogen naar hen opkijken, hen bewonderen, maar niet zozeer om hen op een voetstuk te laten staan, maar om van hen te leren wat het betekent om christen te zijn. Zij waren mensen zoals wij, met hun eigenheid, maar ze werden uitgekozen en begenadigd door God. Laten we hen even naast elkaar plaatsen: Petrus kwam uit Galilea en was een ongeletterde visser. Paulus kwam uit Cilicië in Klein-Azië en genoot een schitterende opleiding om een verstandig theoloog te worden. Petrus was van karakter emotioneel en impulsief en worstelde met angst en menselijk opzicht. Paulus was iemand met een hevig temperament, iemand die er helemaal voor gaat.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 23 juni 2019 : 12de zondag door het jaar C

“Wat beteken ik voor jou”, is een vraag die velen met angst soms stellen, omwille van het antwoord. Want dat antwoord kan betekenen dat je ergens afgewezen wordt, dat je werkeloos wordt, niet aanvaard. Daarom willen jonge mensen alles doen om ergens bij te horen, om toch maar niet uitgesloten te worden. “Wie ben ik?” Eigenlijk is dit een religieuze vraag. “Wie ben ik voor God?” Onze echte identiteit moet je in die richting zoeken. Je mag ervan doordrongen zijn dat je door God verlangd bent, door Hem geschapen, door Hem bemind en bewoond. Als kind van Hem ben je door God bezield en bewogen. Dan is het niet meer zó belangrijk wat de mensen over jou zeggen. Dan hebben we een voldoende zelfwaardebesef, een innerlijke stabiliteit.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 16 juni 2019 : Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Jezus voelde zich altijd gedragen door de zachte tederheid van zijn Vader en de stuwende kracht van de H. Geest. En in alles wat Hij zei en deed, werd die unieke liefdes-verbondenheid zichtbaar. En dat, broeders en zusters, geldt niet alleen voor Jezus, maar ook voor ieder van ons. Indien we stil kunnen worden en naar onszelf luisteren, zullen we na een tijdje bemerken dat er ook binnen in ons, juist zoals bij Jezus, iets bezig is. Dat er een leven beweegt, omdat wij, zoals Jezus ons zegt, ooit gedoopt werden in de Vader, de Zoon en de H. Geest. Dat wil zeggen, dat we bij het begin van ons leven ondergedompeld werden in de liefde van de Drie-eenheid.  (Lees verder ...)

De homilieën van 10 maart Aswoensdag tot Pinksteren 9 juni 2019 →

Homilie Pater Lukas 9 juni 2019 : Pinksteren

Eerst zien en dan geloven, zeggen wij en beleven wij. En toch zijn de meest wezenlijke dingen waarvan we leven onzichtbaar zoals de lucht die wij ademen, de ervaring van het zich bemind weten. Ook de heilige Geest kunnen wij niet zien, Hij blijft gemakkelijk de Onbekende, Onbeminde. Maar toch is Hij het kostbaarste wat God ons geeft. Geheel de heilsgeschiedenis is gericht op Zijn komst. Geheel Jezus’ leven was bedoeld als voorbereiding op Zijn komen als de Belofte van de Vader.
We hebben de heilige Geest ook echt nodig. Want wat baten mooie woorden en verhalen, goede voorbeelden en een rijke traditie als niemand ons helpt om dat alles tot persoonlijke ervaring en beleving te laten worden.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 2 juni 2019 : Zevende Paaszondag C

God is aan je leven gehecht
Naarmate je ouder wordt en meer gelezen hebt in de Bijbel, naarmate je mensen hebt ontmoet in allerlei situaties, en ook vanuit deze ontmoetingen met mensen beluisterde wat hen bezig hield en als je vandaaruit vragen stelde aan de Bijbel, dan valt je wellicht het volgende steeds sterker op. In feite krijg je duidelijk zicht op een rode draad, namelijk dat de God, die vanuit deze Bijbel tot ons spreekt, een God is, die intens van mensen houdt. God heeft zich zo verbonden met mensen, zijn aanwezigheid is aan ons leven gehecht, en stelt ons impliciet en soms heel direct de vraag: “Verbind jij jouw leven echt ook met mijn goddelijk leven?”  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 30 mei 2019 : Hemelvaart van Christus

Jezus’ afscheid heeft een diepgaande en blijvende indruk nagelaten bij de leerlingen. Je merkt dat aan de schriftlezingen van vandaag. Het gaat om een even diepe indruk die ook bij de verrijzenisverhalen doorklinkt.
Voor de leerlingen is Jezus iemand op wie ze wachten. Dat horen we duidelijk in de eerste lezing, in de Handelingen: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Jezus heeft zijn leerlingen heel duidelijk doen begrijpen dat Hij in leven was.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 26 mei 2019 : Zesde Paaszondag C

Broeders en zusters,
Ik hoop dat het jullie toch al is opgevallen dat de eucharistie opent met een wens om vrede: “Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus.” Bovendien is het laatste woord opnieuw een woord van vrede; deze keer een zendingswoord: “Ga heen in vrede.”
Na het gebed van het Onze Vader en net vóór het breken van het brood en het ontvangen van de communie bidden we ook om vrede. Wij richten ons rechtstreeks tot Christus. Wij herinneren hem aan de woorden die hij heeft uitgesproken in het cenakel, bij zijn afscheidsrede: “Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u ”.
Het lijkt er op dat vrede een belangrijk thema is in de Bijbel. (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 19 mei 2019 : Vijfde Paaszondag C

Iets nieuw is altijd mooi, vol glans. Een nieuwe wagen, een nieuw bruidskleed, een nieuw huis, een nieuwe lente. Dit beeld gebruikt Johannes in het boek van de Openbaring om onze hoop te richten op wat zal komen, ook al is er momenteel zoveel kommer en kwelling. Johannes zag dat de eerste hemel en de eerste aarde verdwenen waren. Dat mogen we ons eens proberen voorstellen: alles waarmee wij hier zo vertrouwd zijn, allemaal weg. Met de vraag: wat schiet er nog over? Jezus zegt: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Paulus zegt ergens: alles gaat voorbij, alleen de liefde blijft. Alleen de liefdevolle verbondenheid met elkaar, het liefdevol omgaan met elkaar, blijft. Alles wat op dit punt is opgebouwd, heeft eeuwigheidswaarde.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 12 mei 2019 : Vierde Paaszondag C

Wij zijn een geschenk voor Hem. Hij heeft ons gekregen van de Vader. Daarom zal Hij ons nooit in de steek laten, zoals een herder zorg draagt voor zijn schapen. Zelfs als wij sterven laat Hij ons niet los. “Nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze uit mijn hand ontrukken”. Wij zijn een goddelijk geschenk van de Vader aan de Zoon, zozeer zijn wij bemind.
Het evangelie, broeders en zusters, brengt dus een zeer sterke opwaardering van de mens. Maar misschien stoten we ook op de grootste moeilijkheid om te geloven: durven beseffen dat elke mens heel waardevol is in Gods ogen. Durven geloven dat Jezus zorg voor ons draagt omdat wij het mooiste geschenk zijn dat Hij van de Vader gekregen heeft. Daarom is Hij de goede herder. (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 5 mei 2019 : Derde Paaszondag C

Broeders en zusters, Wat zou er omgegaan zijn in het hart van de apostelen. Het zijn bewogen dagen geweest: de dood van Jezus, dan de berichten dat Hij leeft, Hij is zelfs aan hen verschenen. Maar nu zijn we enkele weken later. Stap voor stap nemen ze opnieuw de draad op. Laten we maar opnieuw gaan vissen, stelt Simon Petrus voor. Maar hoe hard ze ook hun best doen, het lukt niet. Alles wat er gebeurd is, laat hen niet los. Ze vangen niets. Het is allemaal zo pijnlijk en hopeloos.
En toch was Jezus daar aanwezig, maar ze weten het niet. En wanneer Jezus hen toeroept het net langs de andere kant uit te gooien herkennen ze Hem nog niet. Totdat één van hen – hij die Jezus liefhad – plots de situatie doorziet en roept: “Het is de Heer”. Hij die liefhad herkende Hem. (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 28 april 2019 : Tweede Paaszondag C

‘Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.”’ Petrus en Johannes die gezien hadden dat het graf leeg was, zitten nu in Jeruzalem samen met de andere leerlingen achter gesloten deuren, uit vrees voor de joden. Maar ondanks die gesloten deuren komt Jezus binnen en gaat in hun midden staan. Hij komt niet speciaal omwille van Petrus en Johannes, nee, Hij komt naar iedereen. Hij komt dus ook naar ons, en we moeten ons afvragen of ook onze deuren gesloten blijven uit vrees voor anderen. Anderen die misschien hulp nodig hebben omdat ze arm zijn, of oud, of ziek. (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 21 april 2019 : Paaszondag

Broeders en zusters,
Vandaag moeten we het doen met een verhaal. Het gaat over een ervaring op het kerkhof. Maria Magdalena bezoekt Jezus’ graf. Wat zij daar meegemaakt heeft, hebben we zojuist gehoord.
Johannes vertelt het in zijn taal, in de woorden die hem ter beschikking staan en ik hoop dat de heftigheid van het verhaal nog steeds aan komt. Een vrouw rouwt om de dood, maar haar lieve dode vindt ze niet. Jezus is niet in het graf. Zijn wezen, dat in God zijn oorsprong vond, is niet in het stof van de aarde ondergegaan. Ze begrijpt dat echter nog niet. Ze ervaart het met vrees, maar er ontwaakt hoop in haar hart. (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 20 april 2019 : Paaswake

Broeders en zusters
De paaswake is zo rijk aan symbolen en verhalen dat er niet meer zoveel moet aan toegevoegd.
Over verrijzenis spreken is ook niet zo gemakkelijk. En toch: de verrijzenis is een van die grote geheimen die wij mogen doorgeven en die ons overstijgen. We hoeven niet alles te begrijpen, wel moeten we kunnen doorgeven wat ons petje te boven gaat, wat verder reikt dan ons gezond verstand ”.
Pasen is de dag waarop de zware steen weggerold is. Het is een dag waar de kerk heel blij is en ze dit graag uitbazuint. Dit mag, want de feestvreugde is groot. De nacht is immers voorbij…nu is alles anders en daarom zijn we zo blij en luiden de paasklokken. (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 18 april 2019 : Witte Donderdag

Broeders en zusters,
Vanuit de liturgie van vandaag is het heel duidelijk: als onze Kerk niet dient, dient ze tot niets!
Een provocerende uitspraak. Even provocerend als de houding van Jezus toen Hij op de vooravond van het Paasmaal met zijn leerlingen in Jeruzalem bijeen kwam. Uitdagend, en niet alleen omdat Hij uit dat avondmaal iets heel anders heeft gemaakt dan gebruikelijk was. Jezus heeft die avond een nieuw verbond gesloten, het bezegeld met de tekenen van brood en wijn en met de woorden van de consecratie zoals ze ons werden overgeleverd.
Hij geeft ons daarbij een duidelijke opdracht (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 7 april 2019 : 5e zondag van de 40dagentijd

“Wie is Jezus voor mij? Wat betekent Hij in mijn leven!” Ons antwoord mag geen antwoord uit de catechismus zijn, of een formule die we in één of ander boek gelezen hebben. Om met enkele beelden uit het evangelie volgens Johannes te spreken: Is Hij voor mij de goede herder; is Hij de Weg die ik wil gaan; is Hij het brood dat mijn dorst naar liefde en eeuwig leven stilt; wie is Jezus voor mij?
Broeders en zusters,
Wie op die manier wordt liefgehad zoals die vrouw, zoals Paulus, zoals zovele anderen, terwijl hij nog zondaar is, en wie tot in zijn wonde geraakt wordt door de tederheid van God, hij weet wat liefde is.
Het is nooit te laat om te veranderen. Het is nooit te laat om lief te hebben.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 31 maart 2019 : 4e zondag van de 40dagentijd

Het evangelie dat we zopas beluisterden kennen we vrij goed. Het is hoofdstuk 15 van het Lukasevangelie: het hart van zijn hele evangelie. Het wordt meer en meer duidelijk dat Jezus met zijn doen en laten en met zijn spreken niet altijd en overal succes boekt. De farizeeërs en de schriftgeleerden kunnen Hem gewoon niet volgen: wie zich met slechte mensen inlaat kan zelf niet veel beter zijn. Jezus is zich bewust van hun kritiek. Zeker omdat hij samen eet met zondaars en tollenaars. Samen de maaltijd nemen is toch een sterk symbool van vertrouwelijkheid, van leven delen. Vandaar Jezus reageert: "Ik ben niet gekomen omwille van de rechtvaardigen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen".  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 24 maart 2019 : 3de zondag van de 40dagentijd

Broeders en zusters, God openbaart zich aan Mozes. Mozes die helemaal niet op zoek is naar God; hij is gewoon zijn werk aan het doen: de kudde hoeden. Maar het vreemde verschijnsel van de doornstruik die in lichter laaie stond en toch niet verbrandde trok zijn aandacht. Als Mozes naderbij komt zegt God wie Hij is: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.’
Hij is niet zomaar aanwezig. ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ik daal af om mijn volk te bevrijden’, zegt God, en daarom zendt Hij Mozes naar het volk om in zijn naam de bevrijding te bewerken. God doet dat dus niet zelf, maar doet beroep op een mens, op Mozes. Maar die staat er niet alleen voor, God de Heer zal altijd bij hem en bij zijn volk zijn. (Lees verder ...)


Homilie Mgr Luc Van Looy 19 maart 2019 : Hoogfeest St Jozef

De man met de gouden handen, met het gouden hart.
Op de grens van het oude en nieuwe testament staat deze volksfiguur, die in het dorp klaar stond voor iedereen die een handje nodig had, niet direct een timmerman, maar een klusjesman, iedereen kon beroep doen op hem. Iedereen was welkom bij hem. We zien in hem reeds de barmhartige Samaritaan, hij was open voor zijn zwangere vriendin, en wanneer het kind belaagd werd trok hij met vrouw en kind weg van huis. Doet dit niet denken aan Abraham? Sta op en ga met uw vrouw Sara naar onbekende streken en toch zal uw nageslacht zijn als de sterren aan de hemel. Dat wordt dus verwacht van de volgelingen van het kind Jezus: zijn als lichtende sterren aan het firmament.
 (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 17 maart 2019 : 2de zondag van de veertigdagentijd: Transfiguratie

Als we na tientallen jaren een vriend of vriendin uit onze jeugd terugzien, denken we spontaan: “Wat is die veranderd!” Hetzelfde wordt waarschijnlijk van ons gedacht. Ook op korte termijn veranderen we dikwijls van gedaante. Er zijn topmomenten van intense vreugde. Dan lopen we op rozen, leven in de wolken, krijgen vleugels. Dan straalt ons gelaat. Maar er zijn ook dieptepunten. Dan is het kommer en kwel. We zien er dan eerder somber en bedrukt uit. Maar wat is onze ware gedaante? Ons ware wezen? Wie zijn wij ten diepste? Die vraag hangt samen met: 'Waarom leven wij?' Wij, gelovigen, vragen naar Gods bedoeling met ons leven. Jezus is de juiste wegwijzer. Hij toont ons de 'weg ten leven'. Hij openbaart ons het 'ware wezen'.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 10 maart 2019 : 1ste zondag van de veertigdagentijd

Zusters en broeders, In onze kloosterrefter te Brugge, staat boven de ingangsdeur in sierlijke letters: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord Gods”. Verwijzend naar het Evangelie van vandaag. ‘Beveel aan die steen dat hij in brood verandert’, zegt de duivel tegen Jezus, en Jezus antwoordt: ‘De mens leeft niet van brood alleen. Als we zien welke tegennatuurlijke fratsen de mens de voorbije eeuwen in de natuur heeft uitgehaald en wat hij er vandaag nog meer mee uithaalt, is het blijkbaar helemaal niet gek wat de duivel wil. Hele oerwouden werden en worden gerooid of in brand gestoken, de zee is één grote vuilnisbelt geworden, het klimaat is op hol geslagen.  (Lees verder ...)


Een overweging bij het begin van de veertigdagentijd 2019 – P Provinciaal

Aswoensdag 2019
Goede medebroeders en medezusters,
De eerste voorzichtige lentedagen hebben we reeds mogen beleven. De eerste prille tekenen van ‘nieuw leven’. Nieuw leven in de natuur, maar ook bij ons mensen. Die eerste zonnestralen op je gezicht voelen … het doet zo’n deugd. Zeker wanneer zich boven onze samenleving soms toch ook donkere wolken aftekenen. (…)
Aswoensdag 2019 … een keerpunt ? Het begin van een avontuur. Een avontuur dat we samen aandurven en waarbij we elkaar tot steun en bemoediging willen zijn?  (Lees verder ...)


Beschouwing voor de veertigdagentijd 2019 – P Prior

Vasten en boeten zijn twee woorden die klassiek bij de veertigdagentijd horen.
Vasten is een Middelnederlands woord voor vastmaken, vasthouden. …
Boeten betekent: herstellen, o.a. boeten van visnetten: vissers herstellen de gescheurde netten door de losgekomen draden weer aan elkaar te knopen. …
Door vasten en boeten kunnen we nieuw leven laten binnenstromen in ons wezen tot vreugde van onszelf en van de anderen.  (Lees verder ...)


De homilieën van 1 januari tot 3 maart 2019 →

Homilie Pater Piet 3 maart 2019 : 8ste zondag door het jaar C

Het gaat vandaag over splinters en balken. Maar niet zoals in een schrijnwerkerij. Jezus wil je iets duidelijk maken over de beoordeling van jezelf en van je medemens. Nogal wat mensen proberen de ànderen en de wereld te verbeteren, in plaats van éérst zichzelf. Je kunt het met Phil Bosmans, en met mij nu, gerust meezeggen : “Verbeter de wereld, begin met jezelf”. Voor een mens blijkt het soms moeilijk eigen fouten te erkennen en te aanvaarden. Maak je zélf een fout, dan heb je vaak direct de reactie: “Ja maar, je moet dat begrijpen, hé”. Als een ander fouten maakt, dan hoor je gemakkelijk: “Die werkt op mijn zenuwen, ’t is weer hetzelfde!”   (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 24 februari 2019 : 7de zondag door het jaar C

In één van zijn toespraken zei Paus Franciscus dat de Kerk een Kerk van barmhartigheid moet zijn. Een mooi beeld dat hij daarvoor gebruikte is dat de Kerk een brug van barmhartigheid is. De Kerk is een brug die leidt doorheen de tijd naar de eeuwigheid. Maar die brug is er niet voor mij alleen, maar ook voor de anderen. Jezus is gekomen om die brug te bouwen, of om zelf die brug te zijn. Hij is de weg die ons leidt naar de Vader. En als christenen is het onze roeping om die weg te gaan, d.w.z. om Jezus te volgen. Elke christen is dus geroepen om een brug van barmhartigheid te zijn. Brug van barmhartigheid zijn wil zeggen een steun zijn voor elke medemens. Want wat is barmhartigheid!   (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 17 februari 2019 : 6de zondag door het jaar C

Af en toe zou een lezing van de Schrift ons moeten wakker maken, dat is de bedoeling van de lezingen die we zonet beluisterden met die sterke woorden zoals zegen en vloek, leven en dood, arm en rijk. Zij willen ons hart bereid maken tot keuzes. Alle mensen verlangen naar geluk. Soms aanziet men geluk als iets wat je al of niet in de schoot valt, afhankelijk van of je al of niet een goede afkomst, een goede thuis gehad hebt, bespaard gebleven bent van ziekte of tegenspoed. Maar de bijbel ziet het anders: geluk is iets waar je persoonlijk voor kan kiezen, in welke omstandigheid ook.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 10 februari 2019 : 5de zondag door het jaar C

Als christen word je regelmatig uitgenodigd te beseffen dat je zondaar bent. Zo bid je bv in het Weesgegroet: “Maria, bid voor ons, arme zondaars”. Zonde is een verstoring in je relatie met God, een vorm bv van nukkigheid, weerstand, tegendraadsheid, of uitingen van spijtige gehechtheden enz. Je wil je goesting doen. Je komt respect tekort. Je wil onafhankelijk handelen, los van God. Dit heeft te maken met egoïsme, met grilligheid, met je valse ik. Dit is je springplank naar Godservaring. Maar Jezus kan je de genade schenken je te bekeren, te bevrijden.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 3 februari 2019 : 4de zondag door het jaar C

Gisteren vierden we dat Jezus werd opgedragen in de tempel, 40 dagen na kerstmis. We hoorden de oude Simeon als profeet tot Maria zeggen over Jezus: “Dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt opdat de gezindheid van veel harten openbaar zou worden.“ Wat Maria toen hoorde, gebeurt nu, dertig jaar later, in Nazareth. Jezus maakt daar openbaar wat er in het hart van zijn dorpsgenoten omgaat. Dit is het wat er aan het licht komt: Jaloersheid: toen zij hoorden wat Jezus allemaal deed in Kafarnaum voelen zij zich achtergesteld, benadeeld. Hij zou beter ook hier wat wonderen en genezingen doen.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 2 februari 2019 Opdracht van de Heer : Maria Lichtmis

Broeders en zusters, Vandaag vieren we het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. In het evangelie van deze dag horen we dat wondermooie verhaal van Simeon en Hanna. Lukas besteedt er slechts 18 verzen aan. En toch is het een gebeuren met een heel diepe betekenis. We zouden het verhaal in twee elementen kunnen splitsen. Er is eerst en vooral MARIA die haar eerstgeborene naar de tempel brengt, zoals het door de Wet wordt voorgeschreven, en Hem aan de Vader opdraagt. En dan is er die zekerheid van Simeon voor wie het nu allemaal volbracht is en die zich zomaar overgeeft aan dit Kind. Die dubbele inhoud verleent aan dit feest een bijzondere betekenis.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 27 januari 2019 : 3de zondag door het jaar C

Broeders en zusters, Lukas schreef zijn Evangelie voor ‘Theophilus’ en die naam betekent: ‘vriend van God’. Zijn wij niet allen ‘vriend van God’? Jezus heeft toch gezegd: “Ik noem u geen knechten, maar vrienden, want Ik heb u alles meegedeeld wat ik bij de Vader gezien en gehoord heb”. Dat is het goede nieuws, de Blijde Boodschap die Jezus ook ons kwam brengen: elke mens wordt tot in zijn diepste zijn op een hartstochtelijke wijze door God bemind. Niets kan Hem weerhouden voor ons ‘Liefde’ te zijn. Wanneer de Vader tot Jezus zei, bij zijn doop: “Jij bent mijn geliefde Zoon”, zegt Hij dezelfde woorden tot ieder van ons, niet alleen bij ons doopsel, maar altijd opnieuw: wij zijn de geliefden van God.   (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 20 januari 2019 : 2de zondag door het jaar C

Tot Adam in de tuin van Eden zei God: “Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn, Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.” Mooi hoe God begaan is met het geluk van zijn mensen. Hij wil ons gelukkig zien. De mens is inderdaad niet gemaakt om alleen te zijn, geschapen naar Gods beeld is hij mannelijk en vrouwelijk, elkaar aanvullend. Wij hebben elkaar nodig om Gods liefde te ervaren. De bijbel durft het aan om de liefde tussen man en vrouw te laten verwijzen naar de liefde van God voor zijn volk, voor de hele mensheid. Hij wil de mens opvoeden tot zijn partner. Zo deed Hij met Abraham.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 13 januari 2019 : Doopsel van de Heer

Die doop van Jezus in de Jordaan was een onderdompeling in fris water te midden van de droge woestijn. Het is onderduiken en weer boven komen. Het is herboren worden uit water dat nieuw leven geeft.  ”Gods Geest zweefde over de wateren”, staat er aan het begin van het boek der schepping. Gods Geest daalde neer over Jezus, staat er in dit evangelie. Jezus is vervuld van Gods Geest. Hij wordt genoemd: ”Liefste zoon van God, een man naar Gods hart”. Een mooiere naam is er niet. Een betere mens was er niet. Jezus van Nazaret: Gods geliefde, eigen Zoon. Menselijk evenbeeld van God.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 6 januari 2019 : Openbaring van de Heer

We stellen ons de vraag: wat gebeurt er als God zich openbaart? Als Hij teken doet, nabij komt, concreet wordt, zich te kennen geeft in gebeurtenissen en in mensen die Hij zendt? Het evangelie toont ons drie manieren om daarop te reageren. De wijzen uit het Oosten: in het Oosten kan men ’s nachts de hemel bewonderen overladen met sterren, zo dicht op elkaar gepakt, de ene naast de andere, met verschil in grootte, lichtsterkte en kleur. ... Het is mooi hoe het hart van sommigen van hen zo geraakt wordt bij het zien van een nieuwe ster dat zij niet meer ter plaatse kunnen blijven,  (Lees verder ...)


Homilie Pater Paul 1 januari 2019 : Hoogfeest Maria Moeder Gods

Broeders en zusters, Het klinkt in onze oren nu niet bijzonder spektakulair. Waarschijnlijk zijn de meesten van ons nog veel meer bezig met ‘nieuwjaarsdag’. Maar op het Concilie van Efese, in 431, vlogen de aanwezige bisschoppen mekaar zowat in de haren toen deze titel thema van de discussie was. Dé grote vraag was: is uit Maria nu de mens Jezus geboren, of de Zoon van God ? Het Concilie koos voor de titel “Theotokos”, zeg maar: diegene die Gods Zoon gebaard heeft. Het Concilie legde zo een christologische duiding vast. Eeuwen lang geraakte dit Mariafeest uit de belangstelling ...   (Lees verder ...)

 

De homilieën van 18 november tot 30 december 2018 →

Homilie Pater Piet 30 dec 2018 : Feest van de Heilige Familie

Op dit Feest van de Heilige Familie denken wij dankbaar aan het huisgezin uit Nazareth. Sommige mensen kunnen daar wellicht brave, romantische voorstellingen bij hebben. Vaak heeft men die erbij gefantaseerd. Maar zo braaf en flauw is het evangelie gelukkig niet. Het evangelie geeft je geen historische informatie, hoe het ooit in Nazareth is geweest. Er wordt vóór alles een geloofsvisie gegeven: over wie Jezus eigenlijk is geweest. Want er was een onderscheid tussen zijn buitenkant en zijn binnenkant, tussen hoe Hij uiterlijk overkwam, én wie Hij innerlijk was.  (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas : Kerstmis 2018

Stille nacht, heilige nacht. Laten we stil zijn vol verwondering, vol bewondering, voor het grootste van alle wonderen: God is in Jezus mens geworden. Een pasgeboren kind, een arm kind, een kind dat pijn lijdt, dat weent, zo weerloos en kwetsbaar. God wordt een mens: waar en hoe? In een arme stal, op de buiten, aan de rand van de maatschappij. Er was geen plaats voor Hem in het normale samenleven. Hij is uitgestoten, lotgenoot van vluchtelingen en daklozen. En Hij is geboren bij de marginalen, zo waren de herders van toen, eenvoudige lieden, mensen van de natuur, open voor een boodschap van een engel. (Lees verder ...)


Kerstboodschap van de Karmelietengemeenschap


Homilie Pater Paul 4de zondag van de Advent C – 23 december 2018

De profeet Micha is één van de minder bekende profeten uit de Bijbel. In de eerste lezing vandaag kondigt hij de nieuwe koning aan en zegt: “Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.” Zoals zo vaak spant de profeet de boog van het verleden naar de toekomst. Dat is wat Bijbelse profeten voortdurend doen. En ook op deze vierde adventszondag horen we een belofte: er zal een nieuwe koning aantreden, iemand die als een herder het volk zal weiden en vreugde zal brengen. Voor het volk van Israël klinkt die boodschap en die belofte als muziek in de oren. Als wij ons vandaag klaarmaken voor het kerstfeest, kijken we ook uit naar wat meer rust en vrede, naar meer rechtvaardigheid  (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 3de zondag van de Advent C – 16 december 2018

Ik heb een vraag naar jullie toe. Joeg Johannes de Doper de mensen met zijn woorden misschien schrik aan en angst voor het oordeel van God, die de mensen dan deed vragen: “Oei, wat moeten wij doen?” Althans, dat is wellicht de eerste indruk, die je krijgt bij enkele van die harde woorden. Vrees kan inderdaad een motief zijn om te doen wat je gevraagd wordt. Vrees dus voor het oordeel, voor de straf, voor vernedering; of vrees om afgewezen, uitgelachen of gepest te worden. Maar wie doet wat geboden wordt, omdat hij bang is, of uit vrees nalaat wat verboden is, hij beleeft aan zijn doen en laten weinig vreugde. (Lees verder ...)


Homilie Pater Piet 14 december 2018 : Sint Jan van het Kruis

“Verlang altijd naar God en laat je hart zich steeds méér aan Hem hechten”. Dit is één van de vele treffende uitspraken vol Adventsverlangen van de karmeliet en mysticus Sint Jan van het Kruis die wij vandaag vieren. Samen met de H. Teresia van Avila heeft God hem geroepen om in de 16e eeuw de Karmelorde te hervormen. Hij heeft aan dat project meegewerkt met de inzet van heel zijn persoonlijkheid; ook door het geschreven woord, waarin zijn gebedservaring is neergelegd. Jan van het Kruis vertelt vooral over de weg die een biddend mens naar God toe mag gaan. (Lees verder ...)


Homilie Pater Koen 2de zondag van de Advent C – 9 december 2018

Toen ik vroeger af en toe moest reizen tussen Rijsel en Parijs zag ik indrukwekkende werken aan de gang in verband met de aanleg van de TGV? Heuvels werden afgegraven, dalen gevuld… Een spoorlijn rechttoe rechtaan moest het worden, een perfecte glijbaan zoals dat hoort voor een supersnelle trein. Blijkbaar staat ieder van ons, tijdens de Advent, voor een dergelijk soort grondwerken. “Elk dal moet gevuld en elke berg geslecht worden”, klinkt het bij Jesaja. Is het daarom dat de Heer zo moeilijk bij ons binnenraakt? Omdat we Christus over rotsen en bergen doen klauteren. (Lees verder ...)


Homilie Pater Lukas 1ste zondag van de Advent C – 2 december 2018

Een mens in onze maatschappij die gelooft in God, dat is een wonder, een mens die vanuit dit geloof blijft hopen tegen alle hoop in, is een wonder, een mens die vanuit die hoop blijft groeien in liefde voor elkaar en voor allen is een wonder. Het Joods Christelijk geloof is een wonder, een prachtig avontuur. Het vindt zijn neerslag in de Schrift, een boek vol ervaringen van mensen met God. Het is een boek dat doorheen de eeuwen bijgewerkt, zo fijn geslepen en gepolijst is dat het de mooiste diamanten en edelstenen bevat. (Lees verder ...)


Advent = Hij komt


Homilie Pater Piet 34ste zondag B – 25 nov 2018 – Christus Koning van het heelal

Geen onruststoker of verzetsstrijder. Om de betekenis van het feest van Christus “koning van het heelal” goed te begrijpen moet je terugkeren naar het Johannesevangelie, waar Jezus geconfronteerd wordt met Pilatus. Jezus is bij deze landvoogd aangeklaagd, omdat hij zich “koning der joden” noemt. Maar het is duidelijk dat Pilatus zeer sterk twijfelt aan die pretentie van Jezus. Tot driemaal toe vraagt hij ernaar. De man die hij voor zich krijgt, beantwoordt totaal niet aan zijn verwachting. (Lees verder ...)


Homilie Pater Roeland 33ste zondag B – 18 november 2018

Broeders en zusters, het liturgisch jaar loopt stilaan ten einde. De evangelist Marcus, die dit jaar onze gids is geweest, neemt in deze viering afscheid van ons. Hij doet het met woorden van Jezus over ‘de laatste dingen’ of misschien juister gezegd ‘over de voltooiing van het Godsrijk, waarheen we op weg zijn’. Maar in die rede van Jezus over de ‘laatste dingen’ moeten we niet zozeer aandacht schenken aan het kleed waarin zijn boodschap gewikkeld is, als wel aan de inhoud zelf van de boodschap. (Lees verder ...)