Homilie Pater Roeland Van Meerssche 7 april 2019 – 5e zondag van de 40dagentijd

Broeders en zusters,

Vandaag worden ons drie lezingen gegeven, rijk aan inhoud. In het evangelie hoorden we het verhaal van de overspelige vrouw. We kennen dat verhaal, het is een sterk verhaal. Het is een verhaal van één tegen allen. De Schriftgeleerden en de Farizeeën enerzijds en de vrouw anderzijds. De vrouw heeft overspel gepleegd en is op heterdaad betrapt en volgens de Wet van Mozes moet ze gestenigd worden. Maar bij de Farizeeën en de Schrift- geleerden gaat het niet zozeer om die vrouw. Het is duidelijk dat ze gezondigd heeft. Het gaat om Jezus. Ze willen Hem vastzetten. Maar tot hun grote ergernis neemt Jezus het op voor de vrouw. Hij spreekt haar vrij, maar zegt tegelijkertijd niet meer te zondigen.

Jezus wil ons vandaag een belangrijke boodschap meegeven. De zondaar is altijd meer dan zijn zonde. Jezus praat de zonde niet goed. Hij veroordeelt de zonde, maar Hij veroordeelt nooit de zondaar. “Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig niet meer”.

Wat gebeurt er wanneer iemands zonden worden vergeven! Dan begint er iets nieuws in de mens. We hoorden het de Heer zeggen in de eerste lezing: “Gedenk niet langer wat vroeger is gebeurd en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Zie Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet” (Jes. 43,18-19). Wanneer ons vergeving wordt geschonken, en we denken dan vooral aan het sacrament van de biecht, krijgen we weer moed, vertrouwen. Het is een nieuw begin. God zal ons nooit opgeven. Hij zal ons nooit vastpinnen op onze zonde. Hij vereenzelvigt ons nooit met het kwaad dat we hebben bedreven. Hij zal nooit zeggen: Nu is het genoeg geweest. Altijd schenkt Hij ons een nieuw begin. Het is een teken van liefde zonder grenzen. Het is een ommekeer, iets nieuws breekt door in het leven van de mens.

In de tweede lezing spreekt Paulus over zijn grote verlangen de Heer te kennen. Paulus weet wat bekering betekent. Hij heeft het aan den lijve ondervonden op weg naar Damascus. Hij had ingestemd met de moord op Stefanus, nu is hij op weg om de volgelingen van Jezus te vervolgen en uit te roeien. Maar onderweg wordt hij geraakt door de Heer en Paulus ervaart die totale ommekeer in zijn leven. En nu spreekt hij over zijn grote verlangen naar Jezus. Hij deelt ons a.h.w. zijn spiritualiteit mee. Paulus maakt ons zeer duidelijk wie Jezus voor Hem betekent.

Hij weet wat zonde is, maar hij weet ook wat het betekent een nieuw leven te mogen beginnen. “Ik wil Christus kennen, ik wil steeds meer en meer op Hem gelijken”. Paulus maakt ons duidelijk wat Jezus betekent in zijn leven. Om Hem wil hij alles prijsgeven.

Broeders en zusters,

Paulus nodigt ons uit om onze eigen verhouding tot Jezus te verdiepen. En vanuit deze lezing kunnen we ons ook de vraag stellen: “Wie is Jezus voor mij? Wat betekent Hij in mijn leven!” Ons antwoord mag geen antwoord uit de catechismus zijn, of een formule die we in één of ander boek gelezen hebben. Om met enkele beelden uit het evangelie volgens Johannes te spreken: Is Hij voor mij de goede herder; is Hij de Weg die ik wil gaan; is Hij het brood dat mijn dorst naar liefde en eeuwig leven stilt; wie is Jezus voor mij?

Broeders en zusters,

Wie op die manier wordt liefgehad zoals die vrouw, zoals Paulus, zoals zovele anderen, terwijl hij nog zondaar is, en wie tot in zijn wonde geraakt wordt door de tederheid van God, hij weet wat liefde is.

Het is nooit te laat om te veranderen. Het is nooit te laat om lief te hebben.

Amen.

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven