Homilie Pater Roeland Van Meerssche 19 januari 2020 : 2de zondag door het jaar A

Broeders en zusters,

“Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”

Het zijn woorden die we kennen. We bidden ze tot vijf maal in de eucharistie, éénmaal in het Gloria en vier maal vlak voor de communie. Jezus, het Lam Gods dat onze zonden wegneemt. Vandaag horen we in het evangelie dat die woorden van Johannes de Doper komen. Hij zag Jezus naderbij komen en hij zei: “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt”. Voor ons blijven het mysterieuze woorden. Maar het Hebreeuwse woord van “lam” heeft ook nog 2 andere betekenissen: ‘dienaar en zoon’. In het lied van de dienaar Gods beschrijft de Profeet Jesaja die dienaar als een lam dat ter slachting geleid wordt. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. En het evangelie van vandaag eindigt met de uitspraak van Johannes: “Ik heb getuigd: deze is de zoon van God”.

Voor de Joodse lezer spreken die woorden voor zich. Al eeuwenlang wachten zij op hun ‘Messias’ die elk kwaad in de wereld en in het hart van de mensen komt wegvagen en een begin zal maken met het koninkrijk van God. Johannes zegt nu dat met Jezus die Messias gekomen is: “Want ik heb gezien dat de Geest op Hem is neergedaald en op Hem bleef rusten”. Voor Johannes is het duidelijk dat Jezus degene is waar het volk al zolang op wacht.

De Joden hebben tot op vandaag moeite om in Jezus de beloofde Messias te zien. Voor ons, christenen, is Jezus de Redder van de wereld, de Zoon van God die is afgedaald en mens is geworden, in alles aan ons gelijk, behalve dan in de zonde. In zijn liefde is Hij zo ver gegaan dat Hij al onze zonden op zich genomen heeft. S. Paulus zal durven schrijven: “Hij die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden” (2 Kor. 5, 21)

Dat is de boodschap die Johannes wil overbrengen aan de mensen die zich door hem laten dopen. Jezus heeft de wereld gered, niet door het gebruik van macht of geweld, maar door zachtmoedigheid, en een grenzeloze liefde. En dat vraagt Jezus ook van zijn leerlingen: “Zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven” (Mt. 10,16).

En zoals in de Advent zegt Johannes dat het niet om hem te doen is, maar om Jezus, die veel groter is dan hij en die niet met water maar in de H. Geest zal dopen. Bij ons vormsel zijn ook wij gedoopt in de H. Geest. Door handoplegging en zalving werden wij figuurlijk ondergedompeld in de Geest van God om mensen te worden die hun leven durven afstemmen op Jezus. Onze manier van leven en van samenleven zou dan zo bijzonder moeten zijn dat de mensen zich vanzelf gaan afvragen waarom wij zo leven. En in ons antwoord kunnen wij dan alleen maar verwijzen naar Jezus.

Het diepste verlangen van Jezus is dat we meer en meer op Hem gaan gelijken zodat de mensen kunnen zien wat Johannes bij Jezus zag: Gods Geest die uit de hemel neerdaalt en op ons blijft rusten. En zoals Jezus krijgen ook wij dan de zending er te zijn voor de anderen. Jezus was niet te vinden in rijkdom en in macht, maar in de eenvoud van de randmens. We weten dat Hij niet oordeelt en veroordeelt, maar dat Hij altijd opnieuw kansen geeft en dat zijn aandacht speciaal uitgaat naar de armen.

Dat vraagt Hij ook aan ons die zijn volgelingen willen zijn: dat we niet zouden oordelen en veroordelen; dat we nooit iemand zouden opgeven. Niemand van ons is volmaakt, we zijn allen mensen van vlees en bloed, met ons goed en met ons kwaad. Maar God geeft ons altijd die tweede kans, en zelfs een derde en vierde en nog meer. Omdat we gedoopt zijn in de H. Geest proberen we Jezus na te volgen in ons doen en in ons denken. Jezus, de Dienaar van allen, Jezus het Lam van God, de Zoon van God. Hij is onze weg, waarheid en leven.

In deze eucharistie, broeders en zusters, zal dat beeld in ons steeds meer en meer gezuiverd worden. We zullen Jezus beter leren kennen. Zijn Lichaam dat we ontvangen zal ons voortdurend verder meetrekken in die grote beweging van de H. Geest tot in het hart van de Drie-eenheid. En in deze harde wereld zullen we dan niet alleen getuigen zijn maar ook mensen van liefde, een liefde die sterker is dan alle kwaad.- Amen.

P. Roeland

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven