Homilie Pater Roeland Van Meerssche 26 februari 2020 : Aswoensdag

“Scheur uw hart en niet uw kleren. Keer u om tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde”. Met deze woorden uit de Profeet Joël, broeders en zusters, beginnen we vandaag de veertigdagentijd. En we doen dat niet alleen. We vieren deze veertigdagentijd op de eerste plaats met Jezus die zich gedurende 40 dagen terugtrok in de woestijn. En we doen het ook in gemeenschap met de Kerk die overal op de wereld openstaat voor de oproep van de Heer: “Bekeer u en verander van mentaliteit”.
 
Veranderen van mentaliteit: het wil op de eerste plaats zeggen: ons bezinnen op onze juiste verhouding tot de Vader. Het is zich weer meer bewust worden dat God op zoek is naar ons, meer dan wij op zoek zijn naar Hem. Daarom is het een ‘tijd van meer toeleg op het gebed’, zoals we bidden in de Prefatie. Het is een tijd waarin we God weer tot de dragende grond van ons leven maken. Uiteindelijk betekent deze veertigdagentijd Gods liefdeleven meeleven. En vandaar ook in de juiste verhouding komen met onze medemens. Jezus geeft ons in het evangelie drie concrete punten: gebed, vasten en aalmoes. Aalmoes: je kunt geven aan ‘Broederlijk delen’. Maar je kunt zelf ook ‘aalmoes’ zijn voor de anderen door je vriendelijkheid, dienstbaarheid, vergevingsgezind- heid enz. Door een liefdevolle aandacht voor elke medemens zoals Jezus die heeft voor ons.
 
En vandaar dus de oproep van de Profeet Joël: “Keer tot Mij terug van ganser harte, scheur uw harten, niet uw kleren. Keer terug tot de Heer, want genadig is Hij, barmhartig en vol liefde” (Joël, 2,13).
 
Zo dadelijk ontvangen we het askruisje. Het is een teken dat ons herinnert aan onze broosheid en kleinheid. Maar het is juist in deze kleinheid dat Jezus naar ons toekomt om ons zijn oneindige liefde te tonen.
 
Daarom herinnert het kruisje ons ook aan het nieuwe leven dat ons geschonken wordt. Het is niet alleen een teken van deemoed, maar ook van hoop, een teken dat nu reeds verwijst naar Pasen, het feest van verrijzenis en nieuw leven.
 
De veertigdagentijd is daarom niet alleen een tijd van boete en bekering maar ook een tijd van vreugde, want Gods liefde is groter dan onze zonden. Meer dan anders houden we onze ogen gericht op de voltooiing die voor ons ligt. Vol vreugde mogen we nu reeds uitzien naar Pasen
 
Laten we dan moedig deze veertigdagentijd beginnen. Nu is het de geschikte tijd, zegt Paulus, laat u met God verzoenen. Hij maakt een nieuw begin mogelijk en laat het ook lente worden in ons hart, opdat iets van zijn volle leven in ons zou mogen doorbreken. Amen.
 
P. Roeland

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.
Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven