Homilie Pater Roeland Van Meerssche 21 juli 2019 : 16de zondag door het jaar C

Broeders en zusters,

In het evangelie volgens Lukas volgt dit evangelie onmiddellijk op de parabel van de barmhartige Samaritaan. In die parabel spoort Jezus ons aan iets te doen: ‘doe dat en ge zult leven’. En hier in dit evangelie schijnt Jezus Martha een verwijt te maken dat ze zich zoveel zorgen maakt opdat alles goed zal verlopen. Twee verhalen die op het eerste zicht tegenstrijdig zijn.

Ik denk dat Lukas ons duidelijk wil maken dat het christendom zowel gericht is op de dienst aan de naaste als naar het luisteren van Gods woord. Het christendom is godsliefde, maar ook naastenliefde.

In Martha en Maria zien we twee levenshoudingen die niet tegenover elkaar staan, maar die elkaar aanvullen. In het luisteren naar Gods woord, en in de ontmoeting met God in het gebed, worden wij ons bewust van onze taak als christen.

Reeds in het Oud Testament wordt de gelovige aangemaand te luisteren: Eén van de heiligste teksten van het Jodendom is het beroemde Shema Israël: luister Israël. “Luister Israël, Jahwe is onze God, Jahwe alleen. Ge moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten” (Deut. 6, 4-5). Dat is het wat Maria doet wanneer ze aan de voeten van de Heer zit. Ook bij de gedaanteverandering op de berg Thabor zegt de Vader over zijn Zoon: “Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luister naar Hem”. Vanuit dit luisteren worden we gezonden. Jezus bracht soms de hele nacht door in gebed om de wil van zijn Vader te kennen. En vanuit die ontmoeting werd Hij gezonden naar de mensen om de blijde Boodschap te verkondigen, om zieken te genezen, om ons voor te gaan op de weg van concrete naastenliefde. Martha en Maria zijn twee zusters die altijd samengaan. Men kan ze niet scheiden.

Broeders en zusters,

We moeten weer leren luisteren naar de binnenkant van het leven. We worden soms zozeer in beslag genomen door alledaagse zorgen dat we geen oog meer hebben voor de diepere waarden van het leven. En die waarden verwerven we niet door eigen inspanning: ze worden ons gegeven: liefde, vriendschap, vrede. Het zijn de zachte krachten van de H. Geest die ons gegeven worden in de ontmoeting met de Heer in gebed en beschouwing.

Op sommige dagen zal de actieve rol van Martha een sterker accent krijgen, op andere momenten zullen wij, zoals Maria, de behoefte voelen om het stil te maken en ons open te stellen voor het Woord van God. Het zijn twee houdingen eigen aan ons christen-zijn. Moeder Teresa van Calcutta zegt: “De vrucht van het gebed is het geloof; de vrucht van het geloof is de liefde en de vrucht van de liefde is het dienen”.

Elke eucharistie brengt ons naar dat enig noodzakelijke. We beluisteren het woord van Jezus. We nuttigen zijn lichaam en zijn bloed. We proberen een beetje bij Hem te blijven. En na de eucharistie worden we gezonden om wat we gekregen hebben aan anderen door te geven: vrede, vreugde en vooral liefde. Martha en Maria die één zijn geworden in ons leven. Amen.

P. Roeland

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven