Homilie Pater Reimond Hoornaert 30 juni 2019 : 13de zondag door het jaar C

Lc 9, 51-62

Waar ga je naartoe? Volg je Jezus op de weg van het geloof en van goedheid die zichzelf geeft? Vanuit het evangelie dat je zojuist beluisterd hebt vraag je je af: Ben ik een geweldenaar? Een idealist? Een voorzichtig mens? Door zo’n levensvraag word je uitgenodigd om vastberaden mét Jezus de liefde gestalte te geven op de plaats waar je bent. Je onzichtbare, mysterieuze vriend Jezus laat je niet met rust. Jezus gaat vastberaden. Als je Hem volgt, ben je geen geweldenaar, idealist of voorzichtige. Jezus’ opdracht is moeizaam. Tot het liefhebben van de vijand toe. Hij zegt ‘ja’ als de liefde haar prijs vraagt. Jezus is standvastig. Hij wil geen “ja, maar”. De liefde mag kosten wat het wil. Hij slaat de hand aan de ploeg. Het best zou je dat ook zo doen. Er is geen andere weg dan Jezus, om je meest nabije mens te bereiken. Dat wil zeggen: Jezus en je kruis dat je vol vreugde achter Hem aan op je schouders draagt. Zijn gelaat zal dan stralen door je eigen gelaat.

Vanuit de eerste lezing gebracht door Marijke krijg je voorbeelden. Je merkt de verbondenheid tussen Elia en Elisa. Elisa wordt door de profeet Elia geroepen. Elisa neemt radicaal afstand van zijn verleden. Is dat voor u ook zo? Als je ontgoocheld bent over je resultaten op school, als je leven door een hel gaat, ook dan mag je Christus nabij weten. Andere voorbeelden. Als vader en moeder laat je je kinderen altijd delen in je liefde. Dan voelen ze bij alles aan hoe blij je bent met hen te zijn. Je denkt vol liefde méér aan anderen dan aan jezelf. Je hebt aandacht ook voor diegene die in de vakantie er wat vergeten bij zit. Je leert hoe je een mens van licht en liefde kunt worden.

Vanuit de tweede lezing door Filip, heb je vernomen dat Paulus niet voor zelfzucht en egoïsme is, want je houdt maar stand door elkaar te dienen in liefde. Je ware vrijheid heb je aan Christus te danken. Je blijft trouw in je huwelijksliefde en vriendschap. Je legt geen beslag op je kinderen en gunt hen graag ruimte en levenskansen. Ook als je geliefde gestorven is, bemin je die nog. Je blijft een inspirerend voorbeeld nemen aan hun geloof, aan de levenskracht en de levenslust van hen die u zijn voorgegaan. Je dankt God voor alle licht en leven en voor alle liefde die leeft in mensen. Je overwint de angst om jezelf te verliezen. Je waagt je aan het avontuur om liefdevol dienstbaar te zijn.

Je weg is een koninklijke weg. Jezus gaat voorop. Het zwaarste deel van je kruis draagt Hijzelf. Van harte wens ik je die inzet, dagelijkse training, zelfopoffering om ook die weg van Jezus te gaan. Je leeft om te geven. Zoals Hij. Moge het voorbeeld van Jezus en deze viering ons daarbij sterken.

Pater Reimond Hoornaert, karmeliet uit Brugge

 

Download of print deze homilie als pdf

Overzicht van alle homilieën.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven